Groteska

Groteska je dramaturgický útvar vyskytující se ve filmu hraném i animovaném, popřípadě na divadle či v literatuře. Jedná se o žánr, který za svůj hlavní atribut zvolil humor (nejčastěji situační) či komiku, někdy i na úkor ostatních rozměrů díla jako je děj, zápletka, výprava a podobně. Groteska má jako žánr tradici již od počátků filmové tvorby zejména v oblasti němého filmu.

Groteskno

Dílo je nazváno groteskním, když dojdeme k přesvědčení, že způsob autorské interpretace reality překročil jistou intuitivně cítěnou mez a přerostl v její subjektivní víceméně disharmonickou deformaci. Groteskno nacházíme všude tam, kde výpověď autora neodpovídá dobové normě ve vnímání a zobrazování světa a staví se vůči ní, často ve snaze o realitě podat novou a podstatnější výpověď. Typické je zde nesourodé kombinování různých prvků (věcí, dějů, postupů, hodnot, forem) tak, že výsledek přestane dávat tradiční smysl, čímž ale v jiné rovině vznikne smysl nový. Obsahem může jít o díla fantazijní, humorná, satirická, neúměrně optimistická i pesimistická.[1]

Druhy

České pojetí grotesky

V grotesce postavy jednají v rozporu s předpoklady a zvyklostmi, se vznešenými zásadami a záměry, úmysly, jež proklamují. Jako groteska zaznívá například vypravování o průběhu polní mše sloužené feldkurátem Katzem v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války.

Americké pojetí grotesky

V grotesce (zvlášť v americkém typu grotesky známý i jako slapstick) se člověk může setkat s extrémním fyzickým násilím, převyšujícím běžné hodnoty skutečnosti. Tak například, nějaká postava je silně udeřena obrovskou pánví, nebo vběhne přímo do zdi, ale nic se jí nestane, nebo je velice naštvaná, neboť něco hledá, prohledá celý svět a nakonec zjistí, že ta věc je vedle něho.

Tyto nadsazené situace se často objevují v amerických animovaných seriálech známých jako cartoon (jako Tom a Jerry, Road Runner, aj.)

Reference

  1. Ústav pro českou a světovou literaturu. Poetika české meziválečné literatury. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1987. 356 s. Dostupné online. S. 106–107. 

Externí odkazy