Dokument

Dokument může být:

 • dokument (právo) – každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální
 • dokument (ekonomie) – obchodní doklad
 • historický dokument – předmět, často písemnost či obraz, dokládající určitou historickou událost, děj či stav nějaké věci v minulosti
 • dokument – základní nástroj žurnalistiky (publicistika, zpravodajství) (viz níže dokument v mediích)
dokument v médiích
 • filmový dokument
  • filmový materiál, archiválie, už bez ohledu na jeho původní obsahové zaměření
  • dokumentární film – druh filmu, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti.
 • televizní dokument – dokumentární pořad určený pro televizi a mající spíše krátkometrážní či středometrážní délku
 • rozhlasový dokument – dokumentární pořad určený pro rozhlas
 • dokumentární fotografiefotografie zachycující reálné dění, novinářská fotografie, reportážní fotografie
 • novinový dokument – dokumentární text, například reportáž
 • literární dokument – literární útvar zachycující pravdivé události, například vzpomínky (memoáry) či deník
dokument v technice
 • dokument (informatika)soubor uložených dat na disku počítače
 • strukturovaný dokumentDocument Object Model jako reprezentace dat v paměti počítače

Související články

Externí odkazy

 • Slovníkové heslo dokument ve Wikislovníku