Falešní přátelé

Jako falešní přátelé nebo též zrádná slova se v jazykovědě označují slova nebo slovní spojení, která v různých jazycích stejně nebo podobně znějí, ale mají různé významy. To působí potíže studentům a méně zkušeným překladatelům.

Rozlišují se mezijazyková homonyma, kdy výrazy znějí nebo se píší stejně, a mezijazyková paronyma, kdy jsou si výrazy jen podobné, ale ne zcela stejné.

Původ výrazu

Výraz falešní přátelé je překladem původního francouzského termínu faux amis, který užili autoři Maxime Kœssler a Jules Derocquigny v publikaci Les Faux amis; ou, Les pieges du vocabulaire anglais (conseils aux traducteurs), tj. česky Falešní přátelé aneb Pasti anglického slovníku (rady překladatelům), která vyšlá roku 1928.[1] Tento neologismus se rozšířil mezi lingvisty a překladateli, v jiných jazycích než francouzštině jsou též užívány jeho překlady (např. False Friends v angličtině).

Volný český překlad Zrádná slova použil Otomar Radina pro publikaci Zrádná slova ve francouzštině (vyšlo poprvé 1975). Příbuzný název nesou obdobné příručky Zrádná slova v němčině a polštině (1987, 1992), Zrádná slova v angličtině (1990, 1996), Zrádná slova v němčině (2006), Zrádná slova v ruštině (2015), Zrádná slova v hospodářské němčině (2018).

Absolutní a částečně zrádná slova

Jako absolutní zrádná slova je možno označit taková, která nikdy nelze použít tak, že slovo v jednom jazyce přeložíme slovem druhým. České exekutor má jiný význam, než anglické executor (vykonávatel závěti) a francouzské exécuteur (kat, popravčí). Takové případy jsou vzácné, protože slovo mívá obvykle více významů, z nichž jen jeden vylučuje překlad jeho jazykovým protějškem.

Častěji se jedná o případy, kdy slovo má několik významů, z nichž jeden nelze použít pro překlad podobně znějícím slovem v druhém jazyce. Slova jsou pak „zrádná“ jen částečně. Např. české slovo fronta má překladovou obdobu ve francouzštině front pro oblast vojenství, případně v politice. Pro frontu jako řadu čekajících osob odpovídá francouzský překlad queue nebo fille d'attente.[2]

Příklady

Čeština a angličtina

 • Česky kontrolovat – anglicky to control: podobnost obou slov svádí jedno slovo automaticky překládat druhým, správný překlad slova kontrolovat do angličtiny však nejčastěji je to check, zatímco sloveso to control má základní význam řídit nebo ovládat.
 • Česky aktuální – anglicky actual: správný překlad anglického slova actual do češtiny je nejčastěji skutečný, pouze v určitém kontextu to lze přeložit také jako aktuální. České slovo aktuální se zpravidla překládá jako current, up-to-date.
 • Česky host – anglicky host: host v angličtině znamená hostitel.

Čeština a francouzština

Absolutní
 • Česky trafika – francouzsky trafic: správný překlad do francouzštiny je bureau de tabac či pro prodejnu tisku Maison de la presse; francouzskému trafic odpovídá české šmelina nebo nelegální obchod, v jiné souvislosti též provoz, doprava
Částečné
 • Česky raketa – francouzsky raquette: správný překlad do francouzštiny slovem raquette je pro tenisovou raketu; pro meziplanetární raketu se používá fusée[3]

