Elektrická vodivost

Elektrická vodivost resp. Konduktance je reálnou částí komplexní admitance elektrického obvodu, umožňující průchod elektrického proudu. Hodnota elektrické vodivosti závisí na materiálu, průřezu, délce i teplotě vodiče. Vodivost vodičů se vzrůstající teplotou klesá (kladný teplotní součinitel elektrického odporu). Převrácená hodnota elektrické vodivosti je fyzikální veličina, která se nazývá elektrický odpor.

Značka:

Jednotka SI: siemens, značka

Admitance

Konduktance a susceptance elektrického obvodu tvoří komplexní admitanci :

,

kde

  • je admitance; měří se v Siemensech.
  • je konduktance; měří se v Siemensech.
  • je susceptance; měří se v Siemensech.
  • je imaginární jednotka

Výpočet

Elektrickou vodivost lze určit jednak pomocí Ohmova zákona:

,

kde je napětí na koncích vodiče v jednotkách [V] a je proud procházející vodičem v jednotkách [A],

jednak pomocí materiálových vlastností vodiče:

,

kde je měrná elektrická vodivost materiálu vodiče, je délka vodiče v jednotkách a je průřez vodiče v jednotkách ,

Související články

Externí odkazy