Elektrická síla

Elektrická síla je síla, kterou působí elektrické pole na tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa).

Elektrické pole může mít původ:

Výpočet

Elektrická síla působící mezi dvěma bodovými náboji je určena Coulombovým zákonem, její velikost závisí na velikosti nábojů, vzdálenosti těles a prostředí mezi nimi.

Spočítá se podle vzorce

,

kde q1 a q2 jsou náboje těles, r je jejich vzdálenost, ε je permitivita prostředí

Související články