Futurismus

Futuristická architektura – Antonio Sant'Elia

Futurismus je avantgardní (průkopnický, objevný) umělecký směr. Pro tento směr je charakteristické odmítání všech dosavadních kulturních a uměleckých hodnot. Tím se futurismus stal hnutím odmítajícím jakoukoli tradici. Jejich cílem je ukázat moderní uspěchanou a rušnou dobu, kterou hledali, ale která se jim líbila. Častým námětem byla technika. Z toho vyplynula jejich snaha o rychlost, které dosahovali jednak zkratkovitostí a jednak proměnlivostí básnického rytmu.

Futurismus byl velice nacionální, schvaloval válku, kterou považoval za jediný možný způsob, jak očistit svět od jeho nešvarů (tj. všeho starého).

Tento směr byl populární především v Itálii a Rusku. Futurismus měl velký vliv na konstruktivismus a imažinismus, méně patrný je jeho vliv i na surrealismus a celou řadu dalších uměleckých směrů.

Historie

Umberto Boccioni – Jednotné tvary kontinuity v prostoru

Ačkoli lze některé trendy vedoucí ke vzniku futurismu sledovat v literatuře dříve, za vznik futurismu bývá považován rok 1909, kdy v Itálii vydal italský básník Filippo Tommaso Marinetti futuristický manifest; ten byl následně otištěn francouzsky v pařížském listu Le Figaro.[1][2] V tomto manifestu Marinetti shrnul program futurismu do několika základních bodů : krása neklidu, rychlosti a boje poezie odvahy a revolty. Prakticky zde prezentovali triumf člověka nad přírodou.

V roce 1910 vydali podobný manifest i malíři a v roce 1912 architekti.

Velmi brzy se futurismus dostal do Ruska, kde se stal velice populární, zde se toto hnutí rozpadlo na dvě odnože: kubofuturismus a egofuturismus. Zatímco egofuturismus neměl velký význam, kubofuturismus značně ovlivnil tehdejší ruské umění.

Ideologicky byl futurismus nejednotný a postupně se k němu připojovaly prakticky všechny politické (především levicové – anarchisté, komunisté, …) skupiny. Za první světové války byla velmi aktivní skupina kolem časopisu Roma Futurista, vystupující proti Rakousku-Uhersku. Kolem roku 1921 se Marinetti spřátelil s B. Mussolinim a roku 1924 se na kongresu futuristů přihlásil k fašismu, spolupráce s fašismem byla dovršena po Italském obsazení Habeše (Etiopie, 1934), které futuristé nejen schvalovali, ale i básnicky oslavili.

Literatura

Podrobnější informace naleznete v článku Futurismus (literatura).

Aby bylo možno ještě více zdůraznit rychlost, vytvořili futuristé teorii osvobozených slov, tzn. slova (nebo jen hlásky) ve větě nebo verši byla vytržena z kontextu a skládala se bez ohledu na jejich logické vazby a pravidla syntaxe. V literatuře se občas prosadil i experimentální futurismus ovlivněný kubismem, tzv. kubofuturismus. Takovým extrémním pokusem je např. Poesia Pentagrammata, kterou napsal Francesca Canguilla – zasazoval osvobozená slova a slabiky do notové osnovy a místo interpunkce používal hudební znaménka.

O futurismu lze říci, že jeho myšlenky (především dynamika a důraz na mládí) přežívají v literatuře dodnes ve sci-fi literatuře (cyberpunk).

Světoví spisovatelé

Čeští spisovatelé

Výtvarné umění

Umberto Boccioni – Vzestup města, futuristický obraz

Futurismus byl v této oblasti velmi podobný kubismu, cílem bylo dostat zobrazovaný předmět do pohybu, přes tento pohyb se dostali až k abstrakci.

Čeští představitelé

Světoví představitelé

Architektura

Architektonicky se klonili k jednoduchosti, snažili se využívat nové materiály (beton) a nové kombinace sklo-kov, beton-sklo, atp.

Hudba

V hudbě nedošlo k výraznému prosazení futurismu, každopádně hlavní cíle hudebního futurismu nebyly odlišné od cílů celého hnutí. Někteří odborníci se domnívají, že futuristická víra v techniku a mládí předznamenala směry typu techno.

