Garáž

Typická americká garáž pro 2 auta
Typické české řadové garáže z éry socialismu

Garáž (z franc.) je samostatná místnost nebo stavba určená pro úschovu, kontrolu a drobnou údržbu motorových vozidel. Bývá umístěna v úrovni terénu nebo pod zemí. Pokud je dohromady spojeno více společných parkovacích míst, jedná se o hromadnou garáž. Takovéto garáže bývají rozděleny na jednotlivé kóje oddělené mřížemi nebo vytažitelným pletivem.

Ve velkých městech, na letištích a podobně se budují samostatné parkovací domy, víceposchoďové garáže se stovkami parkovacích míst. Vozy se do vyšších pater dopravují po nájezdové rampě, někdy také výtahem.

Autobusové garáže

Jedná se o specializované automobilové vozovny používaný užívané jednotlivými dopravci především pro autobusy. Tyto garáže bývají vybaveny dílnami a dalším technickým zázemím pro provádění rozsáhlejší údržby a drobnějších oprav jednotlivých vozidel. Známe i garáže plechové, garáže betonové a garáže montované, dvougaráže nebo řadové garáže. V dnešní době se používají především tzv. garáže na klíč.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Two-Car Garage.jpg
Typical America 'Two-car Garage' (detached type)
Ulice Pod Semencem (Týn nad Vltavou) (06), garáže.jpg
Autor: Vojtěch Veselý, Licence: CC BY-SA 4.0
Garážová stání v ulici Pod Semencem v Týně nad Vltavou. Typické řadové garáže z éry socialismu.