Golfský proud

Golfský proud je zviditelněn červenou a oranžovou barvou, které naznačují vyšší teplotu než okolní povrch oceánu, který je znázorněn zeleně a modře.

Golfský proud a jeho severní větve – Irmingerův, Norský a Severoatlantický proud – je silný, teplý a poměrně rychlý mořský proud Atlantského oceánu. Vzniká v Mexickém zálivu, díky čemuž má i své jméno (gulf = anglicky záliv). Pokračuje Floridským průlivem, sleduje pobřeží Severní Ameriky k ostrovu Newfoundland, kde se odchyluje od pevniny a pak přechází přes Atlantský oceán. Přibližně na 40° s. š. a 30° z. d. se rozděluje na dvě větve: severní proud míří k severní Evropě a jižní se obrací k západnímu pobřeží Afriky.

Golfský proud je zhruba 100 kilometrů široký a 800 až 1200 metrů hluboký. Rychlost proudění je nejvyšší u povrchu, přičemž maximální rychlost je obvykle asi 2,5 metru za sekundu.

Klimatické vlivy

Golfský proud ovlivňuje podnebí východního pobřeží Severní Ameriky od Floridy po Newfoundland a západního pobřeží Evropy. Severní větev Golfského proudu, nazývaná Severoatlantický proud, zmírňuje v západní Evropě zimy, zejména na severu. Ty jsou tak teplejší než na jiných místech Země se stejnou zeměpisnou šířkou. Například v lednu činí rozdíl průměrných teplot mezi pobřežím Norska a severními částmi Kanady přibližně 30 °C.

Oscilace a termohalinní cirkulace

Na Golfský proud má vliv stav atmosféry a proudění v ní. Tato tzv. severoatlantická oscilace mění rychlost proudu a je s ním v přímé i nepřímé interakci. Golfský proud je také součástí termohalinní cirkulace probíhající v oceánském bazénu. S Golfským proudem je tak synchronizován proud Kurošio.[1]

Galerie

Reference

  1. YIRKA, Bob. Gulf Stream and Kuroshio Current found to be synchronized on decadal time scale. phys.org [online]. 2021-10-15 [cit. 2022-01-19]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Gulfstream.jpg
Autor: RedAndr, Licence: CC BY-SA 4.0
Gulf stream map
Gulf Stream water temperature.jpg
False-color image of the temperature of the Gulf Stream
In this false-color Terra MODIS image, the Gulf Stream can be seen flowing to the northeast off of the United State’s eastern seaboard. This image is a false-color representation of water temperatures of the Atlantic, and since the Gulf Stream is a warm current, it shows up clearly against the surrounding waters. Temperatures are shown in a color range; progressing from low to high are purple, blue, turquoise, green yellow, orange, and red. Black represents a lack of data, and is used predominantly to represent land. The Gulf Stream shows up as a winding rope of orange and yellow against the cooler green and blue waters.
Golfstrom.jpg

Golfstrom (Quelle: NASA)

Public Domain
Arctic Ocean.png
Arctic Ocean map (language neutral version)