Frygický modus

Frygický modus je pojem z oblasti hudební nauky, který se používá pro posloupnost tónů diatonické durové stupnice zahrané od jejího třetího stupně.

Starořecký a středověký církevní frygický modus

V antickém Řecku byla pojmem frygický modus označována sestupná posloupnost tónů tvořená dvěma frygickými tetrachordy (posloupnost čtyř tónů s intervaly 2-1-2) oddělenými celým tónem. Výsledek je totožný s modem, který je dnes označován jako dórský.

Počínaje evropským středověkem je pojmem frygický modus označován modus durové stupnice popsaný v úvodním odstavci. O něm pojednává celý zbytek tohoto článku.

Vlastnosti frygického modu

Frygický modus vznikne z durové stupnice jejím zahráním od třetího stupně, například v případě C dur je základním tónem frygického modu E a znění frygického modu: e-f-g-a-h-c-d.

Jedná se o mollový modus (s malou tercií), který je charakteristický „měkkou“ malou sekundou, kterou se liší od běžné mollové stupnice.

Nejbližším tvrdším modem je aiolský modus totožný s mollovou stupnicí. Nejbližším měkčím modem je lokrický modus, který se od frygického liší zmenšenou kvintou.

Intervalové složení

StupeňIntervalPříklad - C dur
IPrimae
IIMalá sekundaf
IIIMalá tercieg
IVČistá kvartaa
VČistá kvintah
VIMalá sextac
VIIMalá septimad
VIII = IOktávae

Složení v jednotlivých tóninách

Následující tabulka obsahuje složení frygického modu pro jednotlivé tóniny.

StupnicePředznamenáníZákladní tónSložení
Cis dur7♮eiseis fis gis ais his cis dis
Fis dur6♮aisais h cis dis eis fis gis
H dur5♮disdis e fis gis ais h cis
E dur4♮gisgis a h cis dis e fis
A dur3♮ciscis d e fis gis a h
D dur2♮fisfis g a h cis d e
G dur1♮hh c d e fis g a
C dur-ee f g a h c d
F dur1♭aa b c d e f g
B dur2♭dd es f g a b c
Es dur3♭gg as b c d es f
As dur4♭cc des es f g as b
Des dur5♭ff ges as b c des es
Ges dur6♭bb ces des es f ges as
Ces dur7♭eses fes ges as b ces des

Charakteristické akordy

Pro frygický modus je charakteristický mollový kvintakord, ze septakordů pak malý mollový septakord. Kompletní tónový materiál modu je vyjádřen sedmizvukem (tercdecimovým akordem) (X je základní tón frygického modu).

Následující tabulka obsahuje charakteristické akordy frygického modu v tónině C dur.

Typ akorduZnačka (C dur)
Kvintakord
Septakord
Nonový akord
Undecimový akord
Tercdecimový akord

Použitelné jsou i další akordy, které vzniknou vynecháním některých intervalů v , například:

Související informace naleznete také v článcích Akordová značka a Seznam akordových značek.

Související články

Externí odkazy