Gotická katedrála

Basilika Saint-Denis – interiér

Gotická katedrála je architektonický termín označující typ velkého gotického kostela, který je vybaven minimálně třemi loděmi, příčnou lodí a chórovým ochozemvěncem kaplí a který je díky použití žebrové klenby a opěrného systému osvětlen velkými gotickými okny s vitrajemi. Tato podoba byla typická v Západní Evropě v období vrcholného středověku pro katedrální kostely, hlavní kostely diecéze, ve kterých je umístěn stolec (trůn) biskupa nazývaný katedra.[1] Ale katedrální gotika našla uplatnění i u jiných význačných kostelů, které nebyly biskupskými ani arcibiskupskými katedrálami.

Tento typ architektury vznikl v oblasti Île-de-France (okolí Paříže) ve 12. století a brzy se rozšířil i do dalších zemí jako nositel nové, gotické architektury. Gotická katedrála představuje vrcholné dílo středověku, které v sobě spojuje technické znalosti, umění a křesťanské ideje do jednoho účinného celku.[p 1]

Bazilika Saint-Denis

Podrobnější informace naleznete v článku Bazilika Saint-Denis.

Za první architekturu typu gotické katedrály je považována přestavba baziliky Saint-Denis u Paříže v první polovině 12. století iniciovaná a teoreticky zdůvodněná opatem Sugererm. Ten zde nechal vybudovat chórový ochoz s věncem kaplí, které díky použití lomených oblouků a žebrové klenby osvítily vnitřek chrámu nebývale velkými vitrajovými okny. Právě světlu Suger připisoval důležitý teologický význam.

Význačné gotické katedrály

Gotické katedrály v Česku

Kostely užívající některé prvky gotické katedrály

Bývalé katedrály

Odkazy

Poznámky

  1. Francouzský historik Georges Duby proto použil katedrálu jako symbolický obraz středověké společnosti ve svém stěžejním díle Věk katedrál.

Reference

  1. KOL. Nový velký ilustrovaný slovník naučný, část 10. Chokand-Klíč, heslo Katedrála, s. 284 [online]. Gutenberg, 1931 [cit. 2020-03-01]. Dostupné online. 

Média použitá na této stránce

Basilique Saint-Denis 01.jpg
Basilique Saint-Denis de Saint-Denis au nord de Paris