Funkční skupina

Molekula benzylacetátu s vyznačením základní části (žlutě) a funkční skupiny (zeleně)

V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti. Stejná funkční skupina umožňuje stejné nebo podobné reakce nezávisle na délce molekuly, jejíž je částí. Podle funkční skupiny se organické sloučeniny dělí do charakteristických kategorií.

Základní funkční skupiny

V tabulkách je přehled základních skupin, jejich struktura a výskyt. Detailnější názvosloví najdete v článcích, věnujících se příslušné skupině sloučenin.

Uhlovodíky

SkupinaObecný vzorecPředponaPříponaVýskyt
AlkylR-alkyl--anAlkany
AlkenylR-CH=CH-alkenyl--enAlkeny
AlkynylRC≡C-alkynyl--ynAlkyny
FenylC6H5-fenyl--benzenderiváty benzenu

Skupiny obsahující halogen

SkupinaObecný vzorecPředponaPříponaVýskyt
Halogeno-Xhalogen-{alkyl}halogenidHalogenderiváty
Fluoro-Ffluor-{alkyl}fluoridfluoroderiváty
Chloro-Clchlor-{alkyl}chloridchloroderiváty
Bromo-Brbrom-{alkyl}bromidbromoderiváty
Jodo-Ijod-{alkyl}jodidjododeriváty
Acylhalogenidová-C(=O)-X{acyl}halogenidhalogenidy karboxylových kyselin

Skupiny obsahující kyslík

SkupinaObecný vzorecPředponaPříponaVýskyt
Hydroxylová-OHhydroxy--olAlkoholy, hydroxykyseliny
Aldehydická-CH=Oformyl--alAldehydy, aldehydokyseliny
KetoskupinaR1-C(=O)-R2oxo- (keto-)-onKetony, ketokyseliny
Karboxylová-C(=O)-OHkarboxy--karboxylová kyselinakarboxylové kyseliny
Etherová-O-{alk(an)}oxy-{alkyl}{alkyl}etherEthery
Hydroperoxidová-O-OHhydroperoxy-{alkyl}hydroperoxidorganické peroxidy
Peroxidová-O-O-peroxy-{alkyl}peroxidorganické peroxidy

Skupiny obsahující dusík

SkupinaObecný vzorecPředponaPříponaVýskyt
Aminoskupina-N<amino--aminAminy, aminokyseliny
Amidová-C(=O)-N<karboxamido--amidAmidy karboxylových kyselin
Azoskupina-N=N-azo--diazenazosloučeniny
Imidová-C(=O)-NH-C(=O)-imido--imidImidy karboxylových kyselin
Iminová-C(=N-)-imino--iminIminy
Nitrilová-C≡Nkyano--nitril, -kyanidNitrily
Nitroskupina-NO2nitro-Nitrosloučeniny
Nitrososkupina-NOnitroso-Nitrososloučeniny
Pyridylová-C5H6Npyridin-2/3/4-yl-pyridinDeriváty pyridinu

Skupiny obsahující síru

SkupinaObecný vzorecPředponaPříponaVýskyt
Sulfonylová-SO2-sulfonyl--sulfonSulfony
Sulfonová-SO3Hsulfo--sulfonová kyselinasulfonové kyseliny
Thioetherová-S--sulfidthioethery
Sulfinylová-S(=O)-sulfinyl--sulfoxidsulfoxidy
Sulfanylová

(zastarale též sulfhydryl)

-SHsulfanyl- (merkapto-)-thiolthioly

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

FG-vs-moiety.png
Autor: Vuo, Licence: CC BY-SA 3.0
Functional group and moieties of benzyl acetate