Generálmajor

Generálmajor J. Baloun (Česká republika)
Hodnostní označení generálmajora
(OF-7)
Armády ČR

Generálmajor je vojenská hodnost používaná v mnoha státech. Dle oficiálních standardů NATO (dle ujednání STANAG 2116) je tato hodnost označena zkratkou OF-7. V zemích, kde není používána hodnost brigádního generála či jiného příslušného ekvivalentu, se jedná o nejnižší generálskou hodnost. Tak tomu je i v mnoha zemích východní Evropy. V zemích Commonwealthu, ve Spojených státech amerických či v České republice se pak jedná o druhou nejnižší generálskou hodnost. V jiných zemích (například ve Francii, Polsku a některých v latinskoamerických zemích) pak hodnosti generálmajora odpovídá hodnost divizního generála. Ve výjimečných případech jako je tomu například v Brazílii či Chile této hodnosti odpovídá hodnost brigádního generála. Nadřízenou hodností pak je buď generálporučík, nebo sborový generál.

Evropa

Albánie

V Albánii je používána hodnost Gjeneral Major u armády a Gjeneralmajor u letectva. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Nënadmiral. Nižší hodnost je Gjeneral Brigade a vyšší Gjeneral Lejtant. V průběhu let se vzhled albánských insignií radikálně měnil. První verze pocházela z roku 1926 z doby vlády Ahmeta Zogu a byla v "rakouském" stylu, který se později změnil na styl "italský". Vlivem komunistického režimu po druhé světové válce došlo k výrazné změně jak vzhledu insignií, tak i hodnostního systému. Ještě více se tento vliv prohloubil přijetím nových insignií a hodností po vzoru Sovětského svazu v roce 1947. Tento styl ovlivněný Stalinem si Albánie zachovala až do května 1966, kdy byl celý hodnostní systém po vzoru Číny zrušen a zavedena doktrína založená na vzoru partyzánské války. K opětovnému zavedení hodností, tentokrát podle západního modelu, došlo v roce 1991 po pádu komunistického režimu. Přesto i v následujících letech se vzhled insignií několikrát zásadně měnil.

Belgie

V Belgii je hodnost Général-major (nizozemsky: Generaal-majoor) požívána u armády, letectva a zdravotní služby. Nižší hodnost je Général de Brigade (nizozemsky: Brigadegeneraal) a vyšší Lieutenant général (nizozemsky: Luitenant-generaal). Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost Amiral de division (nizozemsky: Divisieadmiraal).

Bělorusko

V Bělorusku je hodnost generál-major (bělorusky: Генера́л-майо́р) používána u armády a letectva. Nižší hodnost je polkovnik (bělorusky: Полко́вник) a vyšší generál-lejtenánt (bělorusky: Генера́л-лейтена́нт). Bělorusko bývalo součástí Sovětského svazu a tak i hodnostní systém i vzhled výložek vychází z ruského vzoru. Zde také hodnost generál-majora odpovídá podle standardů NATO stupni OF-6, nikoliv běžnému stupni OF-7.

Bosna a Hercegovina

V Bosně a Hercegovině je používána hodnost General bojnik u armády. Nižší hodnost je Brigadni general a vyšší General pukovnik.

Bulharsko

V Bulharsku je hodnost General-major (bulharsky: Генерал-майор) používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigaden general (bulharsky: Бригаден генерал) a vyšší General-lejtenant (bulharsky: Генерал-лейтенант). Ekvivalentem této hodnosti u námořnictva je Kontraadmiral (bulharsky: Контраадмирал). Vzhled insignií i hodnostní struktura nese znaky ruského vlivu.

Česká republika

V České republice je hodnost generálmajor (genmjr.) používána u armády a letectva. Nejbližší nižší hodnost je brigádní generál (brig. gen.) a vyšší generálporučík (genpor.). Původní hodnostní systém nově vzniklé československé armády byl přejat z rakousko-uherské armády a mírně poupraven.[1] V roce 1920 byla hodnost generálmajora zrušena a až roku 1930 byl zaveden její ekvivalent divizní generál. Od 50. let 20. století pak hodnost generálmajor nahradila předchozí hodnost brigádní generál. [1] Jednohvězdičkovou hodnost generálmajora v roce 1993 zachovala i nově vzniklá Armáda České republiky. V rámci reformy vojenských hodností platné od 1. ledna 2011 došlo ke změně a hodnosti generálmajor byla vrácena druhá hvězda a nahradila tak hodnost generálporučík.[2] Hodnostní označení jsou dvě velké pěticípé zlaté hvězdy se zlatým lemováním výložek a lipové ratolesti kolem státního znaku na pokrývce hlavy.

Černá Hora

V Černé Hoře se hodnost General Major používá u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadir a vyšší General Potpukovnik. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Kontraadmiral.

Dánsko

V Dánsku je hodnost Generalmajor používána u armády a letectva, kdy je tato hodnost vyhrazena pro vrchního velitele dánské královské armády a pro velitele štábu letectva. Podřízenou hodnostní je Brigadegeneral a vyšší Generalløjtnant. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost Kontreadmiral. Hodnostní systém dánských ozbrojených sil odpovídá standardním pravidlům NATO. Vzhled insignií používaných letectvem je založen na insigniích britského královského letectva, které byly pro dánské potřeby mírně upraveny.

Estonsko

V Estonsku je hodnost kindralmajor (kin-mjr.) používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigaadikindral (brig-kin) a vyšší Kindralleitnant (kin-ltn). Jejím ekvivalentem u námořnictva je Kontradmiral (k-adm). Hodnostní systém i vzhled výložek byl během let ovlivněny řadou různých systémů používaných na území Estonska. Většina armádních hodností vznikla během estonské osvobozenecké války na počátku 20. letech 20. století. Hodnost brigádního generála byla do systému poprvé zařazena až v roce 1991 poté, co skončila sovětská okupace Estonska.

Finsko

Ve Finsku je hodnost Kenraalimajuri (švédsky: Generalmajor) používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Prikaatikenraali (švédsky: Brigadgeneral). a vyšší Kenraaliluutnantti (švédsky: Generallöjtnant). Finský hodnostní systém do sebe zakomponoval švédské, německé a ruské prvky. Hodnosti mají oficiálně dvojí pojmenování jak ve finštině, tak ve švédštině. Výložky se od dalších evropských zemí liší. K vyznačení generálské hodnosti nejsou na výložkách používány hvězdy ale lvi, kteří odkazují na státní znak Finska. Jsou zde také používány límcové výložky nikoliv ramenní. Barva výložek pak reprezentuje svou složku, ale toto barevné rozlišení se nepoužívá na polních uniformách. U generálských hodností jsou výložky ve většině případů zlaté na červeném pozadí, i když v některých případech si zachovávají barvu pozadí své složky.

Francie

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Chorvatsko

V Chorvatsku je hodnost General bojnik používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadni general a vyšší General pukovnik. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost Komodor. Vzhled výložek u armády i letectva je stejný s rozdílem barvy, kdy u armády je to zlatá na černé, u letectva pak stříbrná na černé.

Irsko

V Irsku je hodnost Maor-Ghinearál používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Briogáidire-Ghinearál a vyšší Leifteanant-Ghinearál, která však v letectvu udělována není a hodnost generálmajora je tak nejvyšší hodností. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Seachamiréal.

Island

Na Islandu se takto vysoká hodnost nepoužívá.

Itálie

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Kypr

Na Kypru je hodnost generálmajor (řecky: Υποστράτηγος) používána u armády. Nižší hodnost je brigádní generál (řecky: Ταξίαρχος) a vyšší generálporučík (řecky: Αντιστράτηγος). U letectva ani námořnictva není takto vysoká hodnost používána. Kypr má blízké vazby na Řecko a tak i hodnostní systém a vzhled výložek vychází z řeckého vzoru.

Litva

V Litvě je hodnost Generolas majoras používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigados generolas a vyšší Generolas leitenantas. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Kontradmirolas.

Lotyšsko

V Lotyšsku je hodnost Ģenerālmajors používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigādes ģenerālis a vyšší Ģenerālleitnants. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Kontradmirālis. V minulosti byly na uniformách příslušníků pozemních sil používány límcové výložky. Později se začaly používat výložky na ramenou.

Lucembursko

V Lucembursku se tato hodnost nepoužívá, nejvyšší hodností je zde Général (Chef d'État-Major).

