Francouzsko-španělská válka

Francouzsko-španělská válka
konflikt: Třicetiletá válka
{{{alt}}}
Obraz bitvy u Rocroi
trvání:1635-1659
místo:Flandry, Itálie a Katalánsko
výsledek:Vítězství Francie, uzavření Pyrenejského míru
strany
Francouzské královstvíFrancouzské království Francouzské království
Spojené provincie
nizozemské
Spojené provincie nizozemské Spojené provincie
nizozemské

SavojskoSavojsko Savojsko
Ducado de Modena (antes de 1830).svg Modenské vévodství
Španělské impériumŠpanělské impérium Španělské impérium Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská
velitelé
Ludvík Bourbonský, kníže z Condé
Jindřich z Tour-Auvergne
Jan Josef Rakouský

Francouzsko-španělská válka v letech 1635–1659 vznikla v kontextu třicetileté války, probíhala však ještě po ukončení třicetileté války.

Předchozí události

Francouzský kardinál Richelieu zahájil tuto válku ve snaze uvolnit Francii z obklíčení habsburskými državami. Francie válku vyhrála a Pyrenejský mír (1659) jí přiřkl Roussillon, Perpignan, Montmédy a další části Lucemburska, Artois a další části Flander jako Arras, Béthune, Gravelines a Thionville, a ustavila hranici mezi oběma zeměmi v Pyrenejích. Válka zároveň ukončila epochu španělské dominance v evropské politice a zahájila éru dominance francouzské.

Válku Richelieu započal tím, že se roku 1635 postavil po bok Švédska proti Habsburkům a zaútočil na jižní Nizozemí a na Burgundsko, tehdy španělské državy. Francouzi zvítězili v bitvě u Les Avins (1635) a na oplátku Španělé, jimž veleli Don Fernando a Jan von Werth, pronikli do severní Francie a začali ohrožovat Paříž. Španělsko však bylo vnitřně oslabeno ekonomickou krizí a uvnitř země začala propukat povstání, zejména povstání Katalánců a Portugalců roku 1640; Katalánsko se Španělům podařilo ovládnout až po několikaleté válce a Portugalsko ztratili navždy. Bitva u Rocroi (1643) znamenala rozhodující porážku Španělska Francií. Roku 1646 překročili Francouzi vedení Turennem Rýn, zaútočili na Bavorsko a odřízli španělské Habsburky od jejich rakouských příbuzných. Roku 1647 propukla protišpanělská povstání v Neapolsku a na Sicílii, ta však byla potlačena.

Problémy na bojištích i ve vnitrozemí vedly španělskou vládu k úsilí o mírová jednání. Roku 1648 tak došlo k dohodě s protestantským Nizozemím, čímž skončila osmdesátiletá válka. S Francouzi však k dohodě nedošlo a bitva u Lens (1648) přinesla další porážku Španělů. Přesto došlo k několikaletému faktickému příměří, vyvolenému povstáním Frondy ve Francii.

Roku 1653 válka vzplanula znovu a na stranu Francie se připojili Angličané. Francouzi zvítězili v bitvě u Dunkerque (1658), což vedlo k mírovým jednáním s Francií završeným Pyrenejským mírem. Válečný stav mezi Španělskem a Anglií skončil o dva roky později.

Média použitá na této stránce

Royal Standard of the King of France.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 3.0
Královská standarda francouzského krále (používaný jako státní vlajka Francouzským královstvím v období absolutní monarchie). Používaná byla v letech 1638 až 1790.
Flag of Cross of Burgundy.svg
Autor: Ningyou., Licence: CC-BY-SA-3.0
Flag with the cross of Burgundy (saltire). Also named Cross of Burgundy flag. It was used in the Catholic Monarchy and in its viceroyalties such as New Spain and Peru. It was also used by Spain as a military or king flag. Used by the Carlist movement.
Statenvlag.svg
Flag of the Republic of the Seven United Netherlands (known as the Hollandsche Vlag or Statenvlag).
Replaced orange with red, please see this discussion on the German Wikipedia for more information.
Flag of Savoie.svg
Flag of the region Savoie in France
Banner of the Holy Roman Emperor with haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)
La Bataille de Rocroi.jpg
Peinture du peintre Sauveur Le Conte, représentant la victoire du Grand Condé lors de la bataille de Rocroi en 1643.
Ducado de Modena (antes de 1830).svg
flag of the Duchy of Modena before 1830 according to Flags of the World