Geofyzika

Příklad geofyzikálního měření

Geofyzika je multidisciplinární věda, která se věnuje aplikaci znalostí fyzikálních procesů na vznik a vývoj planety Země. Původně byla jednou ze součástí geologie, v průběhu 20. století se však stala samostatným vědním oborem. Geofyzika mnohdy úzce souvisí s geologií a geochemií, které jí poskytují množství informací potřebných jako vstup do zkoumaných fyzikálních procesů.

Obory geofyziky

Geofyzika je součástí věd o zemi a jako taková je využita i v planetologii.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Airgun-array hg.png
Autor: Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute, Licence: CC BY-SA 2.5
In marine seismic one or an array of airguns is used to produce sound waves by releasing air under a pressure of 200 bar about every minute. The waves are reflected by the various sediment and rock layers in the ground. The echo is recorded by a streamer which is a some hundred to thousand meter long hose, filled with hundreds of hydrophones in oil, towed to the research vessel.