Gandhárské umění

Obrácení asketů Gautama Buddhou k učení. Buddhu doprovází Vadžrapáni-Héraklés jako jeho ochránce.
Indořecké království (na mapě) byla oblast, kde se specifický druh umění objevil a rozvinul.

Gandhárské umění, též řecko-buddhistické, je označení pro specifický druh výtvarného umění, které začalo vznikat zcela přibližně od počátku letopočtu v oblasti Gandháry, tedy přibližně v místech dnešního Pákistánu a Afghánistánu. Zdejší kraje byly v minulosti místem, kde se setkávala antická kultura s Východem; toto střetávání kultur se mimo jiné projevilo ve vzniku specifické formy pořečtěného buddhismu (řeckého, helénistického).

Gandhárské výtvarné umění přineslo průlomovou skutečnost v dějinách buddhistického umění – pod vlivem antiky začal být zakladatel buddhismu Buddha vyobrazován v lidské podobě. Do té doby byly antropomorfní zobrazení Buddhy spíše výjimkou; Buddha byl většinou vyobrazován pomocí symbolů jako bylo např. kolo dharmy, obří stopa apod.

Galerie

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

KushanMaitreya.JPG
Kushan Maitreya. Musee Guimet, Paris.
Bharhut Eastern gateway.jpg
Autor: Biswarup Ganguly, Licence: CC BY 3.0
Bharhut Eastern gateway
BuddhaWithHeraclesAndTychee.jpg
Autor: No machine-readable author provided. World Imaging assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0
The Buddha, flanked by Herakles and Tyche. Gandhara. Musée Guimet. Personal photograph 2006. While this may be the museum attribution, the figures flanking the Buddha are Hariti (with the cornucopia) and Vajrapani.
Met, gandhara, hercules and the nemean lion, 1st century.JPG
(c) I, Sailko, CC BY-SA 3.0
Wrestler's weight with Hercules and the Nemean Lion; reverse : Wrestling scene. Schist, : 10 1/4 x 13 3/4 in. (26 x 34.9 cm). Gandhara, 1st century.
Buddha Acanthus Capitol.jpg
Buddha within acanthus-leave capitol. Gandhara, 3-4th century. Personal photograph, Musée Guimet, 2004.
Indo-Greeks 100bc.jpg
Autor: Thomas Lessman • (Contact!), Licence: CC BY-SA 3.0
The Indo-Greek Kingdoms in 100 BC..
Gandharan sculpture - head of a bodhisattva front view (cropped).jpg
Head of a bodhisattva, Gandhara, around 4th century, terracotta, 85 cm in height, Asian Civilisations Museum
SFAAMBuddha.jpg
Autor: Willard84, Licence: CC BY-SA 4.0
A seated Buddha from the Peshawar Valley (Jamalgarhi) at the San Francisco Asian Art Museum. Dated between 300 and 500 CE.
IndoGreeksTrojanHorse.jpg
Depiction of the story of the Trojan horse in the art of Gandhara. British Museum. Personal photograph. Photographical reference here.[dead link] Another, less well preserved, frieze is known, in which warriors are seen exiting from the head of the horse. Reference p.60
Conversion of the ascetics (visit of the three Kashyapa borthers with their disciples).jpg
Autor: Goldsmelter, Licence: CC BY-SA 4.0
Conversion of the ascetics (visit of the three Kashyapa borthers with their disciples). British Museum. Personal photograph.
Gandhara Buddha (tnm).jpeg
Representation of the Buddha in the Greco-Buddhist art of Gandhara, 1st century AD. Edit this at Structured Data on Commons
PoseidonGandhara.JPG
Autor: No machine-readable author provided. World Imaging assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0
Statue of Poseidon. 2nd century Gandhara. Museum of the Ancient Orient. Personal photograph 2006.