Fyzikální konstanty

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Tabulka

Uvedené konstanty pocházejí z adjustace CODATA z r. 2018,[1] respektující nové definice základních jednotek SI.

Čísla v závorce značí směrodatnou odchylku u posledních 2 platných číslic. Např. 5,391 16(13)×10−44 s = (5,391 16 ± 0,000 13)×10−44 s.

VeličinaSymbolHodnota (SI)Hodnota (jiný jednotkový systém)
Atomová hmotnostní konstanta1,660 539 066 60(50)×10−27 kg1 u = 1 Da (přesně)
Avogadrova konstanta6,022 140 76×1023 mol−1 (přesně)-
Bohrův magneton927,401 007 83(28)×10−26 J·T−15,788 381 8060(17)×10−5 eV·T−1
Bohrův poloměr0,529 177 210 903(80)×10−10 m-
Boltzmannova konstanta1,380 649×10−23 J·K−1 (přesně)8,617 333 262…×10−5 eV·K−1 (přesně)*
Comptonova vlnová délka2,426 310 238 67(73)×10−12 m-
Coulombova konstanta8,987 551 7923(13) ×109 N·m2·C−2 (=kgm3s−4·A−2)-
Elementární náboj1,602 176 634×10−19 C (přesně)-
Faradayova konstanta96 485,332 12… C·mol−1 (přesně)*-
Gravitační konstanta6,674 30(15)×10−11 m3·kg−1·s−2-
Hubbleova konstanta (současná hodnota)-67,4(5) km·s−1·Mpc−1 [2]
Impedance vakua376,730 313 668(57) m2·kg·s−3·A−2 (= Ω)-
Jaderný magneton5,050 783 7461(15)×10−27 J·T−13,152 451 258 44(96)×10−8 eV·T−1
Josephsonova konstanta483 597,848 4…×109 Hz·V−1 (přesně)*-
Klidová energie elektronu8,187 105 7769(25)×10−14 J0,510 998 950 00(15) MeV
Klidová energie neutronu1,505 349 762 87(86)×10−10 J939,565 420 52(54) MeV
Klidová energie protonu1,503 277 615 98(46)×10−10 J938,272 088 16(29) MeV
Klidová hmotnost elektronu9,109 383 7015(28)×10−31 kg5,485 799 090 65(16)×10−4 u
Klidová hmotnost neutronu1,674 927 498 04(95)×10−27 kg1,008 664 915 95(49) u
Klidová hmotnost protonu1,672 621 923 69(51)×10−27 kg1,007 276 466 621(53) u
Konstanta hustoty záření7,565 733 250…×10−16 J·m−3·K−4 (přesně)*-
Konstanta jemné struktury7,297 352 5693(11)×10−3-
137,035 999 084(21)-
kvantum magnetického toku2,067 833 848…×10−15 Wb (přesně)*-
kvantum elektrické vodivosti7,748 091 729…×10−5 S (přesně)*-
Molární hmotnostní konstanta0,999 999 999 65(30)×10−3 kg·mol−1-
Molární plynová konstanta8,314 462 618… J·K−1·mol−1 (přesně)*-
Normální tíhové zrychlení (na Zemi)9,806 65 m·s−2 (přesně)-
Permeabilita vakua1,256 637 062 12(19)×10−6 N·A−2-
1,000 000 000 55(15) N·A−2-
Permitivita vakua8,854 187 8128(13)×10−12 F·m−1-
Planckův čas5,391 247(60)×10−44 s-
Planckova délka1,616 255(18)×10−35 m-
Planckova energie1,956 081(22)×109 J1,220 890(14)×1019 GeV
Planckova hmotnost2,176 434(24)×10−8 kg-
Planckova hustota5,154 85(23)×1096 kg·m−3-
Planckova konstanta6,626 070 15×10−34 J·s (přesně)-
Planckova plocha2,612 280(57)×10−70 m2-
Planckova teplota1,416 784(16)×1032 K-
Redukovaná Planckova konstanta1,054 571 817…×10−34 J·s (přesně)*-
Rydbergova konstanta10 973 731,568 160(21) m−1-
Rychlost světla ve vakuu299 792 458 m·s−1 (přesně)-
Stefanova–Boltzmannova konstanta5,670 374 419…×10−8 W·m−2·K−4 (přesně)*-
Von Klitzingova konstanta25 812,807 45… Ω (přesně)*-

(*) Přesná hodnota je dána definicí a je vyjádřitelná s libovolným počtem platných číslic.

Reference

  1. Adjustace konstant CODATA 2018. NIST, 2019. Dostupné online (anglicky)
  2. TANABASHI, M, et al. (Particle Data Group). The Review of Particle Physics. Kapitola 1.2. Astrophysical Constants and Parameters. Phys. Rev. D [online]. American Physical Society, 17. srpen 2018, 2019 update 2019-12-06. Svazek 98: 030001. Dostupné online. PDF (2019 update) [1]. ISSN 2470-0029. DOI 10.1103/PhysRevD.98.030001. (anglicky) 

Literatura

  • KARSHENBOIM, Savely G.; MOHR, Peter J.; NEWELL, David B. Advances in Determination of Fundamental Constants. Journal of Physical and Chemical Reference Data [online]. 14. červenec 2015. Svazek 44, čís. 3:031101. Přehled dosaženého pokroku v přesnosti určení základních konstant. Dostupné online. PDF [2]. ISSN 1529-7845. DOI 10.1063/1.4926575. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy