Geografie sídel

New York, jedna z největších městských oblastí světa

Geografie sídel, někdy také urbánní geografie, je geografická disciplína, která se zabývá studiem historie městského osídlení, vývojem měst, prostorovou strukturou měst či problémy měst. Studuje rovněž polohu měst, jejich funkce, hierarchii (urbánní a sídelní systém).

Existují dva přístupy při studii geografie sídel:

  • studium problémů zabývající se prostorovým rozmístěním samotných měst a komplexem vztahů mezi nimi; jako jsou třeba toky a spojení měst, které vytváří sídelní systém
  • studium vnitřní struktury měst; město je chápáno jako systém

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Urbánna geografia na slovenské Wikipedii.

Literatura

  • CHALUPA, Petr; TARABOVÁ, Zdeňka. Základy geografie obyvatelstva, demografie a geografie sídel. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1983. 159 s. 
  • BAŠOVSKÝ, Oliver; MLÁDEK, Jozef. Geografie obyvateľstva a sídiel. Bratislava: Univerzita Karlova, 1985. 223 s. (slovensky) 
  • VOTRUBEC, Ctibor. Lidská sídla, jejich typy a rozmístění ve světě. Praha: Academia, 1980. 396 s. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

New-York-Jan2005.jpg
Autor: No machine-readable author provided. Bernd Untiedt~commonswiki assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0

New York - View from Empire State Buildung Author: Bernd Untiedt, Germany

January 2005