Maďarsko

V Maďarsku je hodnost vezérőrnagy používána u ozbrojených sil. Nižší hodnost je dandártábornok (česky: brigádní generál) a vyšší altábornagy (v doslovném překladu polní vice-maršál, česky: generálporučík). Vzhled výložek u armády a letectva se vzhledově neliší.

Malta

Na Maltě se hodnost odpovídající generálmajorovi nepoužívá, nejvyšší hodností je v tomto státě Brigadier.[3]

Moldávie

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Německo

V Německu je hodnost Generalmajor používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadegeneral a vyšší Generalleutnant. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Konteradmiral.

Nizozemí

V Nizozemí je hodnost Generaal-majoor používána u armády a letectva. Nižší hodnost u armády je Brigadegeneraal a u letectva Commodore a vyšší v obou složkách Luitenant-generaal. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Schout-bij-nacht. Název je odvozen od dříve používané hodnosti sergeant-majoor-generaal, která se v Nizozemí používala v 17. století. Již ve vojenském slovníku z roku 1861 je H. M. F. Landolt titulován jako generaal-majoor.

Norsko

V Norsku je hodnost Generalmajor používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigader a vyšší Generalløytnant. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Kontreadmiral. V roce 2016 byl zaveden dvoustupňový hodnostní systém, kdy se začaly rozlišovat důstojnické a poddůstojnické hodnosti. V letech 1975 až 2016 zde poddůstojnický systém nebyl.

Polsko

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Portugalsko

V Portugalsku se hodnost Major-general používá u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadeiro-general a vyšší Tenente-general. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost Contra-almirante. Tato hodnost byla v Portugalsku využívána pouze krátce v období let 1862 až 1864 a znovu zavedena byla až v roce 1999. V roce 2015 se posunula v hierarchii hodností tím, jak byla do systému přidána hodnost brigádního generála. Po většinu 19. a první polovinu 20. století byl titul Major-General určen pro nejvyšší představitele jednotlivých složek ozbrojených sil a zanikl v roce 1950 poté, co byly tyto funkce sloučeny do pozice vrchního velitele štábu ozbrojených sil.

Rakousko

V Rakousku je používána hodnost Generalmajor (GenMjr) a to už od dob Rakouska-Uherska. Nižší hodnost je Brigadier (Bgdr) a vyšší Generalleutnant (GenLt). Po druhé světové válce nebyla hodnost opět používána až od roku 1955, kdy byla obnovena suverenita státu. Hodnost generálmajora bývala v rakouských ozbrojených silách na výložkách reprezentována pouze jednou hvězdou a to až do roku 1980, kdy došlo k přizpůsobení podoby mezinárodním zvyklostem a počet vzrostl na dvě hvězdy. Ve stejné době bylo také nahrazeno označení „Generalmajor“ pojmem „Divisionär“ (česky: divizní). Tohoto označení se užívalo od roku 1980 až do 2002. Nicméně i v té době bylo během zahraničních misí využíváno označení „Generalmajor“. Na výložkách jsou tradičně používány šesticípé hvězdy, které symbolizují protěž alpskou (Leontopodium alpinum).

Rumunsko

V Rumunsku je hodnost General-maior používána u armády a u letectva. Nižší hodnost je General de brigadă a vyšší General-locotenent. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Contraamiral.

Rusko

V Rusku je hodnost General-major (rusky: Генера́л-майо́р) používána u armády a letectva. V tomto případě však hodnost generál-majora odpovídá podle standardů NATO stupni OF-6, nikoliv běžnému stupni OF-7. Nižší hodnost je Polkovnik (rusky: Полко́вник) a vyšší General-leytenant (rusky: Генера́л-лейтена́нт). Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontr-admiral (rusky: Контр-адмирал). Moderní ruské vojenské hodnosti mají svůj původ v dobách vlády Petra I. Velikého. Většina jejich názvů byla vypůjčena z jiných již existujících vojenských útvarů z pruských, francouzských, anglických, nizozemských a polských hodností. Vzhled výložek pak vychází ze sovětského vzoru, který byl po vzniku Ruské federace mírně upraven.

Řecko

V Řecku je hodnost Ypostratigos (řecky: Υπο­στράτηγος) používána u armády. Nižší hodnost je Taxiarchos (řecky: Ταξί­αρχος) a vyšší Antistratigos (řecky: Αντι­στράτηγος). Jejím ekvivalentem u námořnictva je Yponavarchos (řecky: Υποναύαρχος) a u letectva Ypopterarchos (řecky: Υποπτέραρχος). Moderní hodností mají svůj původ ve starověkém Řecku a v byzantské říši, ačkoliv korespondují s moderními hodnostmi západních armád.

Severní Makedonie

V Severní Makedonii je hodnost general-major používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadnej general a vyšší General-polkovnik. V roce 1991 byl jugoslávský hodnostní systém nahrazen systémem novým, který z toho předchozího vychází.

Slovensko

Na Slovensku je hodnost generálmajor používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigádny Generál a vyšší Generálporučík.Generálmajor byl taky Josef Gabčík, který společně s Janem Kubišem provedli atentát na Heydricha v roce 1942.

Slovinsko

Ve Slovinsku je hodnost Generalmajor používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadier a vyšší Generalpodpolkovnik. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost Kontraadmiral. Až do roku 1993 byla nejnižší generálskou hodností. V daném roce došlo k zavedení hodnosti brigádního generála. V roce 1995 pak byla hodnost generálmajora zrušena a obnovena byla v roce 2002.[4]

Spojené království

Ve Spojeném království je hodnost Major-General (Maj Gen) používána u armády a námořní pěchoty. Nižší je hodnost Brigadier (Brig) a vyšší Lieutenant-general (Lt Gen). Jejím ekvivalentem u námořnictva je Rear admiral (R. Adm.) a u letectva pak Air vice-marshal (AVM). Krátce po vzniku Royal Air Force byla hodnost Major-general užívána i v této složce a to do srpna 1919. Na výložkách je meč skřížený s obuškem a nad nimi umístěná hvězda odvozená od Báthského řádu.

Srbsko

V Srbsku je hodnost General-major používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadni-general a vyšší General-poltnykovnik. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Kontra Admiral. Před první světovou válkou existovaly pouze tři generálské hodnosti. General od roku 1872, Armádní generál v letech 1900 až 1901 a Vojvoda od roku 1901). Čtyři generálské hodnosti byly zavedeny v roce 1923.

Španělsko, Švýcarsko

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Turecko

V Turecku je hodnost Tümgenerali používána u armády a letectva. Nižší hodností je Tuğgeneral a vyšší Korgeneral. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Tümamiral.

Ukrajina

Na Ukrajině je hodnost General-major používána u armády, letectva a námořní pěchoty. Nižší hodnost je Brigadnij-general a vyšší general-lejtenant. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Kontr-admiral. Hodnostní systém vycházel ze sovětského vzoru a byl přijat v březnu 1992. V roce 2009 došlo k úpravě vzhledu výložek. Nově byla na výložce generálmajora nahrazena jedna hvězda dvěma, avšak tato změna nebyla široce aplikována a bylo od ní upuštěno a vráceno k sovětskému stylu. V roce 2016 došlo k nové reformě během které se vzhled i hodnostní systém přiblížil standardům NATO.

Amerika

Antigua a Barbuda

Na Antigui a Barbudě se tato hodnost nepoužívá, nejvyšší hodností je zde Colonel.

Argentina

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Barbados

Na Barbadosu je používána hodnost Major General, která je nejvyšší vojenskou hodností obranných sil. U letectva tato hodnost neexistuje, nejvyšší hodností je zde Commander. Nižší hodnost je Brigadier General. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.[5]

Belize

V Belize je používána hodnost Major-General, která je nejvyšší vojenskou hodností ozbrojených sil. Nižší hodnost je Brigadier General. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.[6]

Bolívie, Brazílie

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Dominikánská republika

V Dominikánské republice je hodnost Mayor General používána u armády a letectva. Nižší hodnost je General de Brigada a vyšší Teniente General. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Vicealmirante.[7]

Ekvádor, Guatemala

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Guyana

V Guyaně je hodnost Major general používána u armády. Nižší hodnost je Brigadier general a vyšší Lieutenant general. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Rear admiral, který je v této složce také nejvyšší udělovanou hodností. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Haiti

Na Haiti se tato hodnost nepoužívá. u armády je používána nižší hodnost General de Brigade a vyšší hodnost Lieutenant-général.

