Gymnázium Třebíč

Gymnázium Třebíč
Informace
ZkratkaGTR
Právní formapříspěvková organizace
ZřizovatelKraj Vysočina
Datum založení1871
Počet žáků596
Zaměstnanci
ŘeditelRNDr. Alice Burešová
ZástupceRNDr. Zdeněk Tůma,
Mgr. Lenka Chybová (statutární zástupkyně)
Poloha
MěstoJejkov
AdresaMasarykovo náměstí 116/9, Třebíč, 674 01, Česko
Zeměpisné souřadnice
Identifikátory
IČO60418435 (VR)
IZO000559237
REDIZO600015343
Oficiální webwww.gtr.cz
Obory vzdělání
 • Gymnázium čtyřleté
 • Gymnázium osmileté
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Gymnázium Třebíč je všeobecné gymnázium, které se nachází v třebíčské čtvrti Horka-Domky naproti budově Městského úřadu Třebíč na Masarykově náměstí. Blízko školy se nachází i Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, hotelová škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Škole se přezdívá gymnázium básníků,[1] což odkazuje především ke skutečnosti, že mezi její významné absolventy patří Vítězslav Nezval, Jakub Deml či Jan Zahradníček.

Dějiny

Boje o české gymnázium a jeho založení

Starosta města Ignác Přerovský

První pokus o zřízení nižší reály vzešel na popud starosty města Martina Hasska z třebíčského zastupitelstva roku 1853 a vedl k podání žádosti vládě o zřízení školy s nabídkou, že město zajistí pro školu budovu a rovněž veškeré potřebné vybavení.[2] Pro dokázání vážnosti žádosti zakoupilo město dům číslo stojící na Jordáně, tedy dnešním Masarykově náměstí. Na jeho místě měla být vybudována nová školní budova.

Při projednávání návrhu úředními orgány však došlo k průtahům. Mezitím se změnilo rozložení sil v třebíčském zastupitelstvu a konzervativní členové se postavili pro Hasskově snaze a odvolali dříve dané sliby o zajištění školy.[2] Jejich další tlak vedl až k odstoupení Martina Hasska z pozice starosty v roce 1857.[2]

Až roku 1867 padla vláda Karla Funduluse staršího a nový starosta Ignác Přerovský oživil myšlenku vzniku střední školy. Tentokrát ale zastupitelé neusilovali o nižší reálku, nýbrž o nižší gymnáziu. O jeho zřízení jela roku 1870 osobně jednat do Vídně delegace ve složení Ignác Přerovský, Alois Hassek a František Müller.[2] Dalšího projednávání žádosti se ujal ve Vídni tehdejší ministerský rada Josef Jireček, který se rok poté stal rovněž ministrem kultury a vyučování v Hohenwartově vládě. Z této pozice zajistil císařské rozhodnutí ze dne 14. srpna 1871 o zřízení c. k. slovanských nižších gymnasií v Třebíči a Valašském Meziříčí.[2] Slovanská gymnasia zakládaná na Moravě byla totožná s českými v Čechách.[3]

Prvním ředitelem gymnázia byl jmenován Alois Vaníček,[4] profesorem František Hejzlar a katechetou farář ze zámku dr. Alois Schrotz. Pro zajištění chodu školy pronajalo město místnosti v domě U Krupičků.[3]

První roky a přeměna na německé gymnázium

Vzdělávací ústav byl slavnostně otevřen 29. října 1871, tedy ve stejný den, jako byl vysvěcen třebíčský Národní dům. Slavnostní kázání ku příležitosti otevření tehdy vedl třebíčský rodák P. Jan Soukop.[3]

V prvním školním roce se zapsalo ke studiu 78 žáků. Ti byli vyučováni v domě U Krupičků[4] všichni v společně v jedné místnosti, protože se nepočítalo s takovým zájmem.[3] Obdobný zájem vydržel i v následujícím roce.

Po nástupu nové Auersperkovy vlády však došlo ke změnám v celém císařství, které vedly k centralizaci a germanizaci. Bylo tak rozpuštěno české zastupitelstvo a následně nahrazeno hrstkou třebíčských Němců podporovaných německy mluvícími Židy a státní správou.[3] 3. srpna 1873 v důsledku toho došlo k podání žádosti 30členné komise o zavedení německého vyučovacího jazyka na gymnáziu. Ten byl zaveden i přes protest podepsaný 722 občany Třebíče a 100 občany okolních obcí a následně odeslaný císaři.[3] Vláda návrh totiž císaři protest ani nepředložila a obhajovala své rozhodnutí prohlášením, že dokument nevzešel od obecního zastupitelstva.

7. listopadu 1873 byl zvolen starostou Karel Fundulus mladší a již 9. listopadu bylo změněno slovanské gymnázium na c. k. německé vyšší gymnasium. Německé gymnázium však nemohlo získat dostatečný počet žáků. Z toho důvody byly zřízeny české paralelní třídy v 1. a 2. ročníku.[3] Ve druhém ročníku byli čeští studenti připravování na přechod do třetího ročníku německého.[3]

Rozvoj třebíčského školství začal až po školských reformách Marie Terezie v 18. století. V té době byly učiněny první pokusy o vytvoření gymnázia v Třebíči. Další, již úspěšnější, snahy jsou datovány do poloviny 19. století. O založení gymnázia usiloval tehdejší starosta Martin Hassek, který v roce 1853 podal žádost o zřízení gymnázia. Nakonec se ani tento pokus nestal úspěšným a tak střední škola opět nebyla založena.

