Filtrace

Ukázka filtrace

Filtrace je způsob oddělení pevné látky od kapaliny či plynu na porézní přepážce – filtru. Jako filtr slouží v laboratorní chemii nejčastěji filtrační papír, ale v určitých situacích lze jako filtr použít i látku nebo písek (např. v čističce odpadních vod). Tekutina suspenze filtrem proteče, zatímco pevné částice filtr zachytí. Obdobný mechanismus používají i některé živé organismy k získávání drobné potravy z vody.

Rozdělení

  • povrchová filtrace – částice se zachycují na povrchu filtru, kde vytvářejí vrstvu, zvanou filtrační koláč. Podle velikosti částic se dále dělí na
  • hloubková filtrace – částice procházejí porézním prostředím filtru a zachycují se v něm (pískové filtry v čistírnách odpadních vod). Tloušťka filtru bývá mnohem větší než v povrchové filtraci.

Filtrace v biologii

Termín filtrace se používá i v biologii. Je to druh potravní strategie – získávání malé pevné potravy (planktonu) z vody. Organismus, který se živí pomocí filtrace, se nazývá filtrátor. Příkladem jsou např. nálevníci, drobní korýši, někteří mlži, ale i mnozí obratlovci, např. někteří žraloci nebo kytovci.

Odkazy

Literatura

  • V. Novák, F. Rieger, K. Vavro: Hydraulické pochody v chemickém a potravinářském průmyslu, SNTL Praha 1989, ISBN 80-03-00144-7

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Filtrace.jpg
Autor: CaptaYnA, Licence: CC BY-SA 3.0
Ukázka filtrace