Honduras, Chile

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Jamajka

Na Jamajce je používána hodnost Major General, která je nejvyšší vojenskou hodností používanou u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadier General v případě letectva a Brigadier v případě armády. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru

Kanada

V Kanadě je hodnost Major-General (francouzsky: Major-général) používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadier-General (francouzsky: Brigadier-général) a vyšší Lieutenant-General (francouzsky: Lieutenant-général). Jejím ekvivalentem u námořnictva je Rear-admiral (francouzsky: Contre-amiral). Letectvo používá tuto hodnost až od roku 1968, do té doby se používala hodnost air vice-marshal.

Kolumbie

V Kolumbii je hodnost Mayor General používána u armády a námořní pěchoty. V letectvu je používána hodnost Mayor General del Aire. Nižší hodnost je Brigadier General a vyšší až hodnost OF-9 General de Ejercito. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost Vicealmirante. Hodnostní systém je založen na článku 217 Kolumbijské ústavy z roku 1991.

Kuba, Mexiko

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Nikaragua

V Nikaragui je hodnost Mayor General používána u armády a letectva. Nižší hodnost je General de Brigada a vyšší General de Ejército, která odpovídá OF-9 dle klasifikace NATO. U námořnictva ekvivalent není, nejvyšší hodností je zde Contralmirante. Dřívější vzhled výložek kubánského stylu byl v roce 2010 nahrazen. Vzhled od roku 2010 tak vychází z podoby výložek používaných Národní gardou před okem 1979.[8]

Paraguay, Peru, Salvador

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Spojené státy americké

Ve Spojených státech amerických je hodnost Major General používána u armády, letectva a námořní pěchoty (liší se v používané zkratce, u armády MG a u letectva Maj Ge). Nižší hodnost je Brigadier General a vyšší Lieutenant General. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Rear Admiral. Kořeny amerického hodnostního systému sahají k britskému systému, ze kterého přebírají jak hodnosti, tak jejich pojmenování. Poprvé byla hodnost Major General zavedena 17. června 1775. Vyhláška z roku 1780 předepsala generálům nosit stříbrné hvězdy na náramenících. Zákonem z 16. března 1802 byla tato hodnost v americké armádě zrušena a natrvalo obnovena dne 11. ledna 1812. U námořní pěchoty nebyla tato hodnost udělována až do 21. května 1902, kdy byl do hodnosti generálmajora povýšen Charles Heywood. Po jeho smrti opět tato hodnost u námořní pěchoty nebyla a to až do 21. května 1908. Od tohoto data až do 20. ledna 1942 pak hodnost generálmajora byla nejvyšší generálskou hodností této složky. Generálmajoři v USA obvykle velí divizi o velikosti 10-15 tisíc vojáků a je nejvyšší trvale udělovanou hodností v dobách míru. V USA existují pravidla, která omezují maximální počet generálů v aktivní službě i v rezervních silách pro jednotlivé složky.

Surinam

V Surinamu se tato hodnost nepoužívá, nejvyšší hodností je zde Brigade-generaal.

Trinidad a Tobago

Na Trinidadu a Tobagu je používána hodnost Major General, která je nejvyšší vojenskou hodností armády. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Rear Admiral. U letectva tato hodnost používána není, nejvyšší hodností je zde Group Captain. Nižší hodnost je Brigadier General. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Uruguay

V Uruguayi je hodnost Mayor General používána u armády a letectva. Nižší hodností je Coronel a vyšší Teniente General. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Contraalmirante. Uruguay bývala španělskou a později portugalskou kolonií a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází ze španělského a portugalského vzoru.

Venezuela

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Asie

Afghánistán

V Afghánistánu je hodnost Turan Jenral používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brid Jenral a vyšší Dagar Jenral.

Arménie

V Arménii je používána hodnost generálmajor (arménsky: Գեներալ-մայոր), která je ovšem v tomto státě považována za ekvivalent hodnosti OF-6 dle standardu NATO (tedy za hodnost brigádního generála). Nižší hodnost je plukovník (arménsky:գնդապետ) a vyšší generálporučík (arménsky: գեներալ- լեյտենանտ). Arménie bývala součástí Sovětského svazu a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z ruského vzoru.

Ázerbájdžán

V Ázerbájdžánu je hodnost general-mayor používána armádou a letectvem. Tato hodnost je však v tomto státě považována za ekvivalent hodnosti OF-6 dle standardu NATO (tedy za hodnost brigádního generála). Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost kontr-admiral. Ázerbájdžán býval součástí Sovětského svazu a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z ruského vzoru, ačkoliv nese znaky tureckého vlivu.

Bahrajn

V Bahrajnu je hodnost generálmajor používána u armády, letectva a námořnictva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Bahrajn býval britským protektorátem a tak hodnostní systém vychází z britského vzoru.

Bangladéš

V Bangladéši je hodnost generálmajor používána u armády. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost kontradmirál, u letectva pak letecký vice-maršál. Vzhled výložek vycházel z pákistánského vzoru. Během války o nezávislost v roce 1971 byl pákistánský znak a hvězda nahrazen listem lotosu. V roce 2013 byl opuštěn pákistánský styl u generálských hodností a byl zaveden nový hodnostní systém.

Bhútán

V Bhútánu je používána hodnost Major General u armády. Nižší hodnost je Brigadier General a vyšší Lieutenant General.

Brunej

V Bruneji je hodnost Major General používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadier General a vyšší Lieutenant General. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Laksamana muda. Vzhled výložek je dán dřívějším britským vlivem, který byl přizpůsoben brunejským podmínkám. Svým vzhledem se podobají malajským výložkám.

Čína

V Číně je hodnost generálmajor používána u armády a letectva. Nižší hodnost je plukovník velitel a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál. Čínská armáda hodnostní systém nepoužívala vždy, vznikl až v roce 1955. V květnu 1965 v návaznosti na kulturní revoluci byly hodnosti opětovně zrušeny. Znovu byly zavedeny až v roce 1988.

Filipíny

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Gruzie

V Gruzii je hodnost generálmajor používána u armády i letectva. Nižší je hodnost brigádní generál a vyšší generálporučík.

Indie

V Indii je hodnost generálmajor používána u armády. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost kontradmirál a u letectva letecký vice-maršál. Hodnosti obecně korespondují se systémy používanými západními zeměmi a zejména se v nich odráží britských vliv a vliv dalších zemích Commonwelthu. Stále se užívají jak tradiční názvy, tak i názvy evropské. Do 26. ledna 1950 se využívaly britské výložky, i přes osamostatnění Indie v roce 1947. Nicméně až do 26. ledna 1950 zůstával britský král Jiří VI. vrchním velitelem indických ozbrojených sil. Po tomto datu pěticípá hvězda byla nahrazena peckou a koruna nahrazena Ašókovým lvem.

Indonésie

V Indonésii je hodnost Mayor Jenderal používána u armády. Nižší hodnost je Brigadir Jenderal a vyšší Letnan Jenderal. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost Laksamana Munda a Marsekal Muda u letectva. První hodnostní systém vytvořený na konci roku 1945 a používaný do roku 1957 následoval předchozích japonských zvyklostí. Již od tohoto počátku byla v hierarchii využita i hodnost generálmajora. V hierarchii se posunul poté, co byla do systému v roce 1957 zařazena hodnost brigádního generála. Vyšší důstojníci mají na výložkách zlaté hvězdy.

Írán

V Íránu je hodnost Sarlashkar (سرلشکر) používána u armády, letectva a protivzdušné obrany. Nižší hodností je brigádní generál (سرتیپ) a vyšší generálporučík (سپهبد). Jejím ekvivalentem je hodnost Daryābār (česky: kontradmirál).

Irák

V Iráku se hodnost generálmajor používá u armády a letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál. Na výložkách generálmajora jsou skřížené meče a nad nimi umístěný republikánský orel.

Japonsko

V Japonsku je hodnost rikushōho používána u armády. Nižší hodnost je issa a vyšší rikushō. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kaishōho a u letectva kūshōho. Pěticípé hvězdy na výložkách symbolizují třešňové květy.

