Diagram

Sloupcový diagram

Diagram (přibližným synonymem je graf) je strukturované grafické znázornění (reprezentace) pojmů, myšlenek, vztahů, číselných, matematických nebo statistických údajů, prostorových nebo anatomických vztahů a podobně, sloužící názornému objasnění nebo jako pomůcka v myšlenkových postupech. Diagram nebo graf a názvy jejich součástí jsou v mnoha případech také abstrahovanými teoretickými pojmy, jejichž teorie je z grafického znázornění odvozena (například teorie grafů, graf funkce, fázový diagram a trojný bod atd.).

Slovo diagram se do češtiny dostalo přes němčinu (Diagramm) z řeckého slova diagramma, které znamená kresbu nebo obrazec a je odvozené ze slovesa diagrafo (= kreslím, přepisuji).[1]

Diagramy mohou být založeny na různých principech:

 • osový diagram: na dvou nebo více osách znázorňuje vztah různých veličin, například graf funkce. Osové grafy využívají ve znázornění body, čáry (liniový graf) i plochy, je z nich odvozen i sloupcový graf.
 • množinové diagramy, například Vennův diagram
 • diagramy znázorňující prostorové uspořádání, například chemický vzorec, mapa, anatomické schéma, květní diagram
 • diagramy znázorňující množstevní poměr, typicky kruhový diagram (například „koláč sledovanosti“)
 • diagramy popisující změnu ceny v závislosti na čase – svícový diagram
 • nelineární písma, například notový záznam, Braillovo písmo. Notový záznam nese zároveň rysy osového diagramu (svislá osa = výška tónu, vodorovná osa = čas)
 • diagramy znázorňující časovou návaznost procesů a jejich diverzifikaci (větvení možností) – vývojový diagram, různé další procesní diagramy z oblasti lidských činností i přírodních a technických procesů, včetně grafických návodů k použití atd.
 • bilanční diagram – Sankeyův diagram
 • diagramy odrážející jiné aspekty struktury nebo společných vlastností, například uspořádání periodické soustavy prvků

Software pro tvorbů grafů

Seznam softwaru, který lze pro tvorbu grafů využít

Delphi - VCL and FireMonkey (FMX)

 • TeeChart – (informace v angličtině
 • Java
 • JFreeChart – bezplatný (free)
 • TeeChart

JavaScript

 • D3.js
 • Highcharts
 • plotly.js

NET

 • TeeChart

Pascal and ObjectPascal

 • TAChart – komponenta pro tvorbu grafu

PHP

 • TeeChart

S

 • R
 • S-Plus

Spreadsheets

Reference

 1. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice : Leda, 2001. ISBN 80-85927-85-3.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Třebíč, národnost, 2001.png
Autor: Frettie, Licence: CC BY-SA 3.0
Rozdělení dle národnosti v okrese Třebíč v roce 2001.
Saeulendiagramm-Beispiel.svg
Autor: Kaneiderdaniel / Anubis85 KH, Licence: CC-BY-SA-3.0
Beispiel eines Säulendiagramms