Germánské jazyky

Dnešní rozšíření v Evropě: Severogermánské jazyky
     islandština
     faerština
     norština
     švédština
     dánština
Západogermánské jazyky
     skotština
     angličtina
     fríština
     nizozemština
     dolnoněmčina
     němčina

Germánské jazyky představují jednu z větví indoevropských jazyků. Mluví jimi přes 450 miliónů osob a jsou i zeměpisně jedny z nejrozšířenějších.

Historie

Lingvisté se domnívají, že se větev germánských jazyků začala osamostatňovat již kolem roku 2000 př. n. l. Nejsou však žádné důkazy o tom, zdali někdy existoval germánský prajazyk, z něhož se postupem času odčlenily jednotlivé germánské jazyky, jak to známe u románských jazyků, jejichž původní jazyk latina je nám dobře známá, což též platí o způsobu a historických okolnostech vývoje jednotlivých románských jazyků. Někteří vědci dokonce popírají existenci germánského prajazyka. Vycházejí spíš z toho, že se některé jazyky sblížily a navzájem se ovlivňovaly.

Nejstarším souvislým germánským textem a zároveň jediným dokladem východogermánského jazyka jsou fragmenty gótského překladu Bible, pořízené biskupem Wulfilou ve 4. století.

Nejdůležitější kritéria vzniku

 1. ustálení přízvuku na první slabice;
 2. první posouvání hlásek:
  • p, t, k > f, þ, χ
  • b, d, g > p, t, k
  • bh, dh, gh > b, d, g;
 3. Přestavba gramatiky:
  • redukce původních osmi pádů na čtyři;
  • vznik „slabých“ adjektivních tvarů zakončujících na -n (např. něm.: dem schönen Mädchen '[tomu] hezkému děvčeti');
  • zánik většiny slovesných časů, mimo přítomný čas a minulý čas;
  • vznik slabých sloves s dentální příponou, např.:
   • angl. ask-ed,
   • něm. frag-t-e,
   • švéd.: fråga-d-e.

Rozdělení

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Literatura

 • Bethge, Richard: Konjugation des Urgermanischen, in Ferdinand Dieter, Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte, Leipzig 1900, 361.
 • Cercignani, Fausto: Indo-European ē in Germanic, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 86/1, 1972, 104–110.
 • Harbert, Wayne: The Germanic Languages, Cambridge 2007, ISBN 978-0-521-01511-0.
 • Haugen, Einar: Die skandinavischen Sprachen. Hamburg 1984, ISBN 3-87118-551-5.
 • Hutterer, Claus-Jürgen: Die germanischen Sprachen. VMA-Verlag, Wiesbaden 4. vyd. 2002, ISBN 3-928127-57-8.
 • Robinson, Orrin W.: Old English and Its Closest Relatives. A Survey of the Earliest Germanic Languages, Stanford (Calif) 1992, ISBN 0-8047-1454-1.
 • Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Stuttgart/ Leipzig 6. vyd. 1993, ISBN 3-7776-0501-8.
 • Schumacher, Stefan: 'Langvokalische Perfekta' in indogermanischen Einzelsprachen und ihr grundsprachlicher Hintergrund, in Gerhard Meiser und Olav Hackstein, Sprachkontakt und Sprachwandel, Wiesbaden 2005, 603f.
 • Wessén, Elias: Die nordischen Sprachen. Berlin 1968.

Média použitá na této stránce

Germanic languages in Europe.png
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
The present-day distribution of the Germanic languages in Europe:

North Germanic languages

West Germanic languages

Dots indicate areas where multilingualism is common.