Jemen

V Jemenu se hodnost generálmajor používá u armády a letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. U námořnictva se takto vysoká hodnost nepoužívá. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Jižní Korea

V Jižní Koreji se hodnost sojang používá u armády, letectva, námořnictva a námořní pěchoty. Nižší hodnost je junjang a vyšší jungjang. V armádě generálmajoři obvykle velí divizím o velikosti okolo 10000 vojáků. Hodnostní systém a vzhled výložek vychází z amerického a britského vzoru.

Jordánsko

V Jordánsku je hodnost generálmajora používána u armády a letectva i v námořnictvu. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jordánsko bývalo britským protektorátem a tak hodnostní systém vychází z britského vzoru, ale vzhled výložek se od své předlohy značně liší.

Kambodža

V Kambodži je hodnost generálmajor používána u armády a letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál. Kambodža bývala francouzským dominiem a tak i hodnostní systém vychází z francouzského vzoru. V letech 1979 až 1993 byl používán systém založený na sovětském vzoru.

Katar

V Kataru je hodnost generálmajor používána u armády a letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál. Katar býval britským protektorátem a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Kazachstán

V Kazachstánu je hodnost general-major používána armádou a letectvem. Tato hodnost je však v tomto státě považována za ekvivalent hodnosti OF-6 dle standardu NATO (tedy za hodnost brigádního generála). Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost kontr-admiral. Nižší hodnost je polkovnik a vyšší general-leytenant. Kazachstán býval součástí Sovětského svazu a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z ruského vzoru.

Kuvajt

V Kuvajtu je hodnost generálmajora používána u armády a letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál. Kuvajt býval britským protektorátem a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru

Kyrgyzstán

V Kyrgyzstánu je hodnost general-major používána armádou a letectvem. Tato hodnost je však v tomto státě považována za ekvivalent hodnosti OF-6 dle standardu NATO (tedy za hodnost brigádního generála). Nižší hodnost je polkovnik a vyšší general-leytenant. Kyrgyzstán býval součástí Sovětského svazu a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z ruského vzoru.

Laos

V Laosu je hodnost generálmajora používána všemi složkami ozbrojených sil. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Laos býval francouzským dominiem a tak i hodnostní systém vychází z francouzského vzoru. Vzhled výložek byl silně ovlivněn sovětským vzorem, i když se v některých detailech liší.

Libanon

V Libanonu je hodnost generálmajor používána armádou a letectvem. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. U námořnictva tato hodnost není používána.

Malajsie

V Malajsii je hodnost Mayor Jenderal používána u armády. Nižší hodnost je Brigadir Jenderal a vyšší Letnan Jenderal. Jejím ekvivalentem je u námořnictva Laksamana Munda a u letectva Marsekal Muda.

Maledivy

Na Maledivách je používána hodnost Major General. Nižší hodnost je Brigadier a vyšší Lieutenant General. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského a amerického vzoru.

Mongolsko

V Mongolsku je hodnost generálmajor (Хошууч генерал) používána u armády. Nižší hodnost je brigádní generál (Бригадын генерал) a vyšší generálporučík (Дэслэгч генерал). V roce 2006 byl do hodnostního systému zařazen brigádní generál a naopak zrušena hodnost armádní generál. V roce 2017 byl na výložkách nekonečný uzel nahrazen pěticípou hvězdou. V letech 1927 až 1944 se hodnostní systém podobal sovětskému, měl ale některé specifické prvky. Výložky se nosili na límci a na rukávech. V letech 1944 až 1992 pak systém zcela kopíroval sovětský vzor pouze s minimálními odchylkami.

Myanmar

V Myanmaru je hodnost generálmajor (ဗိုလ်ချုပ်) používána u armády a letectva. Nižší hodností je brigádní generál (ဗိုလ်မှူးချုပ်) a vyšší generálporučík (ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး). Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál (ဗိုလ်ချုပ်). Myanmar býval britskou kolonií a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Nepál

V Nepálu se hodnost generálmajor (उपरथी) používá u armády. Nižší hodnost je brigádní generál (सहायक रथी) a vyšší generálporučík (रथी).

Omán

V Ománu je hodnost generálmajora používána u armády a letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál. Omán býval britským protektorátem a tak hodnostní systém vychází z britského vzoru.

Pákistán

V Pákistánu je hodnost generálmajor používána u armády. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál a u letectva letecký maršál. Pákistánský hodnostní systém vychází z britského, od které se však zejména hodnostní struktura a vzhled výložek u nedůstojnických hodností liší.

Saúdská Arábie

V Saúdské Arábii je hodnost generálmajora používána u armády a letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Vzhled výložek byl ovlivněn jak Brity tak Američany.

Severní Korea

V Severní Koreji je hodnost sojang používána u armády, letectva a námořnictva. Nižší hodností je daechwa a vyšší chungjang. Zde je ovšem tato hodnost považována za ekvivalent hodnosti OF-6 dle standardu NATO (tedy za hodnost brigádního generála). Hodnostní systém vychází ze sovětského vzoru.

Spojené arabské emiráty

Ve Spojených arabských emirátech je hodnost generálmajora používána u armády, letectva i námořnictva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál. Spojené arabské emiráty bývaly britským protektorátem a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru

Srí Lanka

Na Srí Lance je hodnost generálmajor používána v armádě. Nižší je hodnost brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál a u letectva letecký vice-maršál. Hodnostní systém a vzhled insignií je v obecné rovině podobný západním systémům či systémům jiných států Commonwealthu.

Sýrie

V Sýrii je hodnost generálmajora používána u armády a letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál. Hodnostní systém vychází z francouzského vzoru, avšak výložky byly výrazně ovlivněny také britským vzorem.

Tádžikistán

V Tádžikistánu je hodnost Major general používána u armády a letectva, je ovšem v tomto státě považována za ekvivalent hodnosti OF-6 dle standardu NATO (tedy za hodnost brigádního generála). Nižší hodnost je polkovnik a vyšší general-leytenant. Tádžikistán býval součástí Sovětského svazu proto hodnostní systém i vzhled výložek vychází z ruského vzoru.

Thajsko

V Thajsku se hodnost generálmajor (พลตรี) používá u armády. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál a u letectva letecký vice-maršál.

Turkmenistán

V Turkmenistánu je hodnost general-major používána armádou a letectvem. Tato hodnost je však v tomto státě považována za ekvivalent hodnosti OF-6 dle standardu NATO (tedy za hodnost brigádního generála). Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost kontr-admiral. Nižší hodnost je polkovnik a vyšší general-leytenant. Turkmenistán býval součástí Sovětského svazu a tak i hodnostní systém i vzhled výložek vychází z ruského vzoru.

Uzbekistán

V Uzbekistánu je hodnost Major general používána u armády a letectva, je ovšem v tomto státě považována za ekvivalent hodnosti OF-6 dle standardu NATO (tedy za hodnost brigádního generála). Nižší hodnost je polkovnik a vyšší general-leytenant. Uzbekistán býval součástí Sovětského svazu proto hodnostní systém i vzhled výložek vychází z ruského vzoru.

Vietnam

Ve Vietnamu je hodnost generálmajor (Thiếu tướng) používána u armády, letectva a pohraniční stráže. Nižší hodnost je starší plukovník (Đại tá) a vyšší generálporučík (Trung tướng). Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál (Đề đốc). Generálské hodnosti mají zlaté nárameníky se zlatým znakem a hvězdami. U pohraniční stráže je pozadí tmavě zelené lemované červenou.

Východní Timor

Ve Východním Timoru je hodnost Major General používána u armády. Nižší hodnost je Brigadier general a vyšší Lieutenant general. U námořnictva tato hodnost není používána, nejvyšší udílenou hodností tak je Capitão-tenente. Východní Timor býval portugalskou kolonií a tak hodnostní systém vychází z portugalského vzoru.

Oceánie

Austrálie

V Austrálii je hodnost Major general (MAJGEN) používána u armády. Nižší hodnost je Brigadier (BRIG) a vyšší Lieutenant General (LTGEN). Ostatní složky ozbrojených sil mají pro hodnost vlastní označení. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost rear admiral a u letectva hodnost air vice marshal. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru. Na výložce generálmajora se nachází stuha s nápisem Australia, mamlúcký meč skřížený s obuškem a pouze jedna hvězda odvozená od hvězdy Báthského řádu.

