Ekonomická geografie

Mapa rozvinutých zemí k roku 2008

Ekonomická geografie, dříve hospodářská geografie či hospodářský zeměpis, je geografická disciplína, která se zabývá lokalizací, distribucí a prostorovou organizací ekonomických aktivit. Zkoumá problémy jako jsou lokalizace průmyslu, zemědělství či služeb. Zabývá se také dopravou nebo světovým obchodem. V současnosti má na prostorové uspořádání ekonomických aktivit ve světě velký vliv globalizace.

Ekonomická geografie se tradičně dělí na:

Těmito oblastmi se však zabývají i jiné geografické disciplíny.

Ekonomičtí geografové v praxi pracují například v oblastech lokalizačních analýz, průzkumu trhu (zde je úzká návaznost na demografii nebo sociální geografii), plánování přepravy zboží, oceňování pozemků na trhu nemovitostí, který ovlivňují víceré faktory (například vzdálenost od města, bonita půd a další faktory v dané lokalitě).

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ekonomická geografia na slovenské Wikipedii.

Literatura

  • BIČÍK, Ivan a kolektiv. Hospodářský zeměpis: Globální geografické aspekty světového hospodářství. Praha: Česká geografická společnost, 2007. 95 s. ISBN 80-86034-52-6. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Map of Developed Countries (CIA World Factbook 2008).png
Autor: Res Gestæ Divi Augusti, Licence: CC BY-SA 4.0

Map of Developed Countries according to the CIA World Factbook 2008 [1]

Includes the French Overseas Departments and Territories which are constitutionally a part of France, as well as the overseas islands which are constitutionally a part of Spain, Portugal and Norway.