Geoinformatika

Oceánské pánve mapované pomocí satelitů. Prvky mořského dna větší deseti kilometrů jsou zjištěny díky gravitační deformaci mořské hladiny.

Geoinformatika je technická věda, primárně spadající do domény informatiky a částečně geografie. Zabývá se programováním aplikací, prostorovými datovými strukturami a analýzou časoprostorových objektů a jevů souvisejících s povrchem Země či jiných nebeských těles. Díky vývoji softwaru a webových služeb pro modelování a analýzu prostorových dat slouží ostatním geovědám a příbuzným vědeckým a inženýrským oborům.[1]

Často je zaměňována s geomatikou, ta se však primárně věnuje získávání prostorových znalostí a využití informačních systémů, nikoli jejich vývoji.[1]

V rámci geověd se jedná o novou vědu, mezi jejíž oblasti výzkumu a aplikací v současnosti patří:

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Geoinformatika na slovenské Wikipedii.

  1. a b KRAWCZYK, Artur. Proposal of Redefinition of the Terms Geomatics and Geoinformatics on the Basis of Terminological Postulates. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2022-11-09, roč. 11, čís. 11, s. 557. Dostupné online [cit. 2023-10-20]. ISSN 2220-9964. DOI 10.3390/ijgi11110557. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ocean gravity map.gif
Ocean basins mapped with satellite altimetry. Seafloor features larger than 10 km are detected by resulting gravitational distortion of sea surface.