Frézka

frézka s obrážecí hlavou

Frézka je obráběcí stroj určený k třískovému obrábění nazývaného frézování. Pomocí frézek se obrábí rovinné, šikmé, tvarové a při použití zvláštního příslušenství i rotační plochy a závity. Hlavním rotačním nástrojem, který používá frézka je fréza, jedná se obvykle o nástroj rotačně souměrného tvaru s více břity. Obráběná součást (hmotné těleso) se nazývá obrobek, ten pak obvykle nevykonává žádný rotační pohyb s výjimkou použití dělicího přístroje nebo otočného stolu. Jeho pohyb bývá nerotační a bývá prováděn prostřednictvím mechanického posuvu, který může být prováděn ručně nebo strojně. Strojní pohyb resp. posuv obrobku pak může probíhat hned v několika osách současně.

Druhy frézek

 • podle osy vřetene:
  • horizontální (vodorovné)
  • vertikální (svislé)
  • univerzální
 • podle konstrukce:
  • konzolová
  • nástrojařská
  • portálová
  • odvalovací
  • na závity
 • podle druhu řízení:
  • ruční
  • ruční s číslicovým odměřováním (NC numeric control)
  • počítačem řízené (CNC computer numeric control) – Tento druh frézek se také nazývá obráběcí centra, jelikož počítačová podpora umožňuje na těchto strojích provádět i jiné operace, nejen frézování.

Hlavní části konzolové frézky

 • Stojan a tělo frézky - slouží pro uložení asynchronního elektromotoru, převodovky a el. instalace, základna je dutá pro uložení chladicí kapaliny
 • Vřeteník - slouží pro uložení vřetene, možnost natočení, vysunutí (pinola) někdy i pojezdu.
 • Konzola - nese křížový stůl a posuvové skříně

Horní frézka

Je jedním z druhů ručního elektrického nářadí. Používá se k opracování dřeva nebo plastů, popřípadě různých druhů deskových materiálů.

je možné využít i ve zlatnictví

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Fresadora universal equipada con cabezal vertical IES Politécnico Sevilla.JPG
Autor: Frobles, Licence: CC BY-SA 4.0
Fresadora universal equipada con cabezal vertical
Frezka.jpg
Autor: Cal.on, Licence: CC BY-SA 3.0
frézka s obrážecí hlavou