Gallium

Gallium
 [Ar] 3d10 4s2 4p1
69Ga
31
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Gallium crystals.jpg
Obecné
Název, značka, čísloGallium, Ga, 31
Cizojazyčné názvylat. Gallium
Skupina, perioda, blok13. skupina, 4. perioda, blok p
Chemická skupinaNepřechodné kovy
Koncentrace v zemské kůře15 ppm
Koncentrace v mořské vodě0,00003 mg/l
VzhledStříbrolesklý kov
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost69,7234
Atomový poloměr135 pm
Kovalentní poloměr122 pm
Van der Waalsův poloměr187 pm
Iontový poloměr62 pm
Elektronová konfigurace[Ar] 3d10 4s2 4p1
Oxidační číslaI, II, III
Elektronegativita (Paulingova stupnice)1,81
Ionizační energie
První578,8 KJ/mol
Druhá1879,3 KJ/mol
Třetí2963 KJ/mol
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavaKosočtverečná
Molární objem11,80×10−6 m3/mol
Mechanické vlastnosti
Hustota5,91 g/cm3
SkupenstvíPevné
Tvrdost1,5
Tlak syté páry100 Pa při 1620K
Rychlost zvuku2740 m/s
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost40,6 W⋅m−1⋅K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání29,7645 °C (302,9145 K)
Teplota varu2204 °C (2 477,15 K)
Skupenské teplo tání5,59 KJ/mol
Skupenské teplo varu254 KJ/mol
Měrná tepelná kapacita25,86 Jmol−1K−1
Elektromagnetické vlastnosti
Elektrická vodivost6,78×106 S/m
Měrný elektrický odpor0,5298 µΩ·m
Standardní elektrodový potenciál-0,53 V
Magnetické chováníDiamagnetický
Gallium spectrum visible.png
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR34
S-větyS26, S36/37/39, S45
Izotopy
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P
67Gaumělý3,261 7 dneε1,001 367Zn
68Gaumělý67,71 minutyε β+2,921 168Zn
69Ga60,1%je stabilní s 38 neutrony
70Gaumělý21,14 minutyβ1,65670Ge
71Ga39,9%je stabilní s 40 neutrony
72Gaumělý14,10 hodinyβ4,00172Ge
73Gaumělý4,86 hodinyβ1,59373Ge
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Al
ZinekGaGermanium

In

Gallium (chemická značka Ga, latinsky Gallium), je velmi lehce tavitelný kov stříbrné barvy s modrošedým nádechem, měkký a dobře tažný. Hlavní uplatnění nalézá v elektronice jako složka polovodičových materiálů.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Poměrně řídce se vyskytující kov, nalézající se obvykle jako příměs v rudách hliníku, zinku a olova. V přírodě se vyskytuje pouze ve formě sloučenin, běžné mocenství je Ga3+ a Ga2+, výjimečně jako Ga1+.

Gallium je supravodičem prvního typu za teplot pod 1,07 K. Gallium je neušlechtilý kov, který je v pevném stavu tvořen molekulami Ga2. Vlastnosti gallitých solí jsou velmi podobné solím hlinitým.

Historický vývoj

Gallium objevil roku 1875 pomocí spektroskopie francouzský chemik Paul Èmile Lecoq de Boisbaudran v pyrenejském sfaleritu a pojmenoval jej po své vlasti. Předtím však již byla existence tohoto prvku předpovězena tvůrcem periodické tabulky prvků, ruským chemikem Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem v roce 1871, který jej nazval ekaaluminium.

Výskyt

Tání kovového gallia

Gallium je v zemské kůře poměrně vzácným prvkem. Průměrný obsah činí pouze 15 ppm (mg/kg). V mořské vodě je jeho koncentrace mimořádně nízká, pouze 0,03 mikrogramů gallia v jednom litru a ve vesmíru připadá na jeden atom gallia přibližně jedna miliarda atomů vodíku.

V horninách se vyskytuje vždy pouze jako příměs v rudách hliníku, zinku a olova. Ve větším množství než v jiných rudách se vyskytuje v bauxitu, Al2O3.2H2O a sfaleritu ZnS (okolo 0,002 %).[zdroj?] Nerost nejbohatší na gallium je germanit ze Tsumebu v jihozápadní Africe, který obsahuje 0,6–0,7 % gallia.

