Geomorfologická provincie

Území Česka se člení na 4 provincie:
     I Česká vysočina
     III Západní Karpaty

Geomorfologická provincie je jednotka třetí úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země v podobě, v jaké se toto členění obvykle uplatňuje v Česku. Nadřazenou jednotkou je geomorfologický subsystém, podřazenou geomorfologická subprovincie.

Provincie je vymezena více geologicky než orograficky. Podle Demka (1987) provincie odpovídá „strukturně-tektonické jednotce nižšího řádu“.

Příklady geomorfologické provincie: Česká vysočina, Západní Karpaty, Východní Alpy.

Geomorfologická provincie v různých jazycích

  • česky: geomorfologická provincie
  • slovensky: geomorfologická provincia
  • polsky: prowincja fizycznogeograficzna

Externí odkazy

Média použitá na této stránce