Elektrický generátor

Generátor poháněný parní turbínou

Elektrický generátor je v elektrotechnice typ elektrického stroje, který slouží k přeměně mechanické energie na elektrickou energii. Elektrické generátory se využívají pro výrobu elektrického proudu, přičemž mechanickou energii odebírají například z parní turbíny (turbogenerátor v elektrárně), vodní turbíny (hydrogenerátor ve vodní elektrárně), motoru (např. v automobilu, elektrocentále). Generátor se skládá se z rotoru a statoru, kdy obyčejně rotor vytváří točivé magnetické pole a ve statoru jsou umístěny cívky, ve kterých je indukováno elektrické napětí.

Druhy generátorů

Rotor z generátoru v přehradě.

Podle konstrukce

 • s vyniklými póly (hydrogenerátor)
 • s hladkými póly (turbogenerátor)
  • rychloběžné (tisíce otáček za minutu), typicky dvoupólové
  • typicky v tepelných elektrárnách, kde je pohání parní turbína
  • turbogenerátor má menší průměr, ale delší osu (kvůli omezení odstředivé síly)
  • budící vinutí je uloženo v drážkách

Podle druhu proudu

 • střídavý generátor
 • stejnosměrný generátor
  • dynamo – vytváří stejnosměrný proud, usměrnění probíhá v komutátoru, dnes se již nepoužívá.[1] Podle zapojení mezi budícím vinutím statoru a vinutím kotvy (kvůli regulaci) rozlišujeme:[2]
   • generátor s cizím buzením
   • derivační generátor
   • kompaundní generátor
 • speciální
  • unipolární generátor – napětí vzniká mezi středem a okrajem desky, rotující v magnetickém poli

Jako generátor mohou být použity i elektromotory (např. při rekuperaci), které však mají menší účinnost.

Odkazy

Reference

 1. KOVAČÍK, Lukáš. nabíjecí systém elektromobilu [online]. Vysoké učení technické v Brně, 2016 [cit. 2020-03-08]. S. 39. Dostupné online. 
 2. TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. vyd. Praha: Europa-Sobotáles cz, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. Kapitola Druhy stejnosměrných generátorů, s. 452. 

Literatura

 • TŮMA, Adolf. Generátory a jejich obsluha. 1. vyd. Praha: Motor revue, 1944. 292 s. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Modern Steam Turbine Generator.jpg
NRC Image of Modern Steam Driven Turbine Generator
Hoover dam rotor.jpg
Autor: Ratwod, Licence: CC BY 3.0
Rotor at Hoover Dam. Rotor was undergoing repairs.