Durová stupnice

Durová stupnice (nebo také stupnice dur, z lat. durus = tvrdý) je pojem z oboru hudební nauky, který je používán ve dvou významech:

  • v širším významu jako jakákoliv hudební stupnice, která obsahuje charakteristický „tvrdý“ tón – velkou tercii;
  • v užším významu jako konkrétní církevní diatonická stupnice, která rozložením intervalů mezi stupni odpovídá jónskému modu.

Durová stupnice patří mezi sedmistupňové (diatonické) stupnice, má sice osm stupňů, ale osmý stupeň (čistá oktáva) je opakování základního tónu.

S výjimkou jednoho odstavce, kde jsou vyjmenovány ostatní durové stupnice, pojednává tento článek o durové stupnici v jejím druhém, užším významu.

Složení durové diatonické stupnice

Durová diatonická stupnice je nejpoužívanější stupnicí v evropské hudbě (ať již lidové, dnešní populární nebo klasické vážné). Skládá se ze sedmi tónů, s půltónem mezi třetím a čtvrtým a mezi sedmým a osmým (=prvním), mezi ostatními po sobě následujícími tóny je interval celého tónu. Obecně se dá říci, že v poměru s mollovou stupnicí působí z pocitového hlediska durová stupnice vesele či radostně.

Notový zápis diatonické stupnice C dur

K poslechu: zvuk Stupnice C dur

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita stupnice C dur, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

StupeňIntervalC dur
Ičistá primac
IIvelká sekundad
IIIvelká terciee
IVčistá kvartaf
Včistá kvintag
VIvelká sextaa
VIIvelká septimah
VIII = Ičistá oktávac

Seznam durových stupnic

Následující tabulka obsahuje kompletní seznam diatonických durových stupnic podle tóniny.

StupniceSloženíPředznamenání
Cis durcis dis eis fis gis ais his cis7♯
Fis durfis gis ais h cis dis eis fis6♯
H durh cis dis e fis gis ais h5♯
E dure fis gis a h cis dis e4♯
A dura h cis d e fis gis a3♯
D durd e fis g a h cis d2♯
G durg a h c d e fis g1♯
C durc d e f g a h cžádné
F durf g a b c d e f1♭
B durb c d es f g a b2♭
Es dures f g as b c d es3♭
As duras b c des es f g as4♭
Des durdes es f ges as b c des5♭
Ges durges as b ces des es f ges6♭
Ces durces des es fes ges as b ces7♭

Mody diatonické durové stupnice

Jednotlivé mody (lze také použít název "Církevní stupnice") diatonické durové stupnice pochází ještě z dob středověku. Používaly se zde přibližně od sedmého do šestnáctého století. Když přišlo baroko, byly mody nahrazeny dnes známými stupnicemi. V modech se zpíval a stále zpívá gregoriánský chorál. V následující tabulce je pro každý stupeň uveden název, charakter a septakord, který daný modus charakterizuje.

StupeňModusCharakterSeptakordSeptakord v C dur
Ijónskýdurový modus s velkou septimouvelký septakord
IIdórskýmollový modus s velkou sextoumalý mollový septakord
IIIfrygickýmollový modus s malou sekundoumalý mollový septakord
IVlydickýdurový modus se zvětšenou kvartouvelký septakord
Vmixolydickýdurový modus s malou septimoudominantní septakord
VIaiolskýmollová diatonická stupnicemalý mollový septakord
VIIlokrickýmollový modus s malou sekundou a zmenšenou kvintoumalý zmenšený septakord

Další durové stupnice

Jak již bylo uvedeno v úvodu, mají durový charakter všechny stupnice, které obsahují velkou tercii. Kromě diatonické církevní dur jsou to například:

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

C maj.png
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Tonleiter c-dur.mid
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0