Hafnium

Hafnium
 [Xe] 4f14 5d2 6s2
 Hf
72
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Obecné
Název, značka, čísloHafnium, Hf, 72
Cizojazyčné názvylat. Hafnium
Skupina, perioda, blok4. skupina, 6. perioda, blok d
Chemická skupinaPřechodné kovy
Vzhledšedý kov
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost178,49(2)
Atomový poloměr159 pm
Kovalentní poloměr175 pm
Elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d2 6s2
Oxidační číslaII, III, IV
Elektronegativita (Paulingova stupnice)1,3
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavahexagonální
Mechanické vlastnosti
Hustota13,31 g/cm³
SkupenstvíPevné
Tvrdost5,5
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání2 232,85 °C (2 506 K)
Teplota varu4 602,85 °C (4 876 K)
Elektromagnetické vlastnosti
Měrný elektrický odpor331 μΩ
Magnetické chováníParamagnetické
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
[1]
Nebezpečí[1]
Izotopy
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P
174Hf0,162×1015 letα-170Yb
176Hf5,26je stabilní s 104 neutrony
177Hf18,60je stabilní s 105 neutrony
178Hf27,28je stabilní s 106 neutrony
179Hf13,62je stabilní s 107 neutrony
180Hf35,08je stabilní s 108 neutrony
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Zr
LuteciumHfTantal

Rf

Hafnium (chemická značka Hf, latinsky Hafnium) je šedý až stříbřitě bílý, kovový prvek, chemicky velmi podobný zirkoniu. Hlavní uplatnění nalézá jako složka některých speciálních slitin.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Kousky hafnia

Hafnium je šedý až stříbřitě bílý, středně tvrdý, poměrně vzácný těžký kov. Při teplotách pod 0,35 K je supravodičem 1. typu.

Vyznačuje se mimořádnou chemickou stálostí – je zcela netečný k působení vody a odolává působení většiny běžných minerálních kyselin i roztoků alkalických hydroxidů. Na jeho rozpouštění je nejúčinnější kyselina fluorovodíková (HF) nebo její směsi s jinými minerálními kyselinami.

Chemicky je velmi silně podobné zirkoniu, doprovází jej prakticky ve všech minerálech a horninách a proto je příprava velmi čistého hafnia náročný problém.

Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Hf4+, ale jsou známy i sloučeniny Hf3+ a Hf2+.

Hafnium bylo objeveno roku 1923dánském hlavním městě Kodani, podle jehož latinského jména bylo také pojmenováno. Objeviteli byli chemici Dirk Coster a George de Hevesy.

Výskyt a výroba

Minerál zirkon

Hafnium je v zemské kůře řídkým prvkem, jeho obsah se odhaduje na přibližně 4,5 mg/kg (4,5 ppm). V mořské vodě je jeho koncentrace natolik nízká, že ji nelze přesně určit ani nejcitlivějšími analytickými technikami. Udává se proto, že jeho obsah je nižší než 0,000 008 mg/l. Ve vesmíru připadá jeden atom hafnia na 200 miliard atomů vodíku.

Hafnium se v přírodě vyskytuje pouze ve formě sloučenin. V minerálech vždy doprovází zirkonium v množství 1–5 % a minerály obsahující samostatně hafnium nejsou známy. Z významnějších minerálů zirkonia lze jmenovat baddeleyit, zirkon, zirkelit, a uhligit.

Mezi hlavní oblasti těžby minerálů a hornin s výrazným zastoupením zirkonia patří Austrálie, Brazílie, Indie, Rusko, a USA.

Průmyslová výroba hafnia spočívá především v jeho separaci od zirkonia, protože při Krollově procesu, který je dnes základním postupem pro rozklad a separaci zirkoniových rud, je výsledným produktem směs Zr + Hf.

Jejich vzájemná separace se provádí buď frakční destilací chloridů nebo na ionexových kolonách.

Vzhledem k omezené dostupnosti hrozí v nejbližších letech kritický nedostatek zdrojů prvku pro technologické využití.[2]

Použití a sloučeniny

Krystalické kovové hafnium

Vzhledem ke svému řídkému výskytu a nákladné výrobě nemá hafnium příliš velké praktické uplatnění. Jeho hlavním zdrojem je proces čištění kovového zirkonia pro účely jaderné energetiky.

Hafnium dokáže velmi účinně absorbovat neutrony (až 600× více než zirkonium) a má vynikající mechanické vlastnosti, proto se využívá jako materiál pro řídící tyče reaktorů jaderných ponorek.[3]

Vysoký bod tání a odolnost hafnia jej určují jako jeden z materiálů pro výrobu klasických žárovkových vláken, v nichž je vlákno rozžhaveno průchodem elektrického proudu na takovou teplotu, že je zdrojem viditelného světla (elektromagnetického záření v oblasti vlnových délek 360–900 nm).

Z hafnia se vyrábějí elektrody pro plazmové řezání kovů a sváření.

Společně se zirkoniem, niobem, tantalem a titanem je složkou speciálních slitin s velkou odolností proti korozi a vysokým teplotám.

Při výrobě polovodičů a integrovaných obvodů nalézá uplatnění oxid hafničitý (HfO2).

Odkazy

Reference

  1. a b Hafnium. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. (anglicky) Energy Department Releases New Critical Materials Strategy, 15. prosinec 2010
  3. Periodic Table of Elements: Los Alamos National Laboratory. periodic.lanl.gov [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné online. 

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Zirkon-P1120644.jpg
Autor: Gunnar Ries Amphibol, Licence: CC BY-SA 3.0
Zirkon
Hafnium spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Hafnium spectrum; 400 nm - 700 nm
Hf-crystal bar.jpg
Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de), Licence: CC BY-SA 3.0 de
A sample of a 1,7kg Hafnium crystal bar, made by van Arkel-de Boer process. The real background is removed. The shadow is added via Photoshop.
Hafnium crystal.jpg
Autor: Alchemist-hp (www.pse-mendelejew.de), Licence: CC BY-SA 2.0 de
Hafnium crystal bar 99,9% 395g
Hafnium bits.jpg
(c) Deglr6328 from en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0
Hafnium turnings, >99.9% pure, used for evaporating onto glass as HfO2 to create multi-layer dielectric thin film optics in conjucntion with silica layers