Diagnóza

Diagnóza (z řec. διαγνώσις dia-gnósis, roz-poznání, rozlišení, vyšetření) znamená soustavné určování a klasifikaci nějakého obvykle nežádoucího stavu, zejména nemoci, případně i poruchy nebo poškození. Vychází obvykle z nějakých pozorovatelných symptomů (příznaků) a snaží se najít jejich příčinu. Metodami a prostředky diagnózy se zabývá diagnostika.

Pojem se užívá zejména v medicíně, ale také v psychologii, v pedagogice, v technice i v dalších oborech.

Odkazy

Literatura

  • K. Dušek, Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada 2010
  • Ottův slovník naučný, heslo Diagnosa. Sv. 7, str. 454.
  • M. Svoboda, Psychiatrická diagnostika dospělých. Praha: Portál 2010
  • T. Zima, Laboratorní diagnostika. Praha: Galén 2006

Související články

Externí odkazy