V roce 1871 se tehdy již převážně české městské zastupitelstvo zavázalo opatřit gymnáziu budovu a zázemí a císař František Josef I. 14. srpna tohoto roku rozhodl, že celkově 4. české gymnázium bude založeno. Již 29. října téhož roku proběhla slavnost k otevření gymnázia, v kostele sv. Martina z Tours pronesl slavnostní kázání farář z Doubravice na Moravě a třebíčský rodák Jan Nepomuk Soukop. Tentýž den byl rovněž otevřen i Národní dům. Obec tak byla narychlo nucena sehnat budovy pro gymnázium, využila tak tzv. Krupičkův dům, kde působila finanční stráž – ta byla vystěhována jinam. Škola však působila postupně i v dalších prostorách, Krupičkův dům údajně nestačil, škola působila v budově radnice, hostinci, sirotčinci a také i v bývalé jejkovské škole. V roce 1875 byla škola přestěhována do tzv. staré školy (pozdější budova zdravotnické školy a po roce 2005 i gymnázia) na Hasskově ulici. Za dalších deset let byla k této budově přistavěna dvouposchoďová přístavba. V těchto letech bylo gymnázium poněmčeno, tento stav trval od roku 1874 až do roku 1888, kdy byly zrušeny všechny německé třídy. Mezitím však postupně přibývaly mezi německé třídy i třídy s českým vyučovacím jazykem.[5] Od roku 1886 bylo navíc gymnázium císařským rozhodnutím z 24. července 1885[5] prohlášeno za nižší gymnázium, o rok později již za gymnázium vyšší.

Svěcení budovy gymnázia

V dubnu 1888 bylo již vybráno místo pro novou budovu gymnázia a stavitelé Jaroslav Herzán a Reimund Wolf zahájili stavbu, budova byla postavena nákladem 84 000 zlatých a slavnostní otevření proběhlo 22. září 1889. Tentýž den byla budova i vysvěcena, svěcení se ujal František Saleský Bauer. Projevy pronesli i starosta Jan František Kubeš, školní inspektor K. Schober a advokát Antonín Blahovec, za desku s věnováním byla zazděna železná krabička s listinami a také byly k příležitosti svěcení gymnázia vyraženy pamětní mince. Odpoledne se v besedním domě konal banket, při kterém byla volána sláva císaři.

Profesorský sbor Gymnázia Třebíč (asi 1897)

V roce 1896 proběhly oslavy k 25 letům gymnázia a k tomuto roku byl založen i Akademický feriální klub pro jihozápadní Moravu se sídlem v Třebíči. Škola byla však využívaná i jinak, v roce 1894 ve škole byla během prázdnin ubytována armáda a znovu od srpna 1914 do 1. ledna 1916 ve škole sídlil vojenský lazaret.[6] Výuka však nebyla přerušena, pouze byla odsunuta do tzv. Staré školy na Hasskově ulici. Od roku 1916 až do osvobození 28. října 1918 probíhala výuka s problémy, někteří učitelé narukovali a také byli nuceni narukovat i žáci vyšších ročníků. Po osvobození se měli vrátit původní profesoři a studenti již ve školním roce 1919/1920 založili sportovní klub Achilles. Již 10. února 1920 bylo gymnázium pojmenováno Masarykovo gymnázium, tentýž měsíc byly z učeben odstraněny kříže (jako ve všech školách). V roce 1921 proběhly oslavy 50 let gymnázia.

Škola byla do roku 1924 označena jako klasické gymnázium, později jako reálně gymnazijní škola s francouzštinou a deskriptivou.[7] V roce 1928 byla osazena druhá pamětní deska, tentokrát padlým vojákům v čele se studentem Josefem Knotkem ze Smrku a od roku 1930 ve škole působilo sdružení rodičů. V roce 1935 si studenti mohli poprvé vybrat francouzský jazyk jako jazyk maturitní.[7]

V roce 1938 byla škola opět obsazena armádou (všechny učebny kromě čtyř byly přenechány československé armádě, mohlo se vyučovat pouze 24 hodin týdně a sborovna byla přesunuta do šaten),[7] tentokrát byla výuka přesunuta do šesti učeben[7] budovy Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa. Do třebíčského gymnázia se navíc přesunuly řediteství gymnázií z odsunutých území českého státu, byli jimi ředitelství znojemského, telčského, ivančického, hustopečského a opavského gymnázia.[7] Později se výuka vrátila zpět do původní budovy, ale již 11. května 1942 byla budova zabrána pro sběrný tábor Židů. Výuka fungovala pouze pro studenty z posledního ročníku, kteří se připravovali na maturitní zkoušku.[8] Účelu sběrného tábora ovšem škola sloužila pouze do 25. května tohoto roku, budovou prošlo přes 1500 osob, tyto osoby byly později transportovány do koncentračních táborů. Po této epizodě se ve škole učilo až do konce školního roku 1944, v srpnu tohoto roku byly v budově rychle připraveny prostory pro německý vojenský lazaret. V této době se tak vyučovalo v tzv. Dělnickém domě (naproti jejkovskému kostelu), jejkovské faře a na dalších místech. Později bylo vyučování zastaveno úplně. Po osvobození bylo vyučování obnoveno a v roce 1946 se již konaly slavnosti k 75 letům školy. V tomto roce byl také vydán almanach k tomuto výročí.

