Expoziční čas

Související informace naleznete také v článku Světlo ve fotografii.
Volič rychlosti závěrky fotoaparátu Nikkormat EL

Expoziční čas (doba expozice, rychlost závěrky) je doba, po kterou je závěrka fotoaparátu otevřena a umožňuje tak světlu dopadat na obrazový senzor nebo film ve fotoaparátu.

Expoziční čas je jedním ze tří základních parametrů expozice fotografie — dalšími jsou clonové číslo a citlivost filmu nebo obrazového senzoru. Správná expozice záleží na přizpůsobení těchto tří parametrů světelným podmínkám předmětu snímku.

Vliv expozičního času na výsledný snímek

Doba expozice může (negativně nebo naopak kreativně) ovlivnit podobu těch částí snímku, které se v době expozice pohybují. Příliš dlouhá doba expozice způsobí jejich rozmazání, velmi krátká doba expozice naopak jejich „strnutí“ v čase. S dobou expozice se tak dá experimentovat, zaměřovat se na kontrast mezi pohybujícími se a nehybnými objekty na snímku, švenkovat s fotoaparátem během expozice nebo během ní zoomovat… pro vytvoření kreativních fotografií.

Fotografie s různými expozičními časy

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Shutter speed waterfall.gif
Autor: Gregory F. Maxwell <gmaxwell@gmail.com> PGP:0xB0413BFA, Licence: GFDL 1.2
In photographs, the camera shutter speed can have a dramatic effect on the appearance of moving objects.
High speed03.jpg
Autor:


fir0002
flagstaffotos [at] gmail.com
Canon 20D + Tamron 28-75mm f/2.8
Cut out view 04.png
Cut out view 03.png
Cut out view 01.png
, Licence: GFDL 1.2
High speed photo. Compare File:Slow speed03.jpg
Nikkormat shutterspeeddial top.jpg
Autor: Neurovelho, Licence: CC BY-SA 3.0
The exposure time selection dial on Nikkormat (Nikomat) EL.
Slow speed03.jpg
Autor:


fir0002
flagstaffotos [at] gmail.com
Canon 20D + Tamron 28-75mm f/2.8
Cut out view 04.png
Cut out view 03.png
Cut out view 01.png
, Licence: GFDL 1.2
Slow speed photo. Compare File:High speed03.jpg