Čeština a chorvatština

 • Česky listopad – chorvatsky listopad: listopad v chorvatštině znamená říjen, kdežto listopad se chorvatsky řekne studeni
 • Česky srpen – chorvatsky srpanj: srpanj v chorvatštině znamená červenec, kdežto srpen se chorvatsky řekne kolovoz
 • Česky rok – chorvatsky rok: rok v chorvatštině znamená lhůta, kdežto rok se chorvatsky řekne godina
 • Česky slovo – chorvatsky slovo: slovo v chorvatštině znamená písmeno, kdežto slovo se chorvatsky řekne reč nebo riječ
 • Česky hodina – chorvatsky godina: godina v chorvatštině znamená rok, kdežto hodina se chorvatsky řekne sat
 • Česky čáp – chorvatsky čap: čap v chorvatštině znamená volavka, kdežto čáp se chorvatsky řekne roda
 • Česky sud – chorvatsky sud: sud v chorvatštině znamená soud, kdežto sud se chorvatsky řekne bačva
 • Česky mrak – chorvatsky mrak: mrak v chorvatštině znamená tma, kdežto mrak se chorvatsky řekne oblak
 • Česky kreveta – chorvatsky kreveta: kreveta je v chorvatštině množné číslo slova krevet, které znamená postel, kdežto kreveta se chorvatsky řekne škamp
 • Česky jako – chorvatsky jako: jako v chorvatštině znamená velmi, kdežto jako se chorvatsky řekne kao
 • Česky plivat – chorvatsky plivati: plivati v chorvatštině znamená plavat, kdežto plivat se chorvatsky řekne pljuvati
 • Česky zakázat – chorvatsky zakazati: zakazati v chorvatštině znamená naplánovat, kdežto zakázat se chorvatsky řekne zabraniti či zabranjivati
 • Česky volit – chorvatsky voliti: voliti v chorvatštině znamená milovat, kdežto volit se chorvatsky řekne izabrati
 • Česky kruh – chorvatsky kruh: kruh v chorvatštině znamená chléb, kdežto kruh se chorvatsky řekne krug
 • Česky zrak – chorvatsky zrak: zrak v chorvatštině znamená vzduch, kdežto zrak se chorvatsky řekne vid
 • Česky hledat – chorvatsky gledati: gledati v chorvatštině znamená sledovat, kdežto hledat se chorvatsky řekne tražiti
 • Česky pravda – chorvatsky pravda: pravda v chorvatštině znamená spravedlnost, kdežto pravda se chorvatsky řekne istina
 • Česky nápad – chorvatsky napad: napad v chorvatštině znamená útok, kdežto nápad se chorvatsky řekne pomisao
 • Česky zatím – chorvatsky zatim: zatim v chorvatštině znamená potom, kdežto zatím se chorvatsky řekne još nebo u međuvremenu
 • Česky úžasný − chorvatsky užasan: užasan v chorvatštině znamená hrozný, kdežto úžasný se chorvatsky řekne nevjerojatan
 • Česky strava – chorvatsky strava: strava v chorvatštině znamená strach, kdežto strava se chorvatsky řekne hrana
 • Česky hrana − chorvatsky hrana: hrana v chorvatštině znamená jídlo či strava, kdežto hrana se chorvatsky řekne rub
 • Česky rub − chorvatsky rub: rub v chorvatštině znamená hrana či okraj, kdežto rub se chorvatsky řekne stražnja strana
 • Česky pokojný – chorvatsky pokojni: pokojni v chorvatštině znamená zesnulý, kdežto pokojný se chorvatsky řekne miran
 • Česky popis – chorvatsky popis: popis v chorvatštině znamená seznam, kdežto popis se chorvatsky řekne opis
 • Česky opis – chorvatsky opis: opis v chorvatštině znamená popis, kdežto opis se chorvatsky řekne kopija
 • Česky vrah – chorvatsky vrag: vrag v chorvatštině znamená ďábel, kdežto vrah se chorvatsky řekne ubojica
 • Česky závodník – chorvatsky zavodnik: zavodnik v chorvatštině znamená svůdce, kdežto závodník se chorvatsky řekne suparnik

Čeština a ruština

 • České vor – ruské вор [vor]v ruštině znamená zloděj.
 • České plot – ruské плот [plot] v ruštině znamená vor, plot je rusky забо́р [zabor]
 • České trup – ruské труп [trup] v ruštině znamená mrtvola.
 • České olovo – ruské олово [olovo] v ruštině znamená cín, olovo je rusky свинец [sviněc]
 • České střela - ruské стрела [strela] znamená šíp, střela je rusky пуля [pulja]
 • České šíp - ruské шип [šip] znamená trn
 • Ruské родина [rodina] – česky vlast
 • Ruské ужасный [užasnyj] - česky děsivý, úžasný je rusky изумительный [izumitěl'nyj]
 • Ruské живот [život] – česky břicho [pozn. 1]; naopak české život se řekne rusky жизнь [žizň], což může připomínat české žízeň
 • Ruské красный [krasnyj] – česky červený