Po revoluci, v roce 1953 byla budova přestěhována do nově postavené budovy jedenáctileté střední školy na tehdejším náměstí Osvobození (na nynějším Václavském náměstí), tento název škola získala na několik let a v roce 1960 byla znovu přejmenována a to na Střední všeobecně vzdělávací školu. Tak se škola jmenovala do roku 1968, posléze byla přejmenována opět na gymnázium.[8] V roce 1971 proběhly oslavy stého výročí založení školy a také se škola vrátila zpět do původní budovy na Masarykově náměstí. Do budovy jedenáctiletky byla přestěhována základní škola. V roce 1980 po školských reformách začali být ve škole vyučovány odborné předměty, ty se pak vyučovaly až do roku 1990, kdy byly zrušeny.[8] K dalšímu přejmenování školy došlo dne 23. října 1987, dostala název Gymnázium Bedřicha Václavka, tento název vydržel pouze do roku 1990 a v souvislosti s tímto přejmenováním byla odhalena pamětní deska.[9] Ještě před sametovou revolucí začala přístavba nové budovy gymnázia, přesněji 1. září 1989, výuka probíhala v sousední budově. Přístavba byla dokončena v roce 1994 a výuka v původních i nových prostorách byla zahájena 4. září 1995. V roce 1990 nastoupili první studenti do tříd víceletého gymnázia, ti prozatím studovali v budově ZŠ T.G. Masaryka, do budov gymnázia se přesunuli až po dostavbě přístavby v roce 1995.[10]

V roce 1996 došlo k oslavám 125. výročí školy a rovněž k vydání Almanachu gymnázia Třebíč 1871–1996. V roce 2021 došlo také k oslavám 150 let gymnázia.[11] V roce 2021 byl také k výročí vydán šestý almanach gymnazijní matice Gymnázia Třebíč.[12]

Proměny budov Gymnázia Třebíč na fotografiích
Svěcení nově postavené staré budovy Gymnázia roku 1889Pohled na Gymnázium Třebíč z městské věže okolo roku 1906
Roku 1889Kolem roku 1906

Současnost

Nová budova gymnázia

Gymnázium se snaží studenty připravovat na studium na vysokých školách, většina studentů se na vysoké školy dostává. Škola nabízí výuku několika jazyků, kurzy programování, biologické, dějepisné a jiné semináře. Na škole vyučuje 48 učitelů, navštěvuje ji přibližně 600 žáků, škola otvírá 3 třídy pro čtyřleté gymnázium a jednu třídu pro víceleté gymnázium.[10]

Škola sídlí ve dvou budovách. Jsou to nová a stará budova, stará školní budova na Masarykově náměstí byla postavena v roce 1889, nová byla postavena mezi lety 1989–1994. V roce 2016 má dojít k rekonstrukci střechy školy, stejně tak k dobudování strojovny vzduchotechniky s rekuperací tepla.[13] Budova se rekonstruovala až do konce roku s tím, že kolaudace má proběhnout na začátku prosince 2016. Mimo jiné se z tělocvičny gymnázia staly učebny a kabinety, neboť v horních patrech školy se nedalo vyučovat – nebyla zavedena vzduchotechnika a další vedení.[14]

Názvy školy

 • 1871 C. k. slovanské nižší gymnasium
 • 1873 C. k. německé nižší gymnasium
 • 1886 Gymnázium
 • 1920 Masarykovo gymnázium
 • 1953 Jedenáctiletá střední škola
 • 1960 Střední všeobecně vzdělávací škola
 • 1968 Gymnázium
 • 1987 Gymnázium Bedřicha Václavka
 • 1990 Gymnázium Třebíč

Seznam ředitelů

Prvním ředitelem gymnázia byl Alois Vaníček, současnou ředitelkou gymnázia je od roku 2012 Alice Burešová.[15]