Fidži

Na Fidži je používána hodnost Major General, která je nejvyšší vojenskou hodností pozemních sil. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost Rear admiral. Nižší hodnost je Brigadier General. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.[9]

Nový Zéland

Na Novém Zélandu je hodnost Major-general (MAJGEN) používána u armády. Nižší hodnost je Brigadier (BRIG) a vyšší Lieutenant General (LTGEN). Ostatní složky ozbrojených sil mají svá vlastní označení. U letectva je používána hodnost air vice marshal a u námořnictva pak hodnost rear admiral. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Papua Nová Guinea

V Papui Nové Guineji je používána hodnost Major General, která je nejvyšší vojenskou hodností pozemních sil. Ekvivalentem u námořnictva je hodnost Rear admiral. U letectva je nejvyšší hodnost Colonel (česky: plukovník). Nižší hodnost je Brigadier General. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.[10]

Tonga

Na Tonze se tato hodnost nepoužívá, nejvyšší hodností je zde Brigadier General.

Afrika

Alžírsko

V Alžírsku je hodnost generálmajor používána armádou a letectvem. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost kontradmirál. Ke změně vzhledu výložek došlo v roce 2002.[11]

Benin

V Beninu se tato hodnost nepoužívá, nejvyšší hodností je zde brigádní generál.

Botswana

V Botswaně je hodnost Major General používána u armády. U letectva tato hodnost neexistuje, nejvyšší hodností je zde Brigadier. Nižší hodnost je Brigadier a vyšší Lieutenant General. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.[12]

Burkina Faso

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Burundi, Čad

V Burundi ani v Čadu se takto vysoká hodnost neuděluje.

Demokratická republika Kongo

V Demokratické republice Kongo je hodnost generálmajora používána u armády a letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál. Demokratická republika Kongo bývala belgickou kolonií a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z belgického vzoru.

Džibuti

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Egypt

V Egyptě je hodnost generálmajor používána u armády. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u letectva je letecký vice-maršál. Vzhled egyptských armádních výložek byl změněn po revoluci a pádu monarchie v roce 1952. V roce 1958 byla koruna nahrazena Saladinovým orlem (novým egyptským státním znakem) a turecko-egyptské hodnosti byly změněny na arabské.

Eritrea

V Eritreji je hodnost generálmajor používána u armády a letectva a je nejvyšší používanou hodností u obou složek. Nižší hodnost je brigádní generál.

Etiopie

V Etiopii je hodnost generálmajor používána u armády a letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík.

Gabon

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Gambie

V Gambii je hodnost generálmajora u armády. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Ghana

V Ghaně je hodnost generálmajora používána v armádě. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál a u letectva letecký vice-maršál. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Guinea

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Guinea–Bissau

V Guinea-Bissau se takto vysoká hodnost nepoužívá.

Jihoafrická republika

V Jihoafrické republice je hodnost Major general používán u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadier general a vyšší Lieutenant general. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Rear admiral. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru. Během let se názvy hodností i vzhled výložek měnily. V roce 2002 byl přijat zcela nový vzhled výložek, ale názvy hodností byly zachovány. Hodnost Major-general byla používána od roku 1914, kromě let 1960 až 1968 kdy nesla název Combat general.

Kamerun

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Keňa

V Keni je hodnost Major General používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadier a vyšší je Lieutenant general. Jejím ekvivalentem u námořnictva je hodnost Rear Admiral. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru, zejména ze systému britské armády. Systém používaný britským letectvem a námořnictvem není v Keni používán.

Komory, Konžská republika

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Libérie

V Libérii je hodnost Major general používána u armády. Nižší hodnost je Brigadier general a vyšší Lieutenant general. U námořnictva takto vysoká hodnost používána není. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z amerického vzoru.

Libye

V Libyi je hodnost Major General používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadier a vyšší Lieutenant Generai. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Rear Admiral. Vzhled i hodnostní systém je inspirován britským vzorem.

Madagaskar

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Malawi

V Malawi je hodnost generálmajora používána jak u armády tak u letectva. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Mali, Maroko, Mauretánie

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Mosambik

V Mosambiku se hodnost Major General používá u armády a letectva. Nižší hodnost je Coronel a vyšší Teniente General. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Contra-almirante. Zde však hodnost Major General odpovídá podle standardů NATO stupni OF-6, nikoliv standardnímu stupni OF-7. Mosambik býval portugalskou kolonií a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z portugalského vzoru. Za vlády Samora Moisese Machela byl krátce zaveden systém sovětského stylu. Brzy po jeho smrti se však systém vrátil k dřívějšímu stylu ovlivněnému Portugalskem.

Namibie

V Namibii je hodnost generálmajor používána u armády. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál a u letectva letecký vice-maršál. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského a jihoafrického vzoru.

Niger

V Nigeru se takto vysoká hodnost nepoužívá, nejvyšší hodností je zde plukovník.

Nigérie

V Nigérii je hodnost generálmajor používána u armády. Nižší hodnost je brigádní generál a vyšší generálporučík. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál a u letectva letecký vice-maršál. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Rwanda

Ve Rwandě se hodnost Général-major používá u armády a letectva. Nižší hodnost je Général de brigade a vyšší Lieutenant général. Rwanda původně používala belgický hodnostní systém, později ale přijala britský vzor jak ve vzhledu tak v hodnostech.

Senegal

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Seychely

Na Seychelách se takto vysoká hodnost nepoužívá.

Sierra Leone

V Sierra Leone je hodnost Major General používána armádou. Nižší hodnost je Brigadier a vyšší Lieutenant general. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Rear admiral. Sierra Leone bývala britskou kolonií a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Somálsko

V Somálsku je hodnost Major General používána u armády a letectva, a jedná se o nejvyšší hodnost udělovanou v tomto státě. Nižší hodnost je Brigadier. Jejím ekvivalentem u námořnictva je Rear Admiral. Somálsko bývalo britskou a italskou kolonií a tak hodnostní systém i vzhled výložek kombinuje britské a italské prvky.

Středoafrická republika

Podrobnější informace naleznete v článku Divizní generál.

Súdán

V Súdánu je hodnost Liwaa' používána u armády, letectva a námořnictva. Nižší hodnost je 'amid a vyšší Fariq.

Tanzanie

V Tanzanii je hodnost Meja Jenerali používána u armády a Major General u letectva. Nižší hodnost je Brigedia a vyšší Luteni Jenerali. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Togo

V Togu se tato hodnost nepoužívá, nejvyšší hodností je zde Général de brigade.

Tunisko

V Tunisku se hodnost generálmajor používá u armády a letectva. Nižší je hodnost brigádní generál a vyšší armádní sborový generál. Jejím ekvivalentem u námořnictva je kontradmirál. Tunisko bývalo francouzskou kolonií a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z francouzského vzoru.

Uganda

V Ugandě je hodnost Major general používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadier a vyšší Lieutenant General. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Zambie

V Zambii je hodnost Major General používána u armády a letectva. Nižší hodnost je Brigadier a vyšší Lieutenant General. Hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Zimbabwe

V Zimbabwe je hodnost Major General používána u armády. Nižší hodnost je Brigadier a vyšší Lieutenant General. Jejím ekvivalentem u letectva je Air Vice-Marshal. Zimbabwe bývala britskou kolonií a tak hodnostní systém i vzhled výložek vychází z britského vzoru.

Odkazy

Reference

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Generalmajor na německé Wikipedii, Major general (Australia) na anglické Wikipedii, Military ranks of Estonia na anglické Wikipedii, Italian Army ranks na anglické Wikipedii, Military ranks of Albania na anglické Wikipedii a Major général na francouzské Wikipedii.

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Military ranks of Bulgaria na anglické Wikipedii, Ranks and insignia of Royal Danish Army na anglické Wikipedii, Ranks and insignia of Royal Danish Air Force na anglické Wikipedii, New Zealand military ranks na anglické Wikipedii, Ranks and insignia of the Latvian National Armed Forces na anglické Wikipedii a Military ranks of Trinidad and Tobago na anglické Wikipedii.

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Military ranks of Maldives na anglické Wikipedii, Military ranks of the Colombian Armed Forces na anglické Wikipedii, Nicaragua military ranks na anglické Wikipedii, Military ranks of Armenia na anglické Wikipedii, Military ranks of Azerbaijan na anglické Wikipedii a Military ranks of the Royal Brunei Armed Forces na anglické Wikipedii.

