Gabriel (archanděl)


Gabriel (hebrejsky: גַּבְרִיאֵל, Gavri'el, „Bůh je mocný“, „Boží síla“) je jméno archanděla v judaismu, křesťanství a islámu.

Gabriel v judaismu

Archanděl Gabriel; autor skulptury: Matteo Civitali, Itálie, Lucca

Judaismus chápe Gabriela, podobně jako Michaela, jako přímluvce a strážného anděla izraelského národa, zároveň však jako anděla smrti. Poprvé se tato postava objevuje v starozákonní knize Daniel, kdy vysvětluje vidění o beranu a kozlu,[1] a zvěstuje trvání a konec babylonského zajetí.[2]

Gabriel je jmenován, společně s Michaelem, Urielem, Rafaelem, Raguelem, Remielem a Sarakaelem v apokryfní 1. knize Henochově,[3] jako jeden z archandělů. Rabínský judaismus přisuzuje Gabrielovi jako atributy oheň, zlato, stříbro a měsíc. Podle židovského podání měl být právě Gabriel společně s Michaelem poslán, aby zničili Sodomu.

Gabriel v křesťanství

Archanděl Gabriel se zjevuje Zachariášovi, Francie, 15. století

Křesťanství přejímá do značné míry židovský pohled na archanděla Gabriela, zvláště pod vlivem knihy Daniel a 1. knihy Henochovy. Gabriel však sehrává zásadní úlohu při zvěstování Panně Marii a vtělení Božího Syna, Ježíše Krista. Právě on je zvěstovatelem božího poselství Marii a otci Jana Křtitele Zachariášovi (a proto je nazýván Zvěstovatel).

Jako atributy přisuzuje navíc křesťanská ikonografie Gabrielovi lilii. Evangelíci Gabriela za archanděla neuznávají; jediným archandělem je pro ně Michael.

V Římskokatolické církvi se jeho památka slaví 29. září (v rámci svátku Archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela), resp. (podle starších kalendářů užívaných při tradiční liturgii) 24. března.

Gabriel v Bibli

V Bibli (protokanonických knihách) se jméno Gabriel vyskytuje 4krát, a to nikdy ve spojitosti se slovem archanděl. Evangelista Lukáš uvádí v 1. kapitole verši 26. slovní spojení "anděl Gabriel".

  • Daniel 8,16
  • Daniel 9,21
  • Lukáš 1,19
  • Lukáš 1,26

Spojení archanděl Gabriel se vyskytuje pouze v apokryfní literatuře a pseudoepigrafech (či knihách deuterokanonických dle pojetí Katolické církve).

Gabriel v islámu

Gabriel (جبريلarabsky Džibril) je v islámu nazýván též jako duch svatosti (روح القدسrúh al-qudus též duch svatý). Gabriel je považován v islámu za téhož anděla zmíněného v Bibli.[4] Džibril je poslem (andělem) zjevení, který uděluje inspiraci proroku Mohamedovi při sepsání Koránu.

Reference

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Paradiso Canto 31.jpg
Rosa Celeste: Dante and Beatrice gaze upon the highest Heaven, The Empyrean
The Angel Gabriel MET 20655.jpg
Autor: , Licence: CC0
Italian, Lucca; Statue; Sculpture