PořadíPředstavitelPortrétObdobí působeníPoznámka
1Alois Vaníček1871–1875narozen v roce 1825 v Praze, působil dříve na gymnáziu v Olomouci, vystudovaný právník, podporoval českou výuku, z toho důvodu posléze přeložen na gymnázium v Jindřichově Hradci, zemřel v roce 1883 v Praze[16]
2Edmund Kratochvil1875–1878zastánce poněmčení výuky, posléze odešel na německé gymnázium v Uherském Hradišti[16]
3Ferdinand Kremser1878–1884přišel do Třebíče z Jihlavy, byl zastáncem české výuky, byl znám jako milý a klidný člověk, posléze odešel na gymnázium do Znojma[16]
4PhDr. Jan ReichertPhDr. Jan Reichert, ředitel Gymnázia Třebíč 1884–19021884–1902narozen v roce 1839 v Plačicích, během činnosti Jana Reicherta byly zrušeny německé třídy, rozšířen počet českých tříd a gymnázium povýšeno na vyšší. Byla také projektována, postavena a následně otevřena nová školní budova. Po roce 1902 odešel do důchodu, zemřel v roce 1912 v Třebíči.[16]
5Karel Kořínek1902–1908narozen v roce 1856 v Olomouci, profesor řečtiny a češtiny, posléze přešel na gymnázium v Olomouci, zemřel v roce 1920 v Olomouci[16]
6PhDr. Jan Korec1908–1913narozen v roce 1856 v Protivanově, do Třebíče přešel z Brna, kde učil na gymnáziu, zemřel náhle v roce 1913[16]
7Jan Štěpán1913–1914narozen v roce 1858 v Pecce, po úmrtí Jana Korce byl jmenován na pozici ředitele Jan Štěpán, ten však zemřel také náhle v lednu roku 1914.[16]
8Antonín Nevole1914–1924přišel z gymnázia v Olomouci, během jeho působení školou prošla první světová válka, někteří studenti odešli do války, v roce 1918 odmaturovalo několik studentů, v roce 1924 odešel do důchodu[17]
9PhDr. Josef Kozlovský1925–1936narozen v roce 1880 v Rašově, působil na gymnáziu v Brně, následně se stal ředitelem gymnázia v Třebíči, v roce 1936 nastoupil zdravotní dovolenou a posléze odešel do důchodu[18]
10Bohumír Bradáč1937–1942narozen v roce 1884 v Okříškách, posléze učil na gymnáziu v Jihlavě a následně přešel do Třebíče, posléze se stal opět ředitelem v letech 1945–1948[19]
11Alois Kratochvil1942–1945narozen v roce 1889 v Ptáčově, pedagog a těsnopisec, mezi lety 1942 a 1945 provizorní správce,[19] zemřel v roce 1964
12Bohumír Bradáč1945–1948narozen v roce 1884 v Okříškách, posléze učil na gymnáziu v Jihlavě a následně přešel do Třebíče, posléze se stal opět ředitelem v letech 1945–1948
13Alois Kratochvil1948–1953narozen v roce 1889 v Ptáčově, pedagog a těsnopisec, mezi lety 1942 a 1945 provizorní správce, zemřel v roce 1964
14Karel Heinige1953–1961původně řídící učitel ve Štěměchách, posléze místní politik a ředitel[20]
15Jaroslav Kratochvíl1961–1966
16Josef Raček1966–1978zasloužil se o návrat do původní budovy gymnázia z budovy tzv. jedenáctiletky na Václavském náměstí[21]
17Mgr. František Plhák1978–1990učil chemii a biologii na gymnáziu až do roku 1996[19]
18Mgr. Ludvík Burian1990–2003učil matematiky a fyziku na gymnáziu v Třebíči mezi lety 1979–2004, absolvoval Gymnázium Třebíč, prvním porevolučním ředitelem gymnázia, podílel se na změnách studijního plánu a za jeho působení byla přistavěna nová tělocvična[19]
19Mgr. Radek Blažek[22]Radek Blažek, ředitel Gymnázia Třebíč 2003–20122003–2012učil chemii a biologii na gymnáziu v Třebíči mezi lety 1988–2012, absolvoval Gymnázium Třebíč, za jeho působení byl navýšen počet tříd a upraveny učební plány,[19] posléze působil na školské inspekci
20RNDr. Alice Burešová2012–dosuddo roku 2000 působila na základní škol, učí chemii a angličtinu od roku 2000 na gymnáziu Třebíč, věnovala se rozvoji projektů, za jejího působení byla přistavěna budova s badatelským centrem[19]

Významní studenti

Hlavní vchod do gymnázia
Studentský vchod do nové budovy gymnázia
Centrální jídelna
Bývalá budova SZŠ v místech, kde stávala Vídeňská brána, svého času třetí budova GTR
Související informace naleznete také v článku Seznam významných studentů Gymnázia Třebíč.

Předměty

V nabídce gymnázia jsou předměty všeobecného zaměření jako jsou zeměpis, dějepis, biologie, matematika, fyzika a mnohé další. Z jazyků je možné studovat češtinu, angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu a latinu.

Specializované učebny

Na gymnáziu se nachází celkem devět specializovaných učeben. Svou třídu a laboratoře mají biologie, chemie a fyzika. Vlastní učebnu má také výtvarná výchova, hudební výchova. Mimo to se zde nachází ještě jedna bývalá učebna fyziky, ve které jsou patrné pozůstatky přizpůsobení. Škola se také může pochlubit interaktivní učebnou zeměpisu se speciální dotykovou tabulí, na kterou v rámci soutěže Oranžová učebna přispěla Skupina ČEZ. Takřka všechny specializované učebny jsou vybaveny počítačem a projektorem, některé jsou poschoďové.

Tradiční akce školy

 • Sportovní den
 • Studentská akademie Studenti studentům
 • Den otevřených dveří
 • Ples Gymnazijní matice
 • Výtvarná akce studentů Ani ve škole, ani za školu, ale před školou
 • Netradiční sportovní den k ukončení školního roku pořádaný studenty třetích ročníků

Aktivity studentů

Již více než třicet let na škole pravidelně vychází studentský časopis Zvonek navazující na odkaz úspěšných studentů Gymnázia Třebíč, jakými byly například básníci Vítězslav Nezval či Jakub Deml. Svým stářím patří patrně mezi nejstarší pravidelně vycházející školní časopisy v Česku. Mezi jeho odchovance patří například karikaturista Štěpán Mareš, který během svého studia na gymnáziu pro Zvonek pracoval coby začínající ilustrátor.