Skupina italských futuristů kolem F. T. Marinettiho reagovala na jeho Manifest futurismu, uveřejněný v pařížském Figaru 20. února 1909, poprvé v roce 1911. Tato reakce (manifest F. B. Pratelly publikovaný r. 1913 v klavírním výtahu skladby Musica futuristica per orchestra, op. 30) byla však pouze podnětem k zásadnější formulaci futuristické hudební estetiky. Tou byl Russolův otevřený dopis Umění hluku. Luigi Russolo, jinak malíř, začal svou vizi ihned realizovat. Spolu s Uggem Piatim vyrobili 19 nových hlukových nástrojů a nazvali je intonarumori.

Schéma intonarumori

Pro tyto nástroje vymyslel Russolo první skladby, první koncert se konal 2. června 1913 v Teatro Storchi v Modeně. 21. dubna 1914 uspořádali Marinetti a Russolo koncert futuristické hudby v Teatro dal Verme v Miláně, kde bylo poprvé využito všech 19 intonarumori. Koncert měl 4 části: Procitnutí města, Setkání automobilů a letadel, Jídlo na hotelové terase, Šarvátka v oáze. V červnu 1921 v Théâtre des Champs-Élysées v Paříži proběhly důležité 3 koncerty, které měly významný vliv na vývoj pařížské Šestky. Uměleckou úroveň Russolových skladeb nelze z dnešního pohledu posoudit, neboť se nezachovaly. Po roce 1921 se jejich autor stáhl do ústraní, vrátil se k malování. K myšlence futuristického orchestru se již nikdo důsledně nevrátil. Russolovo Umění hluku však bylo bezprostřední inspirací pro vznik musique concrète.

Film

U filmového umění lze říci, že futurismus ovlivnil pohled západní civilizace na reklamu, ve které vystupují mladí, krásní perspektivní lidé.

Jako první usiloval o komerčnost a o prosazení témat z nových prostředí (továrny), snažil se ukázat nový svět, který byl reprezentován technikou.

V japonské kultuře se ovlivnění projevilo především v manga/anime filmech, kde je ukazována a svým způsobem i oslavována dnešní a budoucí technika (Šinja Cukamoto).

Futurismus a Praha

Italský průkopník futurismu Filippo Tommaso Marinetti navštívil v prosinci 1921 Prahu. Shlédnul představení ve Švandově divadle, ve kterém účinkovala např. Olga Scheinpflugová a pražský sochař, divadelní a filmový herec František Fiala. Marinetti po představení jeho schopnosti ocenil,[zdroj?] což se nezůstalo bez odezvy mezi kolegy a František Fiala posléze přijal umělecké jméno pod kterým se proslavil v českém filmu – Ferenc Futurista. Český tisk hodnotil návštěvu Marinettiho i výkony českých herců spíše pohrdavě nebo s nadhledem.[4][5]

Marinetti se v Praze krátce zastavil ještě v červnu 1938.[6]

Reference

  1. Le Figaro, Le Futurisme, 1909/02/20 (Numéro 51). Manifest futurismu (franocuzsky)
  2. Marinetti: Futuristický manifest (český překlad)
  3. For the Voice [online]. 1923 [cit. 2013-09-29]. Dostupné online. 
  4. Italský futurism ve Švandově divadle. S. 4. Čas [online]. 1921-12-14 [cit. 2020-12-21]. S. 4. Dostupné online. 
  5. Marinetti v Praze. S. 5. Lidové noviny [online]. 1921-12-13 [cit. 2020-12-21]. S. 5. Dostupné online. 
  6. Rozhovor s tvůrcem italského futurismu. S. 4. Polední list [online]. 1938-07-03 [cit. 2020-12-21]. S. 4. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Casa Sant'Elia.jpg
Part of La Città Nuova, 1914.
'Unique Forms of Continuity in Space', 1913 bronze by Umberto Boccioni.jpg
Unique Forms of Continuity in Space (1913), by Umberto Boccioni, Museum of Modern Art (MoMA), New York. Edit this at Structured Data on Commons