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Major general na anglické Wikipedii, Indonesian military ranks na anglické Wikipedii, Finnish military ranks na anglické Wikipedii, Ranks of the Armed Forces of Uruguay na anglické Wikipedii, History of Russian military ranks na anglické Wikipedii a MIlitary ranks of Serbia na anglické Wikipedii.

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Generaal-majoor na nizozemské Wikipedii, Major general (United States) na anglické Wikipedii, Mongolian military ranks na anglické Wikipedii, Egyptian Army ranks na anglické Wikipedii a Military ranks of Ukraine na anglické Wikipedii.

 1. a b CZK - Hodnosti ozbrojených sil [1918-1992] : Uniformy a vybavení. https://forum.valka.cz [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
 2. Armáda České Republiky - nové vojenské hodnosti platné od 1.1.2011. www.armadaceskerepubliky.cz [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
 3. Armed Forces of Malta /. uniforminsignia.org [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
 4. Uradni list - Vsebina Uradnega lista. www.uradni-list.si [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. 
 5. Barbados Defence Force /. www.uniforminsignia.org [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. 
 6. Belize Defence Force /. www.uniforminsignia.org [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
 7. Army of the Dominican Republic / Ejército Nacional de la República Dominicana. www.uniforminsignia.org [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. 
 8. ejercito.mil.ni [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. 
 9. Republic of Fiji Military Forces /. appreciated.www.uniforminsignia.org [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
 10. Papua New Guinea Defence Force - Land Element /. www.uniforminsignia.org [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné online. 
 11. www.armyrecognition.com [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. 
 12. Republic of Botswana - Government portal. www.gov.bw [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-08-26. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Norway-army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Generalmajor for the Norwegian Army
16gen1.png
генерал-майор ВС РФ, погон к полевой форме одежды.
PNGDF Land OF-07.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
Papua New Guinea Defence Force Land Element Rank
Army-POR-OF-07.svg
Autor: Arturolorioli, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insigna of the Portuguese Army - Major-general
13.YAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Yemeni Air Force
Russia-Airforce-OF-6-2010.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major general for the Russian Air Force.
South Africa-Army-OF-7-1961.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major general for the army of South Africa
13-UAEN-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of United Arabic Emirates Navy
Army-GRE-OF-07.svg
Autor: Diafora, Licence: CC BY-SA 3.0
Shoulder rank insignia of an Ypostratigos (Major General) of the Hellenic Army (1968 to today)
Flag of a United States Air Force major general.svg
Field flag of a US Air Force Major General
Norway-air force-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Generalmajor for the Royal Norwegian Air Force
14.Kyrgyzstan Air Force-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Kyrgyzstan Air Force
Post-Soviet-Army-OF-6.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major general used by a number of Post-Soviet states
Major General Eldon Bargewell.jpg
Major General Eldon Bargewell.; DISTINGUISHED MEMBER OF THE SPECIAL FORCES REGIMENT
Jamaica-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the army of Jamaica
British Army OF-7.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
British Army Rank OF-7 (Major General)
20-Lithuania Air Force-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Air Force of Lithuania
Bangladesh-army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the Bangladesh Army
17-Montenegro Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Montenegro Army
Uzbekistan-army-OF-6.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the Uzbek Ground Forces
14.PNA-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Algerian Military
Armenia-Army-OF-6.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of General-mayor for the Armenian Army
15.RSAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Royal Saudi Air Force
Sri Lanka-army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General in the Sri Lankan army
16.EA-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Ethiopian Army
Canadian Army OF-7.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
Canadian Army Rank Insignia OF-7
LV-Army-OF7.png
Latvian Major General rank insignia
19- IRIADF-MG.png
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
درجه سرلشگر نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
K.u.k. Generalmajor.png
Autor: L' empereur Charles, Licence: CC0
Rank insignia of the Austro-Hungarian land forces “Major general” .
Yemen-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the army of Yemen
Netherlands-AirForce-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Generaal-Majoor for the Royal Netherlands Air Force
Maj. Gen. Rick Burr, USARPAC.jpg
Australian Army Major General Richard "Rick" Burr, Deputy Commanding General (Operations) of U.S. Army Pacific.
Artak Davtyan.jpg
(c) Mil.ru, CC BY 4.0
Artak Davtyan
16.AzAF-MG.png
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Azerbaijan Air Force OF-6 - Major General
15-Somali Air Force-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Somali Air Force
Rank insignia of brigadegeneral of the Royal Danish Army.svg
Autor: F l a n k e r, Licence: CC BY 3.0
badge of rank of brigadegeneral (Brigadier General) of the Royal Danish Army.
Canadian Air Command (1984-2014) OF-7.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
Canadian Air Command (1984-2014) OF-7
Generic-Navy-O10.svg
 • UK Navy Vice Admiral
 • Turkish Navy Tümamiral
 • Norwegian Navy Viseadmiral
 • Danish Navy Viceadmiral
 • Slovene Navy kontraadmiral
15-Nicaragua Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Army of Nicaragua
HD H 62 Generalmajor.svg
Autor: TUBSEmail Silk.svg Gallery, Licence: CC BY-SA 3.0
Dienstgradabzeichen der Bundeswehr. Schulterklappe nach ZDv 37/10. Für eine nähere Beschreibung → siehe hier.
LD B 62 Generalmajor.svg
Autor: TUBSEmail Silk.svg Gallery, Licence: CC BY-SA 3.0
Dienstgradabzeichen der Bundeswehr. Schulterklappe nach ZDv 37/10. Für eine nähere Beschreibung → siehe hier.
14.Bhutan Army-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Royal Bhutan Army
14.Gambian Army-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Gambian Army
DPRK-AirForce-OF-6.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the North Korean Air Force
20-Lithuania Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Army of Lithuania
1904ic-p08.png
Autor: Васильев Кирилл Сергеевич (Kirill S. Vasilyev), Licence: CC BY-SA 4.0
Российская империя

Российская императорская армия.

Погоны офицеров, числящихся по армейской пехоте и кавалерии, а также 1-й и 2-й Гвардейских пехотных дивизий (кроме шефских рот) и Гвардейского запасного кавалерийского полка. (1856-1917 гг.)

Чин/звание: Генерал-майор .

Источники:

 • Полное собрание Законов Российской империи, собр.2 № 29876 от 30 ноября 1855г.
Mayor general col fuerza aerea.svg
Autor: Camilo Sanchez, Licence: CC BY 3.0
Mayor general insignia Colombian Air Force
17.SKAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of South Korean Air Force
Danish-Army-OF-7-M23.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Generalmajor for the Royal Danish Army, used from 1923
17.SKA-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of South Korean Army
17.SKN-RADM.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Rear Admiral of South Korean Navy
IRQAF Liwa (MG).svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Iraqi Air Force (Liwa)
Flag of a United States Army major general.svg
Field flag of a US Army Major General
16-APM-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Army of the Republic of Macedonia
13. EAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major Genral of Eritrean Air Force
CzArmy 2011 OF7 Grey.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of the Czech Republic Army, here shoulder board of the "Generalmajor/Major general " – In the grey uniform (OF-7, since 2011).
17.DRCAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Democratic Republic of the Congo Air Force
Australian Army OF-7.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
Australian Army Rank OF-7 (Major General)
18.Nepalese Army-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Nepalese Army
Post-Soviet-AirForce-OF-6.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major general used by a number of Post-Soviet states
Trinidad and Tobago-Army-OF-07.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the Trinidad and Tobago Regiment
ALB-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Gjeneral Major for the Albanian Army
Estonia-AirForce-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Kindralmajor for the Estonian Air Force
Uganda-AirForce-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the air force of Uganda
Turkey-army-OF-7.svg
Autor: Jakednb, Licence: CC BY-SA 4.0
Turkish Army officer rank - Tümgeneral (OF-7)
14.Kyrgyzstan Army-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Kyrgyzstan Army
Ironhorse Brigade shares gunnery skills with Estonian chief of defence 140609-A-HL390-554.jpg
Maj. Gen. Riho Terras, Estonia's chief of defence, sits in the gunner’s hatch of an M1A2 Abrams tank during his visit to Fort Hood, June 9. Part of Terras’ visit took him to Sugarloaf Multi-Use Range where Soldiers of 2nd Battalion “Thunderhorse,” 12th Cavalry Regiment, 1st Armored Brigade Combat Team “Ironhorse,” 1st Cavalry Division took him for a ride in the tank and let him fire the main gun. Terras talked with leaders throughout the division about the First Team’s regionally aligned forces in Europe. Elements of 1st BCT, 1st Cav. Div., are currently taking part in a multi-national training exercise, Combined Resolve II in Europe. More than 4,000 participants from 14 NATO and European partner nations are participating in the exercise. (U.S. Army photo by Spc. Paige Behringer, 1BCT PAO, 1st Cav. Div. (released).
Rank insignia of Генерал-майор of the Bulgarian Air forces.png
Autor: Bulldog4eto, Licence: CC BY 3.0
Shoulder rank insignia of Генерал-майор (Major-general) of the Военновъздушни сили на България (Bulgarian Air Force)
13. ELF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Eritrean Army
Afgn-Army-Turan Jenral(MGen).svg
Autor: Derivative work:CdnMCG, Licence: CC BY-SA 3.0
Rank insignia for ANA Turan Jenral. Translated as Major General.
15. JAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Jordanian Air Force
Malaysia-army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Mejar Jeneral in the Malaysian Army
Portugal-AirForce-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the Portuguese Air Force
Belize-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major-General for the Belize Defence Force
SAAF-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia for Major general South African Air Force
Army-USA-OF-07.svg
Major General shoulder strap rank insignia for the United States Army.
Syria Air Force - OF07.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Syria Air Force
14-Rwanda Air Force-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Air Force of Rwanda
PLAGF-Collar-0718-MG.png
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Type 07 collar rank insignia of the PLA Ground Force (PLAGF)
Army-BEL-OF-07.svg
Generaal-Majoor OF-7 Belgium
RO-Airforce-OF-7.PNG
Romanian Air Forces Major General insignia
Syria Army - OF07.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Syria Army
Portrait of František Malenínský as Major General.jpg