Snímek z vysílání televize Hitoto

Od roku 2009 spolupracuje školní časopis se Studentským studiem, které existuje již od devadesátých let 20. století a jeho hlavní činností je provoz školní televize. Zvonek společně se Studentským studiem úspěšně provozuje televizní stanici Hitoto, která pravidelně vysílá ve škole i na internetu. Při své činnosti využívají redaktoři četných zkušeností získaných při provozu velmi populární stejnojmenné rozhlasové stanice, která na škole působila v osmdesátých až devadesátých letech. Jejím hlavním předmětem vysílání byla populární hitparáda. V současné době se na vysílání podílí všichni redaktoři školního časopisu, někteří zástupci Studentského studia a další studenti. Mimo standardní vysílání, které probíhá dvakrát i vícekrát týdně, natáčí školní televize také například dokument o historii školy.

Ve školním roce 2009/2010 vznikl na gymnáziu též konkurenční televizní kanál Universal provozovaný některými členy Studentského studia. První vysílání bylo představeno studentům v úterý 22. prosince 2009 před konáním tradiční vánoční akademie. Vysílání bylo přijato studenty i učiteli dobře. Universal v současnosti vysílá každý týden pouze jednou a to ve středu, v repríze pak ve čtvrtek. Každý lichý týden se na televizních obrazovkách na všech učebnách objevuje zpravodajská relace, zatímco sudé týdny patří zábavné show Uvolněte se, prosím, kde roli hosta přebírají místní vyučující. Universal ve svých začátcích pronikl i na titulní stránky místních novin, např. Třebíčského deníku. Na tvorbě pořadu spolupracuje přibližně 30 studentů.

V roce 2018 studenti uspořádali v Třebíči jeden z Běhů pro Paměť národa.[102]

V únoru roku 2019 studenti uspěli v soutěží Francouzského institutu v Praze, studenti vytvořili komiks s tematikou roku 1918, stejně tak vytvořili dopis s téže tematikou.[103]

Odkazy

Literatura

 • Veselý, K: Vývoj a význam gymnasia v Třebíči, nakl. Jindřich Lorenz, Třebíč 1912 Dostupné online
 • Alamanach Gymnázia Třebíč 1871 – 1996. Redakce PhDr. Pavel Jindra, RNDr. Miroslav Málek. 1. vyd. Třebíč: Gymnázium Třebíč, 1996. 342 s. 
 • Doplněk almanachu Gymnázia Třebíč 1996 – 2006. Redakce Mgr. Lenka Mahelová. 1. vyd. Třebíč: Gymnázium Třebíč, 2006. 168 s. 
 • JOURA, Jiří. Procházky starou Třebíčí potřetí. Třebíč: Amaprint-Kerndl, 2008. 207 s. ISBN 978-80-254-4243-2. Kapitola Třebíčské české gymnázium I., s. 9–14. 
 • JOURA, Jiří. Procházky starou Třebíčí potřetí. Třebíč: Amaprint-Kerndl, 2008. 207 s. ISBN 978-80-254-4243-2. Kapitola Třebíčské české gymnázium II., s. 14–18. 