Čeština a slovenština

 • Česky kel – slovensky kel: kel ve slovenštině znamená kapusta.
 • Česky kapusta – slovensky kapusta: kapusta ve slovenštině (a v polštině) znamená zelí.
 • Česky horký – slovensky horký: horký ve slovenštině znamená hořký. Horký se slovensky řekne slovem horúci.
 • Česky stávka – slovensky stávka: stávka ve slovenštině znamená sázka.
 • Česky drozd – slovensky drozd: drozd ve slovenštině znamená kos.
 • Česky kouřit – slovensky kúriť: kúriť ve slovenštině znamená topit (vyrábět teplo).
 • Česky řád – slovensky riad: riad ve slovenštině znamená nádobí. Slovensky řád se řekne poriadok.
 • Česky sprostý – slovensky sprostý: sprostý ve slovenštině znamená hloupý nebo pitomý.[pozn. 2]
 • Česky chudý – slovensky chudý: chudý ve slovenštině znamená hubený.
 • Česky osa – slovensky osa: osa ve slovenštině znamená vosa.

Čeština a polština

 • Česky statek – polsky statek: statek v polštině znamená loď.
 • Česky dobytek – polsky dobytek: dobytek v polštině znamená výdobytek, zatímco dobytek se polsky řekne bydło.
 • Česky kantor – polsky kantor: kantor v polštině znamená směnárna.
 • Česky květen – polsky kwiecień: kwiecień v polštině znamená duben, zatímco květen se polsky řekne maj.
 • Česky pivnice – polsky piwnica: piwnica v polštině znamená sklep, zatímco pivnice se polsky řekne piwiarnia.
 • Česky sklep – polsky sklep: sklep v polštině znamená obchod.
 • Česky zápach – polsky zapach: zapach v polštině znamená vůně, zatímco zápach se polsky řekne smród.
 • Česky čerstvý – polsky czerstwy: czerstwy v polštině znamená starý nebo oschlý, zatímco čerstvý se polsky řekne świeży.
 • Česky ostatní – polsky ostatni: ostatni v polštině znamená poslední, zatímco ostatní se polsky řekne pozostały.
 • Česky chyba – polsky chyba: chyba v polštině znamená asi, zatímco chyba se polsky řekne błąd.
 • Česky ústava – polsky ustawa: ustawa v polštině znamená zákon, zatímco ústava se polsky řekne konstytucja.
 • Česky jahoda – polsky jagoda: jagoda v polštině znamená bobule, zatímco jahoda se polsky řekne truskawka.
 • Česky bydlo – polsky bydło: bydło v polštině znamená skot.
 • Česky stolec – polsky stolec: stolec v polštině znamená výkal, zatímco stolec se polsky řekne stolica.
 • Česky myslivec – polsky myśliwiec: myśliwiec v polštině znamená stíhačka, zatímco myslivec se polsky řekne myśliwy.

Čeština a slovinština

 • slovinsky otrok – česky dítě
 • slovinsky kaditi – česky kouřit
 • slovinsky moč – česky síla
 • slovinsky zrak – česky vzduch

Čeština a bulharština

 • České napravo – bulharské направо: направо v bulharštině znamená rovně.
 • České luk – bulharské лук: лук v bulharštině znamená cibule.
 • České žiletka – bulharské жилетка: жилетка v bulharštině znamená vesta.
 • České hodina – bulharské година: година v bulharštině znamená rok.
 • České brzo – bulharské бързo: бързо v bulharštině znamená rychle.

Čeština a makedonština

 • České hodina – makedonské година: година v makedonštině znamená rok.
 • České brzo – makedonské брзо: брзо v makedonštině znamená rychle.

Čeština a ukrajinština

 • České buchta – ukrajinské бухта: бухта v ukrajinštině znamená zátoka.
 • České veselka – ukrajinské веселка: веселка v ukrajinštině znamená duha.
 • České vila – ukrajinské вила: вила v ukrajinštině znamená vidle.

Odkazy

Poznámky

 1. Ve starší češtině se rovněž používal výraz „život“ pro břicho
 2. ve starší češtině se rovněž používal výraz sprostý ve významu prostý, viz např. spojení sprostý lid.

Reference

 1. GUTKNECHT, Christoph. The Handbook of Linguistics. [s.l.]: Blackwell Publishers, 2001. Dostupné online. Kapitola “False friends” in the linguistic literature, s. 698. (anglicky) 
 2. MEUNIER, Benoit. Zrádná slova ve francouzštině. [s.l.]: Leda, 2016. ISBN 978-80-7335-414-5. Kapitola Mohoznačnost a částečně zrádná slova, s. 8. 
 3. MEUNIER, Benoit. Zrádná slova ve francouzštině. [s.l.]: Leda, 2016. ISBN 978-80-7335-414-5. S. 307, 251. 

Externí odkazy