Dobytek

Hovězí dobytek na pastvě

Dobytek je v češtině skupina domestikovaných sudokopytníků chovaných pro hospodářské účely. Rozlišuje se na „velký dobytek“ (hovězí) neboli skot a drobný dobytek – brav, tedy kozy, ovce a prasata. Podle účelu chovu se rozlišuje dobytek jateční (na maso a kůži), chovný (na množení a udržování chovu) nebo pracovní (např. tažný dobytek). Skot, kozy a ovce se běžně chovají také na mléko, ovce na vlnu. Výkaly dobytka byly hlavním hnojivem až do rozšíření umělých hnojiv během 20. století.

Historie

Od vzniku pastevectví a usedlého zemědělství zajišťoval dobytek podstatnou část lidské výživy. Patrně nejstarším domestikovaným živočichem byl pes (asi před 15 tisíci lety), kterého ovšem naši předkové obvykle nejedli. Ovce a kozy se chovají 5 až 11 tisíc let, skot asi 10,5 tisíc let a drůbež 9 tisíc. Vepři byli domestikováni na Blízkém Východě kolem 8 500 př. n. l. a kolem 6 000 př. n. l. v Číně.

V současné češtině má slovo velmi úzký význam, uvedený výše. Ve staré češtině se jako dobytek označovali i koně, drůbež nebo ryby, zkrátka všechny druhy chovaných živočichů a původně pravděpodobně slovo znamenalo movitý majetek vůbec. Podle Ottova slovníku[1] se obdobné slovo vyskytuje ve všech slovanských jazycích a odvozuje od "dobytý" tj. získaný vlastním úsilím. Václav Machek tuto hypotézu zpochybnil a považoval za pravděpodobnější, že slovo dobytek se odvozuje od staršího významu slovesa dobyti, zplodit nebo porodit, jak se zachoval v bulharštině; dobytek by pak znamenal to, co se rodí.[2] Koně se mezi dobytek (livestock) počítají v USA, francouzské bétail zahrnuje i koně, muly a osly, v němčině patří mezi Vieh i koně, drůbež nebo králíci.

Hlavní druhy dobytka v Evropě a v Asii

Vybraný dobytek

Velký

Drobný

Odkazy

Reference

V tomto článku byly použity překlady textů z článků livestock na anglické Wikipedii a Vieh na německé Wikipedii.

  1. OSN, sv. 7, str. 744.
  2. Machek, Slovník, str. 122.

Literatura

  • V. Machek, Etymologický slovník. Praha: Academia 1971. Heslo Dobytek, str. 122.
  • Ottův slovník naučný, heslo Dobytek. Sv. 7, str. 744

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Jared Diamond's big five.jpg
Autor: Zyance
Fjmustak
Mike's Birds
Jiel
Bramans, Licence: CC BY-SA 2.0
The five crucial Eurasian large domestic mammals described in Jared Diamond's Guns, germs and steel (1997)
20150728 xl P1000804 Leck mich Zaertlichkeit der Rinder.JPG
Autor: Molgreen, Licence: CC BY-SA 4.0
Leck mich: Zärtlichkeit der Rinder