Ekonomická transformace

Ekonomickou transformací (anglicky Economic transition) nazýváme zásadní změnu fungování základních tržních mechanismů ve společnosti. Často se tento termín používá v souvislosti s přechodem od centrálně plánované ekonomiky k tržní ekonomice. Hlavním rysem je liberalizace trhu, která vyžaduje rozsáhlé reformy a úpravy, jako například privatizaci (a případnou restituci) majetků, přeměna velkých státem ovládaných podniků na malé soukromé firmy a jejím cílem je umožnit pohyb kapitálu mezi jednotlivci.

Ekonomickou transformací prošly, respektive stále procházejí zejména země bývalého východního bloku.

Cesty ekonomické transformace

Typy transformace

Příklady

Související články

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Transition economy na anglické Wikipedii.