Encyclopedia of Life

domovská stránka EOL

Encyclopedia of Life (EOL, česky Encyklopedie života) je bezplatná on-line databáze s cílem zdokumentovat všechny vědě známé živočichy. Jedná se o kompilaci již existujících důvěryhodných databází spravovaných experty s pomocí amatérů z celého světa. Pro každý živočisný druh je vytvořena stránka, která kromě textu obsahuje rovněž obrazový materiál, video, zvukové záznamy a grafiku.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Home page of EOL - ua.jpg
Autor: Koswac, Licence: CC BY-SA 3.0
Головна сторінка сайту EOL. На українській мові.