Reference

 1. https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/student-gymnazia-vyhrava-jednu-olympiadu-20090612.html
 2. a b c d e DVOŘÁK, Karel. Ze staré Třebíče. Díl II.. Třebíč: Sociální demokracie, 1990. 215 s. Kapitola Tragikomedie metamorfóz třebíčského gymnasia 1871 - 1887, s. 60. 
 3. a b c d e f g h Ze staré Třebíče. Díl II. s. 61.
 4. a b RŮŽIČKOVÁ, Eva. Dějiny školství v Třebíči. Olomouc, 2011 [cit. 2016-10-03]. 43 s. Bakalářská práce. Katedra společenských věd - Pedagogická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Pavel Kopeček. s. 23. Dostupné online.
 5. a b RŮŽIČKOVÁ, Eva. Dějiny školství v Třebíči. Olomouc, 2011 [cit. 2016-10-03]. 43 s. Bakalářská práce. Katedra společenských věd - Pedagogická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Pavel Kopeček. s. 24. Dostupné online.
 6. VONDRÁK, František. Třebíčským lazaretem prošly tisíce vojáků. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-02-13 [cit. 2017-02-19]. Dostupné online. 
 7. a b c d e RŮŽIČKOVÁ, Eva. Dějiny školství v Třebíči. Olomouc, 2011 [cit. 2016-10-03]. 43 s. Bakalářská práce. Katedra společenských věd - Pedagogická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Pavel Kopeček. s. 25. Dostupné online.
 8. a b c RŮŽIČKOVÁ, Eva. Dějiny školství v Třebíči. Olomouc, 2011 [cit. 2016-10-03]. 43 s. Bakalářská práce. Katedra společenských věd - Pedagogická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Pavel Kopeček. s. 26. Dostupné online.
 9. NA. Gymnázium nese jméno Bedřicha Václavka. Třebíčský zpravodaj. 12/1987, roč. 1987, čís. 12, s. 10. 
 10. a b RŮŽIČKOVÁ, Eva. Dějiny školství v Třebíči. Olomouc, 2011 [cit. 2016-10-03]. 43 s. Bakalářská práce. Katedra společenských věd - Pedagogická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Pavel Kopeček. s. 27. Dostupné online.
 11. VAŘÍLEK, David. Gymnázium Třebíč oslavilo velkolepě 150. narozeniny – Vysočina-news.cz. Vysočina News [online]. Revy HB, 2021-10-10 [cit. 2021-10-29]. Dostupné online. 
 12. ZEIBERT, Milan. Almanach gymnáziem nabitý. Horácké noviny. 2021-12-09, roč. XXXII, čís. 49, s. 8. 
 13. BROTHÁNKOVÁ, Monika. Kraj Vysočina připravuje velké investiční projekty do vzdělávání [online]. Kraj Vysočina, 2016-05-19 [cit. 2016-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-05. 
 14. ČERNÝ, Kamil. Gymnazisté stále studují v provizoriu. Opravy nekončí. Třebíčský deník [online]. VLP, 2016-11-21 [cit. 2016-11-22]. Dostupné online. 
 15. RŮŽIČKOVÁ, Eva. Dějiny školství v Třebíči. Olomouc, 2011 [cit. 2016-10-03]. 43 s. Bakalářská práce. Katedra společenských věd - Pedagogická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Pavel Kopeček. s. Textové přílohy - Přiloha 1. Dostupné online.
 16. a b c d e f g PRÁŠKOVÁ, Monika. Historie Gymnázia v Třebíči od roku 1871 do roku 1918. Brno, 2013. Bakalářská práce. Filozofická fakulta, Masarykova univerizta. Vedoucí práce Michal Šimáně. Dostupné online.
 17. Učitelský sbor. Program státního gymnázia v Třebíči. 1924, roč. 1923-1924, čís. 47, s. 5. Dostupné online. 
 18. PADRNOSOVÁ, Jana. Historie, osobnosti školy [online]. Třebíč: Gymnázium Třebíč [cit. 2021-08-03]. Dostupné online. 
 19. a b c d e f BENDA, Petr. 150 let gymnázia v Třebíči. 1.. vyd. Třebíč: Gymnazijní matice při Gymnáziu Třebíč, 2021. 356 s. S. 136–159. 
 20. FENIK, Josef. Zápis z doby okupace od r. 1940 až do osvobození 1945 [online]. Cuzkrajovy listy [cit. 2023-09-10]. Dostupné online. 
 21. BÁRTÍKOVÁ, Eva. Gymnázium Třebíč oslaví 140. výročí založení. Třebíčský deník. 2011-10-13. Dostupné online [cit. 2023-09-10]. 
 22. Volební komise, GTR, PDF[nedostupný zdroj]
 23. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw BENDA, Petr. 150 let gymnázia v Třebíči. 1.. vyd. Třebíč: Gymnazijní matice při Gymnáziu Třebíč, 2021. 356 s. S. 202–243. 
 24. a b Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 237.
 25. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w SAMEŠ, Čeněk; JARUŠEK, Robert; VANĚK, Josef. Třebíč : město a okres. Brno: Národohospodářská propagace ČR, 1932. 131 s. S. 27. 
 26. Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 260.
 27. Zemřel P. Jan Josef Budil, OSA [online]. biskupstvi.cz [cit. 2020-06-04]. Dostupné online. 
 28. HRŮZA, Miloš. Narozeni v Třebíči – Jaromír Čejka. Třebíčský zpravodaj. 2023-09-18, roč. 2023, čís. 9, s. 10. Dostupné online. 
 29. a b Gymnázium Třebíč. Almanach Gymnázia Třebíč 1871 - 1996. Redakce Pavel Jindra, Miroslav Málek. 1. vyd. Třebíč: Gymnázium Třebíč, 1996. 344 s. Kapitola Seznam absolventů, s. 224. 
 30. https://ma.mzm.cz/arl-muz/cs/detail/?st=smart&idx=muz_us_auth*j0000106&iset=1&disprec=6
 31. Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 233.
 32. a b Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 234.
 33. ŠTÍCHA, František. Miloš Dokulil devadesátiletý [online]. Praha: AV ČR, 2002 [cit. 2020-04-26]. Dostupné online. 
