Dynamika (hudba)

Dynamika v hudbě znamená odstiňování tónů z hlediska síly, resp. hlasitosti. V notaci se vyznačuje dynamickými značkami.

Notace

V notovém záznamu určují dynamiku a její změny v průběhu skladby (tj. zesilování či zeslabování jejích úseků) dynamické značky a dynamické pokyny. Kromě popisu dynamické stránky skladby v daném časovém úseku mohou označovat též akcent - přízvuk, tedy zdůraznění určitého tónu uvnitř taktu. V našem notovém písmu funguje i rozlišení dynamiky z hlediska metra (počítacích dob a jejich dynamických vlastností), neboť taktová čára je nejen hranicí taktu, ale současně ukazuje na přízvučnost doby, nacházející se za ní. Dynamika bývá vyjádřena mnoha dynamickými znaky a pokyny, zejména:

mezzoforte, crescendo, decrescendo
 • pianissimo (pp) – velmi slabě
 • piano (p) – slabě
 • mezzopiano (mp) – poloslabě nebo středně slabě
 • mezzoforte () – polosilně nebo středně silně
 • forte (ƒ) – silně
 • fortissimo (ƒƒ) – velmi silně
 • crescendo (cresc., prodloužené <) – zesilovat
 • decrescendo (decresc., prodloužené >) – zeslabovat
 • diminuendo (dim.) – zeslabovat
 • accent (acc., >) – akcent, důraz na jednom tónu

Méně častá označení dynamiky:

 • piano pianissimo (ppp) – co nejslaběji
 • forte fortissimo (ƒƒƒ) – co nejsilněji
 • sforzato, sforzando (, sƒz) – velmi silný důraz na jednom tónu, "výkřik"


Tyto značky se obvykle píší nad notovou osnovu u první noty platnosti, mohou být ale i pod ní.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Music hairpins.png
Hairpins in musical notation. Image made with GNU LilyPond and released into the public domain.

LilyPond source:

\version "2.2.0"

staffline = { 
 \new Staff {
  \time 4/4
  \clef treble
  \notes {
   \relative c''{
    a4.\mf\< gis16 a c4.\!\> b8
    a4\!
   }
  }
 }
}

\score {
 \staffline

 \paper {
  indent = 0.0\mm
  raggedright = ##t
 }
}