Diaprojektor

Diaprojektor s přímým zásobníkem a podavačem

Diaprojektor je optický přístroj na promítání diapozitivů na promítací plátno nebo na stěnu. Projektory na diapozitivy kinofilmového formátu (36 x 24 mm) byly velmi oblíbené od 50. do 80. let 20. století. V Československu je vyráběla firma Meopta. Diaprojektory najdeme dnes např. : v Národním technickém muzeu

Popis

Diaprojektor se skládá ze:

  • zdroje světla (žárovky)
  • zrcadla a kondenzoru, které světlo soustřeďují na diapozitiv
  • tepelné izolace mezi kondenzorem a diapozitivem
  • kolejnic pro podávání diapozitivů, případně s podávacím zařízením
  • objektivu, jehož posunem se obraz zaostřuje.

Protože zdroj světla vytváří značné množství tepla, má diaprojektor i nucené chlazení (větrák).

Výrobci

Výrobci diaprojektorů jsou např.: Meopta, Medirex, Diax, PZO Warszawa a další.

Podávací zařízení

Diapozitivy se do projektoru vkládají buďto ručně, anebo jsou naskládány v zásobníku, odkud se podávají elektricky, stiskem tlačítka na dálkovém ovladači. Zásobníky jsou buďto karuselové nebo přímé a obsahují 20 až 50 diapozitivů.

Použití

Diaprojektory se užívaly při přednáškách a demonstracích, ale zejména v domácnosti na promítání snímků z cest a podobně.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Braun Paximat S with Will Wezlkar Super-Stellar.jpg
Autor: Trinitrix, Licence: CC BY 3.0
The Paximat series was one of the first semi-automatic series of straight tray 35 mm slide projectors. It was manufactured by German optics company Carl Braun, Nuremberg. This specimen uses a Wilhelm Will, Wetzlar, projection lens Super-Stellar with a solid aluminum barrel. Aperture is given as 1:2.5, focal length 85 mm.