Generálmajor Ing. František Malenínský
Denmark-Army-OF-7-M11.svg
Autor: F l a n k e r, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Generalmajor for the Royal Danish Army
Bundesheer - Rank insignia - Generalmajor.png
Autor: JulkaK, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of a Generalmajor, dress uniform.
Ireland-AirForce-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Maor-ghinearál for the Irish Air Corps
Major General Tatmadaw.gif
Autor: Urshankov, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General rank of the Tatmadaw
Russia-AirForce-OF-6-1994-field.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Generál-mayór for the Russian Air Forces field uniform
IraqArmyRankInsignia-4.png
Autor: Hashima20, Licence: CC BY-SA 4.0
The insignia of the "staff major general" used in the Iraqi Army after 2003 as a little modified look replacement for the old one before 2003.
NZ Army OF-7.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
New Zealand Army Rank OF-7 (Major General)
DR Congo Army OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for DR Congo army
13-UAEA-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of United Arabic Emirates Army
19-Slovenian Air Force-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Air Force of Slovenia
JGSDF Major General insignia (a).svg
JGSDF_Major_General_insignia
Timor-Leste-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the army of Timor-Leste
Tajikistan-Army-OF-6.png
Autor: Omid Jeyhani, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the Tajikistan Army
18.CzAF-MG-(generálmajor).jpg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Czech Air Force
RAF A F6MajGen since 2010par.svg
Autor: F l a n k e r, Licence: CC BY 3.0
Rank insignia of the Soviet Union/Russian Federation (1955-1991), here Army "Major general" (OF6) – shoulder strap dress uniform.
12.RBNF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Royal Bahrain Navy
12.LPLAAF-MG.png
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Lao People's Liberation Air Force OF-7 - Major General
Portrait of Jiří Baloun as Major General.jpg

Generálmajor Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc.
Sudan Air Force - OF07.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Sudan Air Force
Aleš Opata Praha 2014.JPG
Autor: David Sedlecký, Licence: CC BY-SA 4.0
genmjr.Ing.Aleš Opata, zástupce náčelníka GŠ AČR
12.LPRF-MG.png
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Lao People's Navy Force OF-7 - Major General
ALB-Airforce-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Gjeneral Major for the Albanian Airforce
Leonīds Kalniņš.jpg
Autor: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija, Licence: CC BY-SA 2.0
Ģenerālmajors Leonīds Kalniņš
RTA OF-7 (Major General).svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of a Major General of the Royal Thai Army
Cambodian Army OF-07.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
Cambodian Army OF-07 (Major General)
15-Somali Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Somali Army
Romania-AirForce-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of General-maior for the Romanian Air Force
12.RBLF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Royal Bahrain Army
15-Tanzania Air Force-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of Tanzania Air Force
14. QEAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Qatar Emiri Air Force
16.AzLF-MG.png
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Azerbaijan Land Force OF-6 - Major General
Johann Frank in 2019.jpg
Autor: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, Licence: CC BY 2.0
Marine Corps Gen. Joe Dunford, chairman of the Joint Chiefs of Staff, and U.S. Ambassador to Austria Trevor Traina depart a meeting with Austrian Minister of Defense Mario Kunasek at Rossauer Barracks in Vienna, Austria, March 4, 2019. (DoD Photo by Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro)
12.RBAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Royal Bahrain Air Force
Rank insignia of generalmajor of the Royal Danish Army.svg
Autor: F l a n k e r, Licence: CC BY 3.0
badge of rank of generalmajor (Major General) of the Royal Danish Army.
Russia-Army-OF-6-2010.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the Russian Army
Mozambique-Army-OF-6.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the army of Mozambique
Colombia-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Mayor General for the army of Colombia
Russia-AirBorne-OF-6-1994-field.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Generál-mayór for the Russian Airborne Forces field uniform
Army-ALB--OF-07.svg
Autor: Arturolorioli, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insigna of the Albanian Army - Gjeneral Major, used between 2004-2011
Fijian-OF-07.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Fijian Major General rank insignia
Chunuk Bair centenary service - (20285768428).jpg
Autor: New Zealand Defence Force from Wellington, New Zealand, Licence: CC BY 2.0
Major General Tim Gall, Commander Joint Forces,New Zealand Defence Force, reads the Ode of Remembrance at the commemorative service held to mark the 100th Anniversary of the Battle of Chunuk Bair, 8 August 2015
Egypt Army - OF07.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military Ranks of the Army of Egypt
BE-Air Force-OF7.svg
Autor: Belgian Defense, Licence: Copyrighted free use
Belgian Air Force General-Major
Nigeria-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the army of Nigeria
Mongolian Army-MJG-parade.svg
Autor: Saruul 04, Licence: CC BY-SA 4.0
Mongolian Armed Forces - Major general shoulder board - Parade uniform
17.RBrLF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Royal Brunei Land Force
Kenraalimajuri kauluslaatta.svg
military rank insignia of Kenraalimajuri (Major-General) of the Finnish Army and Air Force.
17-Mongolian Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military Ranks of the Mongolian Army
20.LAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Lebanese Armed Forces
Rank Army Hungary OF-07.svg
Vezérőrnagyi rendfokozat
PLAAF-0718-MG.png
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Type 07 rank insignia of the PLA Air Force (PLAAF)
Rank insignia of Генерал-майор of the Bulgarian Army.png
Autor: Bulldog4eto, Licence: CC BY 3.0
Shoulder rank insignia of Генерал-майор (Major-general) of the Сухопътни войски на България (Bulgarian Army)
OF-7 Pakistan Army.svg
Autor: Asadwarraich, Licence: CC BY-SA 4.0
Insignia of Major General of Pakistan Army.
SAA-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of for the Army of South Africa
15. JLF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Jordanian Land Force
16.LVAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Latvian Air Force
Turkey-air-force-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Turkish Air Force officer rank (OF-7)
17-Montenegro Air Force-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Montenegro Air Force
Major General of the Indian Army.svg
Autor: Prez001, Licence: CC BY-SA 3.0
Rank Insignia of a Major General of the Indian Army.
Zimbabwe-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the army of Zimbabwe
Army-SVK-OF-07.svg
Autor: Arturolorioli, Licence: CC BY-SA 4.0
Hodnostné označenie vojakov Armády Slovenskej Republiky – náplecník «Generámajor» OF7 – základné zložky ozbrojených síl: pozemné sily.
14. KLF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Kuwait Land Force
SVK-Air Force-OF-07.svg
Autor: Original by User:Arturolorioli, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Generálmajor for the Air Force of Slovakia
17-RKAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Republic of Kazakhstan Air Force
12.LPAF-MG.png
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Lao People's Army OF-7 - Major General
PLA shào jiàng Type 55.svg
Autor: 碧海风, Licence: CC BY-SA 3.0
中国人民解放军少将肩章(1955年)
Maldives Army OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General in the Maldives army
14-Namibia Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Army of Namibia
MG Edvardas Mažeikis.jpg
Autor: Ministry of National Defence Republic of Lithuania, Licence: GFDL
MG Edvardas Mažeikis
Georgia Air Force OF-8.png
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Georgian Air Forces OF-7 - Major General (General-maiori)
Sudan Army - OF07.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Sudan Army
Capona mayor general fuerza aerea.svg
Autor: Cheposo, Licence: CC BY-SA 3.0
Capona mayor general fuerza aerea
Agner Rokos with Nina Armagno - 2018 (41544748882) (cropped).jpg
Autor: https://www.flickr.com/people/68842444@N03, Licence: CC BY 2.0
The memorandum, signed today at the 34th Space Symposium by U.S. Air Force Maj. Gen. Nina M. Armagno, USSTRATCOM director of plans and policy, and Major General Agner Rokos, director of coalition strategy and plans group U.S. Central Command, on behalf of the Defence Command Denmark and the Ministry of Defence Denmark, will enhance each nation’s awareness within the space domain and increase the safety of their spaceflight operations. (180417-F-WA228-8027)
Tor Rune Raabye.jpg
Autor: Sgt. 1st Class Jim Greenhill, U.S. Army National Guard, cropped by Maliepa, Licence: CC BY 2.0
Generalmajor Tor Rune Raabye
PLAGF-0718-MG.png
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Type 07 rank insignia of the PLA Ground Force (PLAGF)
16-Serbian Air Force-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Serbian Air Force
Grade Terre tunisienne O9.png
Autor: Adnen1985, Licence: CC BY-SA 3.0
Grade Terre tunisienne
Mozambique-AirForce-OF-6.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the air force of Mozambique
Finland-AirForce-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Kenraalimajuri for the Finnish Air Force
15-Nicaragua Air Force-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Air Force of Nicaragua
Jeronim Bazo NJNJ Graduation Ceremony 29 July 2014 v2.jpg
Maj. Gen. Jeronim Bazo, chief of general staff of Albanian armed forces, at the graduation ceremony of Albanian officers from the New Jersey Army National Guard OCS program through the State Partnership Program. (U.S. Air National Guard photo by Master Sgt. Mark C. Olsen/Released).
Sarlashgar.png
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 3.0
سرلشگر
Sudan Navy - OF07.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Sudan Navy
Mongolian Army-MJG-service.svg
Autor: Saruul 04, Licence: CC BY-SA 4.0
Mongolian Armed Forces - Major general shoulder board - Service uniform
CzArmy 2011 OF7-Generalmajor shoulder.svg
Autor: Asadwarraich; translation cz, de, en, ru: by User:HHubi, Licence: CC BY-SA 4.0
Hodnostní označení Armády České Republiky Generálmajora na nárameníku (OF-7, od r. 2011).
Georgia-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the Georgian Land Forces
14.BDF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Barbados Defense Force
Cambodian Air Force OF-07.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
Cambodian Air Force OF-07 (Major General)
20-TNI Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Indonesian Army
Naramenica službene odore generala bojnika HRZ i PZO.svg
(c) Conquistador, CC BY-SA 3.0
rank insignia of general bojnik (Major General) on the epaulettes on the service uniform of the Croatian Air Force and Air Defense for generals
Bosnia and Herzegovina Major-general Insignia.svg
Major-general insignia of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina
Major General Tatmadaw Air Force.gif
Autor: Urshankov, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General rank of the Tatmadaw Air Force
DPRK-Navy-OF-6.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Sojang for the North Korean Navy
Army-HRV-OF-07.svg
(c) Conquistador, CC BY-SA 3.0
rank insignia of general bojnik (Major General) on the epaulettes on the service uniform of the Croatian Army for the generals
Romania-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of General-maior for the Romanian Army
Major General Mais Barkhudarov in 2017.jpg
(c) President.az, CC BY 4.0
Major General Mais Barkhudarov in 2017
17.RBrAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Royal Brunei Air Force
Nl-landmacht-generaal majoor.svg
Autor: JrPol, Licence: CC BY-SA 3.0
nl landmacht generaal majoor
14-Ghana Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Ghana Army
Estonia-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Kindralmajor for the Estonian Army
16-Serbian Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Serbian Army
Canada-Air force-OF-7-collected.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major-general for the Canadian Air force
Danish-Army-OF-7-M58.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Generalmajor for the Royal Danish Army
1943inf-p05.png
Autor: Васильев Кирилл Сергеевич (Kirill S. Vasilyev), Licence: CC BY-SA 4.0
Союз Советских Социалистических Республик/Советский Союз/СССР

