Evropsky významná lokalita

Cedule označující lokalitu Stropnice

Evropsky významná lokalita (EVL) je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. května 1992 („směrnice o stanovištích“). Směrnice 92/43/EHS rozlišuje dva typy území, a to Site of Community Importance (SCI; lokalita významná pro Společenství) a Special area of conservation (SAC; zvláštní oblast ochrany). Bez ohledu na toto rozlišení používá Česko pro oba typy území jednotný termín, a to evropsky významné lokality (EVL).[1]

EVL v Česku

Český národní seznam evropsky významných lokalit schválila vláda České republiky 22. prosince 2004 jako nařízení vlády.[2] Na konci roku 2007 došlo nařízením č. 301/2007 Sb. k jeho změně a 5. října 2009 vláda na návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika schválila doplnění seznamu naturových území o dalších 234 lokalit (nařízení č. 371/2009 Sb.).[3] Na konci roku 2013 pak vláda vydala nové nařízení o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, které dosavadní seznam plně nahradilo.[4] V začátku roku 2016 byl tento seznam aktualizován.[5] K 1. září 2016 bylo na území ČR zřízeno celkem 1 112 evropsky významných lokalit.[6]

Reference

  1. Rozdíl mezi SCI (pSCI) a SAC. Nature.cz [online]. 2012-02-15 [cit. 2015-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-05-01. 
  2. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Dostupné online.
  3. Počet oblastí chráněných v rámci soustavy Natura 2000 se rozšíří o více než 200 lokalit. EurActiv.cz [online]. 2009-10-06 [cit. 2014-11-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-11-29. 
  4. Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Dostupné online. Přílohy č. 1 až 1076. Dostupné online.
  5. Nařízení vlády č. 73/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Dostupné online.
  6. Přehled za celou ČR [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, [cit. 2016-09-01]. Dostupné online

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Byňov, Stropnice 02.jpg
Autor: Czeva, Licence: CC BY-SA 3.0
Cedule označující významnou evropskou lokalitu Stropnice u vsi Byňov, okrese České Budějovice.