Groš

(c) Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 3.0
Tourský groš (1266)

Groš (z lat. denarius grossus, tlustý denár) je název různých mincí, velmi rozšířených ve střední a východní Evropě, na Balkáně a ve východním Středomoří ve středověku a v raném novověku.

Počátky

Pražský groš (avers)
Pražský groš (revers)

Groš vznikl jako „dobrá“ stříbrná mince o váze 3–5 g a s ryzostí kolem 900/1000, která od 13. století nahradila předchozí „tenké“ brakteáty a denáry. Zatímco brakteáty se razily z tenkého plechu a měly tedy jen jednostrannou ražbu, „tlustý“ groš měl odlišnou ražbu na averzu a reverzu (líci a rubu). Patrně nejstarším byl tourský groš, ražený od roku 1266 ve francouzském Tours z příkazu krále Ludvíka IX. Svatého. Vzorem mu patrně byly křižácké zlaté sarcíny, ražené od roku 1250 v Akku. Následoval tyrolský groš vévody Meinharda II., ražený od roku 1271 v Meranu, anglický groat (1279), pražský groš krále Václava II., ražený od roku 1300 v Kutné Hoře a velmi rozšířený až do 16. století, kdy jej nahradil jáchymovský tolar. Od roku 1367 se v Krakově razily krakovské groše krále Kazimíra III. podle vzoru grošů pražských, po roce 1375 se groše razily také v Moldavsku a v dalších místech.

Tyrolský groš (1286)

Další vývoj

Groš odpovídal většinou 12 denárům, větší sumy se počítaly na kopy grošů (60 kusů). Jako je u mincí pravidlem, hodnota groše postupem času klesala, a to jak váhou (pozdější groše mají jen 1,4 – 1,8 g), tak i ryzostí, takže se z nich staly drobné peníze. V Polsku se od roku 1752 razily z mědi, v Německu groše nahradily šilinky a od 18. století platily 1/30 tolaru. Groše se používaly také v Bulharsku a na Blízkém východě, turecký název quruš i albánské groshe se odvozují od slova groš, stejně jako ukrajinské hroši, peníze.

V Německu a od roku 1624 také v Rakousku vznikly také „malé groše“ čili grešle, ražené až do roku 1768. Název grešle přešel do obecné řeči a znamená prostě „malou hodnotu“ – odtud úsloví, že něco „nestojí za zlámanou grešli“.

V moderní době je grosz menší měnovou jednotkou v Polsku (1/100 zlotého), do roku 2001 byl v Rakousku menší měnovou jednotkou groschen (1/100 schillingu), než je nahradil cent a euro.

Odkazy

Krakovský groš (avers)
Krakovský groš (revers)

Reference

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Groschen na anglické Wikipedii a Groschen na německé Wikipedii.

Literatura

  • Staněk J., Peníze v českých zemích, Praha 1995, ISBN 80-901893-1-8
  • Vandas J., Mince a platidla. Praha: Magnet-Press, 1994 - 220 s. ISBN 80-85847-15-9

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Grosi cracoviensess reverse.jpg
Autor: mzopw, Licence: CC BY-SA 3.0
The Grossus cracoviensis, a silver groschen coin similar to the Prague groschen, was introduced in Cracow by Casimir III of Poland in 1367. It is marked GROS(S)I CRACOVIENSES(S) and KAZIMIRVS PRIMUS DEI GRATIA REX POLONIE.
Grossi pragenses revers.jpg
Autor: Původně soubor načetl Mzopw na projektu Wikipedie v jazyce polština, Licence: CC BY-SA 3.0

Grosz praski Wacława II. Rewers.

Louis IX gros 1266.jpg
(c) Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 3.0
France, Royal. Louis IX (St. Louis). 1226-1270.
AR Gros Tournois (25mm, 4.10 g, 5h). Struck circa 1266-1270.
LVDOVICVS• REX, cross pattée
TVRONV•S• CIVIS, châtel tournois within border of lis.
Duplessy 190D var. (obv. legend); Lafaurie 198c var. (same)
Grossi pragenses avers.jpg
Autor: Původně soubor načetl Mzopw na projektu Wikipedie v jazyce polština, Licence: CC BY-SA 3.0

Grosz praski Wacława II. Awers.

Grosi cracoviensess obverse.jpg
Autor: Mzopw, Licence: CC BY-SA 3.0
The Grossus cracoviensis, a silver groschen coin similar to the Prague groschen, was introduced in Cracow by Casimir III of Poland in 1367. It is marked GROS(S)I CRACOVIENSES(S) and KAZIMIRVS PRIMUS DEI GRATIA REX POLONIE.
Groschen.tirol.wmt.jpg
Autor: Originally uploaded from: Wmeinhart, Licence: CC BY-SA 3.0
Silver coin Tiroler Groschen, 1286, scanned
  • Obverse: ME IN AR DVS -- Double Cross
  • Reverse: COMES TIROL -- Tirol counts eagle
  • 1,45 g silver