Finanční stráž

Památník padlých příslušníků finanční stráže, respicienta Jana Teichmanna a dozorce Václava Kozla, v Dolním Podluží
Křest knihy Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách

Finanční stráž Československé republiky byl ozbrojený sbor ministerstva financí, který v letech 1918–1940 a 1945–1949 dohlížel na střežení státní hranice. Jakožto samostatný útvar vznikla podle zákona č. 28/1920 Sb. z. a n. rozdělením původní finanční stráže fungující podle zákonů a nařízení z dob Rakouska-Uherska na důchodkovou kontrolu (působnost ve vnitrozemí) a vlastní finanční stráž.

V roce 1936 se příslušníci finanční stráže stali též příslušníky jednotek Stráže obrany státu.

Finanční stráž je dnes mylně označovaná za celníky. Jak celníci, tak finanční strážníci sice patřili do resortu ministerstva financí, šlo však o dva zcela oddělené sbory.[1]

Historická hodnota

U příležitosti 75. výročí podepsání Mnichovské dohody se uskutečnil v Maštálkově výstavní síni Vlastivědného muzea v České Lípě křest knihy Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách, kde autor Jaroslav Beneš veřejnosti přiblížil obsah publikace a její historický význam. Současně byla zahájena putovní výstava, která přinesla mnoho nových informací a byly k vidění i dobové vojenské stejnokroje.[2]

Odkazy

Reference

 1. BENEŠ, Jaroslav. Ze života finanční stráže v Krušných horách ve 20. letech 20. století. Krušnohorské noviny. 2020-11-15, roč. 2020, čís. 1, s. 12–15. ISSN 25533-350X. 
 2. KOBULEJOVÁ, Hana Karolina: Výstava Finanční stráž v Lužických horách. In: Národní Osvobození, 23. 10. 2013, roč. 89, č. 22, s. 5. ISSN 0231-8164

Literatura

 • BENEŠ, Jaroslav. Finanční stráž československá 1918–1938. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2005. 184 s. ISBN 80-86011-29-1. 
 • BENEŠ, Jaroslav. Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2013. 187 s., [4] s. obr. příl. s. ISBN 978-80-86011-53-0. 
 • JIRÁK, Jan. Na stezkách krále Šumavy. 2., uprav. vyd. Domažlice: Nakl. Českého lesa, 2005. 104 s. (Průvodce historií západních Čech, č. 12). ISBN 80-86125-63-7. 
 • LÁŠEK, Radan. Velitelé praporů SOS. Praha: Codyprint, 2009. 227 s. ISBN 978-80-903892-0-5.
 • LÁŠEK, Radan. Jednotka určení SOS – díl první (Čechy). Praha: Codyprint, 2006. 301 s. ISBN 80-902964-7-5.
 • LÁŠEK, Radan. Jednotka určení SOS – díl druhý (Morava, Slezsko a Slovensko). Praha: Codyprint, 2007. 279 s. ISBN 978-80-902964-8-0.
 • LÁŠEK, Radan. Jednotka určení SOS – díl třetí (Podkarpatská Rus). Praha: Codyprint, 2008. 335 s. ISBN 978-80-902964-9-7.
 • MACEK, Pavel a UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. II, Československá republika (1918-1939). Vyd. 1. Praha: Police history, 1999. 230 s., [88] s. obr. příl.
 • NEVYHOŠTĚNÝ, Josef. Financem na Podkarpatské Rusi. Praha: Codyprint, 2002. 199 s. ISBN 80-902964-3-2.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Křest knihy Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách.jpg
Autor: Láska a radost, Licence: CC BY-SA 4.0
Křest knihy Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách
Finanční stráž Dolní Podluží.JPG
Památník příslušníků finanční stráže, Dolní Podluží, okres Děčín, Česká republika. Pomník příslušníků finanční stráže Jana Teichmanna a Václava Kozla, kteří padli 22. září 1938 při přestřelce s henleinovci. Pomník byl odhalen v září 1945. Sloup ve středu pomníku je ve tvaru československého hraničního orientačního sloupu, který byl za první republiky vztyčován na československých hraničních přechodech.