Вооруженные силы

Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА)

Знаки различия образца 1943г., погоны повседневные.

Рода войск:

 • Пехота
 • Кавалерия
 • Автобронетанковые войска
 • Инженерно-артиллерийская служба
 • Воинское звание: Генерал-майор.

Первичный источник:

 • Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении погон для личного состава Красной армии» от 6 января 1943г., объявленный Приказом Народного Комиссара обороны СССР № 24 от 10 января 1943 г.
 • Приказ Народного Комиссара обороны СССР № 25 от 15 января 1943 г .«О введении новых знаков различия и об изменениях в форме одежды Красной Армии»

Вторичный источник:

Харитонов О.В. Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Советской Армии (1918–1958), АИМ, Л., 1960.
13-UAEAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of United Arabic Emirates Air Force
Погон контрадмірала ВМС ЗСУ (2020).svg
Autor: Mochulat, Licence: CC0
Shoulder mark of the counter admiral of the Navy of the Armed Forces of Ukraine (from 10/01/2020).
17-RKGF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Republic of Kazakhstan Ground Force
16.EAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Ethiopian Air Force
15.RAFO-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Royal Air Force of Oman
15-Tanzania Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of Tanzania Army
Capona Mayor General Ejercito Nacional.svg
Autor: Cheposo, Licence: CC BY-SA 3.0
Capona Mayor General Ejercito Nacional
Cyprus-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Υπο­στράτηγος for the Cypriot National Guard
PLA kōng jūn shào jiàng Type 55.svg
Autor: 碧海风, Licence: CC BY-SA 4.0
中国人民解放军空军少将肩章(1955年)
MG-Neyko-Nenov.jpg
Autor: Kurtalans, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General Neyko Nenov
13.Libyan Air Force-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Libyan Air Force
14. KAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Kuwait Air Force
Botswana-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the army of Botswana
13.UZAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Uzbekistan Air Force
16. AAF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Afghan Air Force
16.Turkmenistan Air Force-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Turkmenistan Air Force
Погон генерал-майора ЗСУ (2020).svg
Autor: Mochulat, Licence: CC0
Shoulder mark of the major general of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine (from 10/01/2020).
14. QELF-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Qatar Emiri Land Force
US Air Force O8 shoulderboard.svg
US Air Force Major General shoulder strap
19-Slovenian Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Army of Slovenia
14-Rwanda Army-MG.svg
Autor: Punkhung, Licence: CC BY-SA 4.0
Military rank insignia of the Army of Rwanda
16.RSA-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Royal Saudi Ground Force
Ukraine-AirForce-OF-7 (2020).svg
Погон генерал-майора ПС ЗСУ (з 01.10.2020).
Kuk-Generalmajor Ungarn 1918.png
Autor: Steinbeisser, Licence: CC0
k.u.k. Generalmajor (ungarische Uniform) zur Gala
DPRK-Army-OF-6.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Sojang for the North Korean Army
ROKMC-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major General for the Marine Crops of South Korea
British Royal Marines OF-7.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
British Royal Marines Rank OF-7 (Major General)
15.RAO-MG.svg
Autor: MrInfo2012, Licence: CC BY-SA 4.0
Major General of Royal Army of Oman
Canadian Army (2013-2016) OF-7.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 4.0
Canadian Army Rank Insignia (2013-2016) OF-7 (Major General)
Uganda-Army-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Major general for the Ugandan Army
Russia-Army-OF-6-1994-field.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Generál-mayór for the Russian Ground Forces field uniform
Macedonia-AirForce-OF-7.svg
Autor: Skjoldbro, Licence: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Генерал-Мајор for the Macedonian Air Force