Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika.

Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Etymologie

Slovo gramatika pochází z řeckého γραμματικὴ (grammatikē), což znamená umění psát.

Historie

Ve středověku se gramatika vyučovala v rámci trivia na artistických fakultách univerzit.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Grammar na anglické Wikipedii.

Související články

Externí odkazy