Diecéze litomyšlská

Diecéze litomyšlská
Lutomislensis
titulární diecéze
Zlatý heroldský kříž v černém poli
Zlatý heroldský kříž v černém poli
Základní informace
SídloČeskoČesko Česko
Zřízena30. dubna 1344
Zrušena15. století
Obnovena1973
Další informace
Zeměpisné souřadnice
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Pohled na kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli z klášterních zahrad

Diecéze litomyšlská byla založena bulou Ex supernae providentia maiestatis papeže Klementa VI. 30. dubna 1344 spolu s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Biskupství v Litomyšli zaniklo za husitských válek a roku 1973 bylo obnoveno jako biskupství titulární.

Historie

Biskupství v Litomyšli vzniklo z toho důvodu, že obecnou podmínkou pro založení arcibiskupství bylo, aby mělo alespoň dva sufragány, a jelikož se nepodařilo dojednat přechod vratislavského biskupstvíhnězdenské církevní provincie do nově vznikající provincie české, bylo nutné zřídit novou diecézi. Materiální zabezpečení nového biskupství bylo zajištěno tak, že byl zrušen dosavadní premonstrátský klášter v Litomyšli, založený roku 1145 olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem, a jeho majetek i budovy byly využity pro potřeby biskupství, včetně dosavadního klášterního kostela, který se stal katedrálou. Právě možnost využití tohoto komplexu byla důvodem, proč bylo nové biskupství zřízeno právě v Litomyšli. Dosavadní premonstráti byli odškodněni tím, že se stali zakládajícími členy kapituly nového biskupství.

Druhým důvodem bylo, že nové biskupství na pomezí Čech a Moravy mohlo převzít část z obou stávajících českých diecézí, větší část ovšem z rozsáhlejší diecéze pražské. Celkově jej tvořily:

celkově tedy 6 děkanátů se 147 farnostmi. Nové biskupství tak zdaleka nedosahovalo rozsahu mateřských diecézí pražské či olomoucké. Přestože jeho většina se nacházela na území Čech, po celou dobu existence udržovalo užší vztah s Moravou, respektive s olomouckým biskupstvím. Prvotní organizaci nové diecéze, například vymezení vztahu mezi biskupem a kapitulou, vedl z pověření Karla IV. vratislavský biskup Přeclav z Pohořelé.

Biskupství fakticky zaniklo za husitských válek (roku 1425), kapitula s biskupem přesídlila do Svitav. Následující představitelé byli biskupy (do roku 1481) nebo administrátory (do roku 1554) jen formálně. Právně existovalo až do poloviny 16. století, asi do roku 1554. Roku 1664 na jeho tradici navázalo biskupství královéhradecké.

Jako titulární biskupství bylo litomyšlské biskupství obnoveno v roce 1973 bulou papeže Pavla VI., samotná litomyšlská diecéze obnovena nebyla a titul biskup litomyšlský se uděluje titulárním biskupům. Od 18. prosince 1982 až do své smrti 14. června 2010 byl titulárním biskupem litomyšlským Jaroslav Škarvada. 21. května 2016 byl titulárním biskupem litomyšlským jmenován brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, který byl 26. 5. 2022 jmenován diecézním biskupem v Brně.

Církevně-správní členění Čech a Moravy kolem r. 1400.

Otázka obnovení biskupství v Litomyšli byla nastolena po roce 1990 skupinou nadšenců a řešena s královéhradeckým biskupstvím jako s tím biskupstvím, které by se muselo vzdát největšího počtu farností. Tehdejší sídelní biskup doporučil tuto otázku zatím nenastolovat. Mezitím povstala biskupství zcela nová, Plzeňské a Ostravsko-opavské.[1]

Odkazy

Reference

  1. Biskupství Litomyšl [online]. Římskokatolická farnost – děkanství Lanškroun [cit. 2015-06-18]. Autor neuveden. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 

Literatura

  • POKORNÝ, Pavel R. Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky. Ostrava: Genealogická agentura, 1992. ISBN 80-900647-0-1. S. 51. 
  • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Bistum Leitomischl. In: GATZ, Erwin. Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihner Anfängen bis zur Säkularisation. Freiburg in Breisgau: Verlag Herder, 2003. ISBN 3-451-28075-2. S. 360–362.
  • VEČEŘE, Vojtěch. Litomyšl Alberta ze Šternberka. Litomyšl, 2014. Bakalářská práce. Karlova Univerzita, Filozofická fakulta. .
  • VEČEŘE, Vojtěch. Působení premonstrátů v Litomyšli v době biskupství (1344–1421). Pomezí Čech, Moravy a Slezska. 2014, roč. 2014, čís. 15, s. 9–22. 
  • VEČEŘE, Vojtěch. Litomyšlské biskupství po roce 1421. Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 10/2018, čís. 1, s. 7–50. ISSN 1804-0977. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Litom kostel sv Krize z parku od S DSCN0550.JPG
Autor: Sokoljan, Licence: CC BY-SA 3.0
Litomyšl, proboštský kostel Povýšení sv. Kříže od S
Wappen Bistum Leitomischl.png
Autor: David Liuzzo, Licence: Attribution

Wappen des Bistums

Leitomischl
České diecéze 1400.jpg
Autor: Fext, Licence: CC BY-SA 3.0
Schematická mapka arcidiecéze pražské a diecézí litomyšlské a olomoucké okolo roku 1400 s vyznačením hranic České republiky