Dominikál

Dominikál neboli panská půda byla spravována přímo v režii šlechticů a leníků (na rozdíl od rustikálu). Práci zajišťovala robotní a námezdní pracovní síla. Tato půda až do novověku nepodléhala zdanění.

Literatura

  • Dominikální pozemky. In Ottův slovník naučný (Praha: J. Otto, 1893), sv. 7, s. 810–812. (dostupné on-line).