Výroba

Krytalizace gallia z kapalného stavu

Po objevu gallia bylo vypracováno několik teorií, jak ho připravit.

Dříve se gallium vyrábělo z hutnických odpadů, ve kterých je kromě gallia přítomen i hliník a těžké kovy. Na tento odpad se působí hydroxidem sodným a po odstranění hydroxidů těžkých kovů filtrací se roztok neutralizuje. Tato vzniklá sraženina obsahuje již jen gallium, hliník a cín v podobě svých fosforečnanů a síranů. Opakovaným rozpouštěním v kyselině sírové a frakčním srážením zřeďováním vodou se gallium značně zkoncentruje. Poté se sulfanem odstraní cín. Nakonec se k roztoku přidá hydroxid sodný a vyloučí se fosforečnan sodný, který je v hydroxidu sodném téměř nerozpustný, a roztok se elektrolyzuje. Tak se získá velmi čisté gallium.

Dnes se gallium vyrábí z germanitu jeho převedením na chlorid gallitý GaCl3 a následnou elektrolýzou taveniny tohoto chloridu.

Využití

Sloučeniny

Soli gallité se ve vodě hydrolyticky štěpí. Soli galnaté tvoří ve svých sloučeninách dimerní kation Ga 4+
2
 .

 • Chlorid gallitý GaCl3 je bílá krystalická látka. Používá se při urychlování některých organických syntéz. Vodný roztok chloridu gallitého reaguje kysele a ve vodě se snadno tvoří hydroxid gallitý. Připravuje se zahříváním gallia v proudu chloru nebo chlorovodíku.
 • Bromid gallitý GaBr3, jodid gallitý GaI3 ani fluorid gallitý GaF3 nejsou nijak významné.
 • Oxid gallitý Ga2O3 je bílý prášek, který má podobné vlastnosti jako oxid hlinitý. Oxid gallitý se vyskytuje v několika krystalických modifikacích. Připravuje se tepelným rozkladem dusičnanu gallitého nebo síranu gallitého.
 • Sulfid gallitý Ga2S3 je žlutá látka, která se vodou rozkládá na oxid gallitý a sulfan. Sulfid gallitý lze snadno redukovat na sulfid galnatý Ga2S2, který je jasně žlutý. Sulfid gallný Ga2S, který při redukci také vzniká je hnědočerný. Sulfid gallitý vzniká zahříváním gallia se sírou.
 • Síran gallitý Ga2(SO4)3 je bílá krystalická látka, která se snadno rozpouští ve vodě. V roztoku tvoří podvojné soli – kamence, které se ve středověku a novověku používaly a někdy i dnes používají k barvení látek (např. kamenec gallitoamonný NH4Ga(SO4)2).
 • Nitrid gallitý GaN je tmavošedý prášek, který zahříváním s kyslíkem přechází v oxid gallitý. Připravuje se zahříváním amoniaku s galliem.
 • Chlorid galnatý Ga2Cl4 je bezbarvá krystalická látka. Je to dobrý vodič elektrického proudu. Připravuje se nedokonalým spálením gallia v chloru nebo redukcí chloridu gallitého.
 • Oxid gallný Ga2O je tmavěhnědý prášek. Připravuje se reakcí oxidu gallitého s vodíkem nebo s galliem.
 • Hydrid gallitý (gallan) GaH3 je bezbarvý plyn, který se velmi snadno rozkládá. Tato látka snadno polymeruje. Ve vodě se rozkládá za vzniku vodíku a oxidu gallitého.

Odkazy

Reference

 1. a b Gallium. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

 • COTON F.A., WILKINSON J.: Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, Academia, Praha 1973
 • Holzbecher Z.: Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
 • REMY Heinrich: Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
 • GREENWOOD N. N., EARNSHAW A.: Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Gallium crystals.jpg
Autor: en:user:foobar, Licence: CC-BY-SA-3.0
Crystals of 99.999% gallium.
Gallium spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Gallium spectrum; 400 nm - 700 nm
Gallium-Behaelter.jpg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Gallium kristallisiert.JPG
Autor: Tmv23 & Dblay, Licence: CC BY-SA 3.0
liquid en:Gallium (>99%-pure) begins with crystallization
GHS-pictogram-acid.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for corrosive substances