Exkláva

Poloha exklávy Llívia na mapě provincie Girona

Exkláva je část vlastního území, která je zcela oddělena od zbývajícího území.

Exklávy států

Na úrovni mezinárodního práva je exklávou část území určitého státu, která je zcela obklopena územím cizího státu nebo více cizích států. Pojem byl převzat z francouzského exclave, původně pochází z latinského ex (z, vně, pryč) a clavus (hřebík, něco obklopeno).

A, B, C: Zde státy, obecně jakákoli území stejné úrovně.
x: Část státu A, nesouvislá s ním, jeho exkláva. Ba dokonce je i enklávou: Hřebíkem (clavus) v území jediného státu B.
y: Část státu A, nesouvislá s ním, jeho exkláva, ne však enkláva: Klín mezi státy B a C.
z: Část státu A, souvislá s ním, případ běžně kudrnaté hranice: Není oddělená, není exklávou, má průchod.

Exkláva obecně nemusí být vždy i enklávou. Pomocí schematického znázornění vpravo lze problematiku vysvětlit takto: území x a y jsou exklávami státu A (území z, spojené se státem A jakýmsi koridorem, je jeho zcela normálním územím). Území x je přitom z hlediska státu B enklávou, zatímco území y enklávou není (hraničí i se státem C).

Vnitrozemské exklávy:

Poněkud rozdílné interpretace existují v otázce, jak posuzovat území, která jsou se státem, ke kterému patří, spojena mořskou cestou. Tento rozdíl je v zásadě podružný a je věcí náhledu:

Dále se exkláva nesmí zaměňovat se statusem exteritoriálního území.

Exklávy na území Česka

Exklávy obcí nebo jejich částí

Exklávu též tvoří část obce, kterou se sídelní částí obce nepropojuje území obce, ale je oddělena územím jiné obce nebo obcí. Většina současných exkláv tohoto typu vznikla při rozsáhlém a často živelném osamostatňování částí obcí po roce 1990. Nynější zákon o obcích z roku 2000 stanoví zásadu souvislého území nově vzniklých obcí, která zabraňuje vytváření nových enkláv a exkláv na obecní úrovni, některé exklávy naopak od roku 2000 již zanikly (např. Kunov a Libhošť).

V Česku existovaly ke květnu 2023 následující obecní exklávy:

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

  • Část Vojetín je exklávou města Doksy (ORP Česká Lípa).
  • Katastrální území Chrastava II je exklávou části Chrastava města Chrastava, protože je od jádrového katastrálního území Chrastava I odděleno částí a katastrálním územím Dolní Chrastava (ORP Liberec).

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

  • Část Lázy je exklávou obce Loučka (ORP Valašské Meziříčí).
  • Katastrální území Loučka II je exklávou obce Loučka (ORP Valašské Klobouky).
  • Katastrální území Mistřice II je exklávou obce Mistřice (ORP Uherské Hradiště).
  • Části Polichno a Řetechov jsou samostatnými exklávami města Luhačovice (ORP Luhačovice).

Exklávy správních obvodů

Kromě exkláv obcí existují v České republice následující exklávy správních obvodů přenesené státní působnosti:

Karlovarský kraj

Jihomoravský kraj

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

MP clavis.PNG
(c) -jkb-, CC BY-SA 3.0
(Czech language): Enkláva a exkláva. Schématické znázornění enkláv a exkláv.
Localización de Llívia - Gerona.png
Municipio de Llívia/Llivia respecto a la provincia de Gerona (España)