Doprava

Doprava je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách. Produktem dopravy je přeprava. Dopravní technologie sestávají z dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a organizace dopravy.

Doprava informací se obvykle zařazuje jako samostatný obor, komunikace a telekomunikace. Obojí ovšem úzce souvisí – řízení dopravy nákladu a osob obvykle vyžaduje i spolehlivý přenos informací, jímž se ve vztahu k dopravě zabývá dopravní telematika. Druhem dopravy je také přenos elektrické energie. Tento článek se dále zabývá především dopravou předmětů a osob.

Nejstarším způsobem dopravy je chůze a nošení nákladu. V rozvinutých zemích se lidé pěšky dopravují spíše na kratší vzdálenosti, zatímco chůze na delší vzdálenosti je způsobem oddechu a trávení volného času (pěší turistika). Lidé také dosud nosí náklady v náročném terénu (nosiči v horách). Dalším historickým způsobem dopravy je využití zvířat k jízdě, nošení nebo k tahání nákladu. K dopravě po vodě se již od prehistorických dob užívá plavidel. Moderní doba přinesla rozmach dopravy pomocí vozidel (zejména silničních a kolejových) a letadel.

Doprava patří mezi nejrychleji se rozvíjející sektory národního hospodářství. Velký nárůst probíhá i v osobním motorismu. Důsledky tohoto rozvoje jsou však nepříznivé pro životní prostředí.

Negativní vlivy

Související informace naleznete také v článku Udržitelná doprava.
 • znečištění ovzduší, vody a půdy
 • hluk a vibrace
 • nehody
 • zábor půdy (zabere se město silnicí)
 • produkce odpadu

Požadované vlastnosti dopravy

 • schopnost vytvářet síť
 • schopnost dopravy přepravovat libovolné množství materiálů a zboží
 • zabezpečit dopravu do libovolného místa v regionu
 • požadovaný stupeň rychlosti přepravy
 • požadovaný stupeň časové jistoty dosažení cíle (četnost spojů)
 • požadovaný stupeň bezpečnosti dopravy
 • přiměřené náklady
 • určitý stupeň poskytování dalších služeb během vlastního pohybu dopravního prostředku (např. napájení zvířat)

Druhy dopravy

Podle typu dopravní cesty

Podle pohonu

Související informace naleznete také v článku Dělba přepravní práce.

Podle kapacity dopravních prostředků

Doprava osob se dá také rozdělit na dopravu

 • individuální (například motocykl, osobní automobil)
 • hromadnou (například autobus, tramvaj, vlak, dopravní letadlo).

Podle veřejné přístupnosti

Ne zcela se kryjící rozdělení je na dopravu

 • neveřejnou (vlastní automobil, vnitropodniková doprava, zvláštní linková doprava, smluvní jízda autobusem nebo osobním automobilem, sdílená doprava, soukromé letadlo)
 • veřejnou (kromě hromadné veřejné dopravy také například taxislužba).

Související obory

K nejdůležitějším druhům dopravy se vážou inženýrské obory zabývající se konstrukcí dopravních prostředků (například letecké inženýrství). S pojmem nákladní doprava úzce souvisí i logistika neboli zásobování.

Odkazy

Literatura

 • BRINKE, Josef: Úvod do geografie dopravy. Praha : Karolinum, 1999, 112 s. ISBN 80-7184-923-5
 • PRECLÍK, Vratislav: Průmyslová logistika, 359 s., ISBN 80-01-03449-6, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006
 • KOLÁŘ, Josef: 50 let od znovuobnovení výuky kolejových vozidel na FS ČVUT , in Strojař, časopis Masarykovy akademie práce, červen 2022, roč. XXXI., dvojčíslo 1–2/2022. ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str.1 –14

Související články

Externí odkazy