Evropská a Středozemní organizace ochrany rostlin

Evropská a Středozemní organizace ochrany rostlin také EPPO a European and Mediterranean Plant Protection Organization je mezivládní organizace která sdružuje většinu regionů Evropy a k Evropě přiléhajících v spolupráci na ochraně pěstovaných (především zemědělských a lesnických) rostlin. V rámci této oblasti harmonizuje společné postupy, opatření, standardy a metody cílené k ochraně rostlin. [1]

Způsob mezinárodní spolupráce

EPPO byla založena 15 evropskými zeměmi v roce 1951. K dnešnímu datu má 50 členů (států), které pokrývají skoro celou evropskou a středozemní oblast. Cílem EPPO je ochrana rostlin, rozvoj mezinárodní strategie proti zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých organismů, podpora a propagace bezpečných a účinných kontrolních metod a podobně.[1]

EPPO publikuje velké množství standardů a publikací týkajících se škodlivých organismů rostlin, fytosanitárních předpisů a přípravků na ochranu rostlin. V rámci EPPO jsou pořádány různé pracovní skupiny a EPPO Panely, kterých se účastní experti z celého EPPO regionu.[1]

Dohoda identifikaci rostlin a patogenů

EPPO převzalo jedinečné a neměnné kódové označení pro rostliny a patogeny (dříve známé jako Bayer kód) kterými efektivně a neměnně nahrazuje v mezinárodním systému dorozumívání neustále se měnící latinská jména a taxonomické zařazení které dříve způsobovalo mnohá nedorozumění.

Členské země EPPO (2016)

Odkazy

Reference

Externí odkazy