 34. DEJMEK, Jindřich. DOLEŽAL Jaromír [online]. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR [cit. 2023-01-01]. Dostupné online. 
 35. Seznam abiturientů approbovaných ve šk. r. 1908/9 a v únoru 1910. Program c.k. státního gymnasia v Třebíči. Třebíč: C.k. státní gymnasium, 1910, roč. 1910, čís. 33, s. 82. 
 36. PROCHÁZKA, Zbyněk. Legionáři obce Střítež [online]. Střítež: Obec Střítež, 2008-12-25 [cit. 2022-08-04]. Dostupné online. 
 37. a b c Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 230.
 38. HUSOVÁ, Marcella. FIALA Otakar 2.6.1889-3.1.1977 [online]. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné online. 
 39. Regionální osobnosti. 1. vyd. Třebíč: Okresní knihovna, 1995. 68 s. ISBN 80-85062-01-1. S. 13. 
 40. Lubor Herzán – Životopis [online]. Příběhy našich sousedů [cit. 2022-08-01]. Dostupné online. 
 41. ŽOUREK, Jaroslav. Akademik Antonín Hobza. Věstník Československé akademie věd. 1954-12-10, roč. 63, čís. 9–10, s. 428–436. 
 42. ZEJDA, Radovan. Dana Hobzová. Třebíčský zpravodaj. 2/2015, roč. 2015, čís. 2, s. 11. Dostupné online. 
 43. JINDRA, Martin. Biografický slovník Církve československé husitské.. Praha: Církev československá husitská, 2020. 644 s. ISBN 9788070001677. S. 157. 
 44. https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=19313
 45. cra. René "Renda" Janoštík v Karlovicích. e-gag. 2007-03-29, s. 12. Dostupné online. 
 46. Kronika ústavu. Program c.k. státního gymnasia v Třebíči. 1928, roč. 51, s. 21. 
 47. a b Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 231.
 48. VESELÝ, Luboš Xaver; nwe. Poslanec Pavel Kováčik: Po mamince jsem Moravák jak poleno. Region [online]. Český rozhlas, 2020-07-07 [cit. 2020-09-02]. Dostupné online. 
 49. Regionální osobnosti. 1. vyd. Třebíč: Okresní knihovna, 1995. 68 s. ISBN 80-85062-01-1. S. 20–21. 
 50. Regionální osobnosti. 1. vyd. Třebíč: Okresní knihovna, 1995. 68 s. ISBN 80-85062-01-1. S. 21. 
 51. Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945.. Praha: Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005. 350 s. Dostupné online. ISBN 80-7278-233-9. S. 170. 
 52. Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 283.
 53. Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 243.
 54. Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 263.
 55. SEKANINA, Josef. K sedmdesátinám univ. prof. RNDr. Františka Němce. Časopis pro mineralogii a geologii. 1975, roč. 20, čís. 1, s. 105–106. 
 56. Curiculum Vitae [online]. Mohelno: [cit. 2020-08-15]. Dostupné online. 
 57. ZEJDA, Radovan. Sté výročí narození ThDr. V. Nováčka. Horácké noviny [online]. Yashica, 2018-10-19 [cit. 2020-08-04]. Dostupné online. 
 58. Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 240.
 59. ČERMÁK, Václav. Ludmila Pacnerová. Slovo. 2009, čís. 59, s. 321–324. Dostupné online. 
 60. POŘÍZOVÁ, Marie. Hudba na třebíčských kůrech v druhé polovině 20. století. , 2011 [cit. 2021-12-21]. 73 s. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Ondřej Múčka. s. 44–46. Dostupné online.
 61. Jan Papoušek [online]. Jaroměřice nad Rokytnou: Město Jaroměřice nad Rokytnou [cit. 2021-12-21]. Dostupné online. 
 62. ČERVENÝ, Čeněk. Připomínáme významné osobnosti veterinární medicíny u příležitosti jejich jubilea – MVDr. František Pfaff | Komora veterinárních lékařů České republiky [online]. Praha: Komora veterinárních lékařů České republiky, 2015-07-19 [cit. 2021-06-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-06-24. 
 63. PAZOUREK, J. Zemřel akademik Silvestr Prát. Biologické listy. 1991, roč. LVI, čís. 1, s. 79–80. 
 64. Osobnosti mikroregionu – červenec. Moravskobudějovicko. 2015-07-01, roč. XL, čís. červenec srpen. 
 65. Regionální osobnosti. 1. vyd. Třebíč: Okresní knihovna, 1995. 68 s. ISBN 80-85062-01-1. S. 32. 
 66. WOTKE, Jiří. Vzpomínka na prof. MUDr. Aleše Rejthara, CSc.. Universitas - revue Masarykovy univerzity. 2016-03-25, roč. 49, čís. 1, s. 49. Dostupné online. 
 67. Salaquardová, Jiřina, 1955- [online]. Městská knihovna v Třebíči [cit. 2021-07-13]. Dostupné online. 
 68. Regionální osobnosti. 1. vyd. Třebíč: Okresní knihovna, 1995. 68 s. ISBN 80-85062-01-1. S. 35. 
 69. http://www.bulletin-advokacie.cz/odesel-m.skalnik
 70. KRATOCHVÍL, Josef. RNDr. Jaroslav Stehlík, budovatel entomologického oddělení Moravského muzea. Živa. 1984, roč. 32, čís. 1, s. 21. 
 71. Významní přírodovědci Třebíčska [online]. Třebíč: Městský úřad Třebíč [cit. 2020-01-07]. Dostupné online. 
 72. KRATOCHVÍL, J. RNDr. Jaroslav Stehlík, budovatel entomologického oddělení Moravského muzea. Živa : časopis přírodnický. 1853-1914. 1984, roč. 32, čís. 1, s. 21. 
 73. Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 227.
 74. ŠMARDA, Jan. K padesátinám univ. prof. Dr. Jindřicha Suzy. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně. 1940, roč. 22, čís. 1, s. 3–4. Dostupné online. 
 75. Regionální osobnosti. 1. vyd. Třebíč: Okresní knihovna, 1995. 68 s. ISBN 80-85062-01-1. S. 40. 
 76. Československý hudební slovník osob a institucí Sv. 2. M-Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 1080 s. S. 655. 
