Dolní Egypt

Mapa znázorňující nomy Dolního Egypta a významná místa osídlení

Dolní Egypt je území na severu Egypta, tvořená deltou Nilu a částí nilského údolí. Na jihu toto území přibližně končilo u Atfíku. Toto území se též nazývalo Kemet (Černá země) podle černého úrodného bahna. Dřívější badatelé předpokládali, že v době před sjednocením Egypta byl Dolní Egypt jednotným samostatným královstvím a že jednotný stát byl založen jeho dobytím hornoegyptským panovníkem; tato teorie je ovšem dnes pokládána za jen málo pravděpodobnou.[1] Vzhledem k přístupu ke Středozemnímu moři, pronikalo na toto území více cizích vlivů než na území Horního Egypta.[2]

Království Dolního Egypta

Země papyru
Ta-Mehu
 Kultura Maadícca 3500–cca 3100 př. n. l.Archaická doba 
Státní znak
znak
geografie
Peruadžet, Mennofer
obyvatelstvo
státní útvar
státní útvary a území
předcházející:
Kultura MaadíKultura Maadí
následující:
Archaická dobaArchaická doba
Související informace naleznete také v článcích Předdynastická doba a 0. dynastie.

Vznik

Potřeba spolupráce při každoroční snaze, co nejlépe využít nilské záplavy pro zúrodnění a zavlažování polí, vedla ke vzniku kmenových svazů, z nichž později vzniklo království Horního Egypta a království Dolního Egypta.

Království Dolního Egypta v hieroglyfech:


Hlavní město

Historické hlavní město Peruadžet (řecky Bútó) bylo původně tvořeno dvojměstími Pe a Dep. Název Peruadžet znamená "Dům Vadžety", což bylo ochranné božstvo království Dolního Egypta kobří bohyně Vadžet). Dnes se na tomto místě nachází archeologická lokalita Tell el-Faraín („Pahorek faraonů“).

Znaky panovníka a země

Panovník Dolního Egypta nosil červenou korunu, mající vpředu vztyčenou kobru. Dalšími hieroglyfickými znaky země byla rostlina papyrusu a včela a znázornění kobří bohyně Vadžet.

Sjednocení Horního a Dolního Egypta

Území Dolního a Horního Egypta sjednotil historicky nedoložený král Meni (ztotožňovaný někdy s Narmerem nebo Hor-Aha).

Za jeho panování byl hlavním městem hornoegyptský Cinew (řecký název je This). Meni založil také město Inebew-hedž (staroegyptsky Bílé zdi), které bylo později přejmenováno na Mennofer podle názvu blízké pyramidy panovníka Pepiho I., jejíž název byl Men nefer Pepi („Pepiho krása trvá“). Řecky se toto město nazývá Memphis.[2]

Panovník po sjednocení nosil sjednocenou korunu Horního a Dolního Egypta.

zleva: Horní Egypt Dolní Egypt » sjednocení Egypta
hornoegyptská koruna Hedžet
hornoegyptská koruna Hedžet
dolnoegyptská koruna Dešret
dolnoegyptská koruna Dešret
sjednocená koruna Pšent
sjednocená koruna Pšent

Odkazy

Reference

  1. datace podle VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 13. 
  2. a b Davidová R.: Náboženství a magie starověkého Egypta, přeložila Vymazalová H., BB/art 2006 ISBN 80-7341-698-0

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

No flag.svg
No official flag.
Pschent2.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Dvojitá koruna Dolního a Horního Egypta
Double crown.svg
Autor: Jeff Dahl, Licence: CC BY-SA 4.0
The double crown symbolizing dominion over upper and lower Egypt.
Hedjet.svg
Autor: kompak, Licence: CC BY 2.5
The white crown of upper Egypt (hedjet)
Deshret.svg
Autor: fi:Käyttäjä:kompak, Licence: CC BY 2.5
The red crown of lower Egypt (deshret)
Lower Egypt Nomes 01.png
Autor: Jeff Dahl, Licence: CC BY-SA 3.0
Map of Lower Egypt with historical nomes numbered.