Excentricita dráhy

Příklady trajektorií s různou excentricitou:
     elipsa s excentricitou 0,7
     parabola s excentricitou 1
     hyperbola s excentricitou 1,3

Excentricita dráhy, výstřednost dráhy nebo také numerická excentricita je jedním z elementů dráhy, popisujících pohyb kosmického tělesa (přirozeného, např. planety, komety apod., nebo umělého) v kosmickém prostoru kolem centrálního tělesa nebo těžiště soustavy. Vyjadřuje relativní velikost odchylky dráhy tělesa od dokonalé kružnice.

e=0
e=0.5

Excentricita je poměr velikostí. Nezávisí tedy na skutečné velikosti dráhy, ale jen na jejím tvaru. Velikost excentricity v délkových jednotkách udává lineární excentricita (nezávisle na tvaru).

Charakteristika

Pro kružnici je , pro elipsu , pro parabolu a pro hyperbolu .

Vzorec pro výpočet excentricity eliptické dráhy je

kde je lineární excentricita (vzdálenost ohniska od středu kuželosečky), velká poloosa a malá poloosa. V kosmonautice resp. v astrionice je obvyklejší vztahovat excentricitu ke vzdálenostem apsid od těžiště soustavy

,

kde a jsou vzdálenosti apoapsidy resp. periapsidy od těžiště a a je opět velká poloosa dráhy.

Další důležité vztahy mezi excentricitou a dalšími parametry dráhy jsou RP (periapsida) a RA (apoapsida):

a

Související články

Média použitá na této stránce

Binary system orbit q=3 e=0.gif
Autor: Philip D. Hall, Licence: CC BY-SA 4.0
Animation of two objects orbiting the centre of mass (cross) with mass ratio q=3 and eccentricity e=0.
Kepler orbits.svg
Autor: Stamcose, Licence: CC BY-SA 4.0
A hyperbolic Kepler orbit with the eccentricity 1.3, a parabolic Kepler orbit and an elliptic Kepler orbit with the eccentricity 0.7
Binary system orbit q=3 e=0.5.gif
Autor: Philip D. Hall, Licence: CC BY-SA 4.0
Animation of two objects orbiting the centre of mass (cross) with mass ratio q=3 and eccentricity e=0.5.