Geomorfologické členění Česka

Z hlediska geomorfologického členění je Česko velmi rozmanitým teritoriem; nachází se na území čtyř geomorfologických provincií. Zdaleka největší rozsah z nich má Česká vysočina, k níž náleží 3/4 území Česka (celé Čechy a západní část Moravy a Slezska až k Brnu a Ostravě). Jihovýchodní a východní část českého území patří k Západním Karpatům. Zbylé dvě provincie zasahují pouze malou část českého území. Na jihovýchodě je to Dolnomoravským úvalem Západopanonská pánev, na severovýchodě Opavskou pahorkatinou Středoevropská nížina.

Vědecké geomorfologické členění jde do detailů – provincie (řádově desetitisíce km²) se dále podrobněji člení na soustavy (někdy zvané též subprovincie), podsoustavy (někdy též oblasti), celky, podcelky a okrsky (řádově desítky km²).

Základní geomorfologické oblasti v Česku

Související informace naleznete také v článku Seznam geomorfologických celků v Česku.
Geomorfologické členění území ČR - provincie
     Česká vysočina
     Středoevropská nížina
     Západní Karpaty
     Západopanonská pánev
Geomorfologické členění ČR - subprovincie
Geomorfologické členění ČR - oblasti

GEOMORFOLOGICKÁ PROVINCIE

ČESKÁ VYSOČINA


ZÁPADNÍ KARPATY


STŘEDOEVROPSKÁ NÍŽINA


ZÁPADOPANONSKÁ PÁNEV

Odkazy

Literatura

  • DEMEK, Jaromír; MACKOVČIN, Peter. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9. 
  • BALATKA, Břetislav; KALVODA, Jan. Geomorfologické členění reliéfu Čech. Praha: Kartografie Praha, 2006. 79 s. ISBN 80-7011-913-6. 
  • DEMEK, Jaromír a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Brno: Academia, 1987. 584 s. 
  • DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Praha: ČSAV, 1988. 476 s. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce