Geologická mapa

Geologická mapa je zmenšený a generalizovaný obraz geologické stavby, která je zobrazena na vhodném topologickém podkladu.

Dělení map

Dle účelu

 • Komplexní: Zobrazují rozšíření hornin na zemském povrchu (vrstvy pokryvných útvarů, stratigrafické jednotky, tektonické poměry)
 • Specializované: Zobrazují speciální geologickou informaci (tektonika, nerostné suroviny)

Podle měřítka

 • Přehledné – 1:500 000
 • Generální – 1:200 000
 • Speciální – 1:100 000 / 1:75 000
 • Základní – 1:50 000 / 1:25 000
 • Podrobné –větší než 1:38 000

Podle způsobu vypracování

 • Nedokumentované – jsou sestavené pouze dle pozorování v terénu, na základě obecných znalostí geologie a její zákonitosti. Současně i dle studia morfologie terénu (viz geomorfologie)
 • Dokumentované – jsou sestavené dle tzv. dokumentačních bodů, kde je počet dokumentačních bodů dán dle měřítka mapy a složitostí geologických poměru na listě mapy

Geologické mapy, které jsou používané v ČR

 • Velké mapy přehledné – 1:1 500 000 a 1:1 000 000
 • Velmi přehledné mapy, které jsou používané pouze pro výukové účely
 • Přehledně geologické mapa – 1:500 000

Odkazy

Externí odkazy