 77. HLADKÁ, Dana. Autorovi Slunečnic by bylo sto let. Horácké noviny [online]. Yashica, 2013-06-24 [cit. 2020-04-01]. Dostupné online. 
 78. UHLÍŘ, Vladimír. 80. narozeniny Prof. Sabršuly. Časopis pro moderní filologii. 1998, roč. LXXX, čís. 2, s. 127–128. 
 79. KRATOCHVÍL, Josef. K šedesátce Prof. Dr. Jana Šofláka. Entomologické listy. 1951, roč. 14, s. 93–96. Dostupné online. 
 80. Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 248.
 81. Osoby | abart. cs.isabart.org [online]. [cit. 2022-07-16]. Dostupné online. 
 82. https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1324
 83. JINDRA, Pavel. Almanach Gymnázia Třebíč 1871-1996 z příspěvků profesorů a studentů. Třebíč: Gymnázium Třebíč, 1996. 342 s. Dostupné online. OCLC 37959220 S. 232. 
 84. ČERNUŠÁK, Gracian; BOHUMÍR, Štědroň. Československý hudební slovník osob a institucí, Sv. 2. M-Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 1080 s. S. 764. 
 85. https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=14547
 86. https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=24079
 87. PAVLÍČEK, Karel. Životopis. Budišovský zpravodaj. 2013-03-29, roč. 2013, čís. 1, s. 29. Příloha. Dostupné online. 
 88. RYPÁČEK, Vladimír. Významná výročí členů Čs. vědecké společnosti pro mykologii v roce 1984. Česká mykologie. 1984, roč. 38, čís. 4, s. 247. 
 89. https://cs.isabart.org/person/128030
 90. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1149
 91. Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 229.
 92. František Veselý. web.math.muni.cz [online]. [cit. 2020-07-23]. Dostupné online. 
 93. Archivovaná kopie. www.ceskyhudebnislovnik.cz [online]. [cit. 2021-06-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-06-28. 
 94. kg. Dr Josef Voslař sedmdesátníkem. Právník. 1944-03-31, roč. 83, čís. 3, s. 108. 
 95. ŠPAČEK, Jan. Ing. dr. techn. Vladimír Zacha, CSc., padesátníkem. Česká mykologie. 1975, roč. 29, čís. 4, s. 237. 
 96. Almanach Gymnázia Třebíč 1871–1996. s. 232.
 97. KOŠŤÁL, Rostislav. Profesor Zahradníček osmdesátníkem. Československý časopis pro fyziku. 1962, roč. 12, s. 201. 
 98. TRKAL, Viktor. František Záviška. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 1946, roč. 71, čís. 1–4, s. D1-D9. 
 99. Za Radovanem Zejdou. Horácké noviny. 2021-12-09, roč. XXXII, čís. 49, s. 3. 
 100. Emil Zimmermann. Historie a vojenství. 11.2015, roč. 64, čís. 4, s. 23–24. 
 101. Po stopách významných osobností Sokola a České republiky [online]. Moravské Budějovice: Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice [cit. 2020-04-14]. Dostupné online. 
 102. MAHEL, Luděk. Poučte se z historie, chtějí studenti připomenout během. Třebíčský deník. 2018-06-04. Dostupné online [cit. 2018-06-09]. 
 103. MAHEL, Luděk. Studenti třebíčského gymnázia získali cenu za komiks a dopisy ve francouzštině. trebicsky.denik.cz. 2019-02-05. Dostupné online [cit. 2019-03-03]. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ignác Přerovský portrait.jpg
Portét Ignáce Přerovského - starosty města Třebíče v letech 1867–1873
Třebíč gymnázium fyzika bývalá.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Učebna fyziky na Gymnáziu Třebíč
Trebic-gymnazium-front.jpg
Autor: Marius J. Svoboda (Ria), Licence: CC BY-SA 3.0
Gymnázium Třebíč v Třebíči
Gymnázium Třebíč, televize Hitoto.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY-SA 3.0
Snímek z vysílání studentská televize Hitoto, působící na Gymnáziu Třebíč
Building Z of Gymnázium Třebíč in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček (Frettie), Licence: CC BY 3.0
Budova Z třebíčského gymnázia, Hasskova 88/15.
Trebic-gymnazium-observance-1889.jpg
Svěcení nově postavené staré budovy Gymnázia Třebíč v Třebíči biskupem brněnským F. S. Bauerem zachycené z městské věže.
Profesorský sbor Gymnázia Třebíč, asi 1897.jpg
Profesorský sbor Gymnázia Třebíč, asi roku 1987
Portrait of Jan Reichert as headmaster of Gymnázium Třebíč.jpg
PhDr. Jan Reichert, ředitel Gymnázia Třebíč 1884–1902
Trebic-gymnazium-entry for students.jpg
Autor: Marius J. Svoboda (Ria), Licence: CC BY-SA 3.0
Studentský vchod Gymnázia Třebíč v Třebíči.
Třebíč gymnázium výtvarná výchova.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Učebna výtvarné výchovy na Gymnáziu Třebíč
Radek Blažek as headmaster of Gymnázium Třebíč.JPG
Autor: Marius J. Svoboda (Ria), Licence: CC BY-SA 3.0
Mgr. Radek Blažek, ředitel Gymnázia Třebíč 2003-2012
School dining-room in Horka-Domky, Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Školní jídelna v Třebíči, Horce-Domcích, funguje pro gymnázium, obchodní akademii, hotelovou školu a ZŠ Masarykovu.
Trebic-gymnazium-1906.jpg
Pohled na Gymnázium Třebíč v Třebíči zhotovený z městské věže.
Portrait of Josef Kozlovský.jpg
Portrét Josefa Kozlovského.
Main entry to Gymnázium Třebíč.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY-SA 3.0
Hlavní vstup do Gymnázia Třebíč